AMIMET- zentroarendako diru-laguntza, batez ere langileei zuzendutako prestakuntza planak gauzatzeko 2018. urtean.

Eskubide Sozialetako Departamentua. Nafar Lansare – Nafarroako Enplegu Zerbitzua. Lanbide Gaitasunak Garatzeko Zerbitzua.

Xedea: 

AMIMET-  zentroarendako diru-laguntza, batez ere langileei zuzendutako prestakuntza planak gauzatzeko 2018. urtean.

Onuraduna: 
AMIMET – Asociación de Disminuidos Físicos de la Ribera de Navarra
Deialdia: 
259E/2017 EBAZPENA, abenduaren 22koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baitira batik bat lanean ari direnei zuzendutako 2018ko prestakuntza programak gauzatzeko diru-laguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak. 6E/2018 EBAZPENA, urtarrilaren 11koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, abenduaren 22ko 259E/2017 Ebazpenean atzemandako akatsak zuzentzen dituena.
Emateko ebazpena: 
32E/2018 EBAZPENA, martxoaren 15ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana
Esleitutako zenbatekoa: 
12 716.62
Aurkeztutako informazioa: 
Zenbait diru-laguntzaren entitate onuraduna denez ez da beharrezkoa informazioa errepikatzea, 59/2013 Foru Dekretuaren 4. artikuluaren 4) atala aplikaturik