NAFARROAKO GARDENTASUNAREN KONTSEILUA

Gardetasunaren Kontseilua

Gardentasunari eta Gobernu Irekiari buruzko ekainaren 21eko 11/2012 Foru Legea aldatu zuen apirilaren 28ko 5/2016 Foru Legearen bidez, Nafarroako Gardentasunaren Kontseilua sortu zen, Nafarroako Foru Komunitateko gardentasunaren arloko kontrolerako organo independente gisa, publizitate aktiboko betebeharrak betetzen direla zaintzen duena eta informazio publikoa eskuratzeko eskubidea bermatzen duena. Gainera, informazio publikoa eskuratzeari buruzko ebazpenen aurka aurkezten diren erreklamazioak hark ebazten ditu, aukeran eta administrazioarekiko auzien bidean aurkaratu aurretik.

Kontseilua honako hauek eratzen dute: Nafarroako Parlamentuak izendaturiko lau kide; gardentasunaren arloan eskumena duen departamentuaren ordezkari bat; Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioaren hiru ordezkari; Nafarroako Kontseiluaren ordezkari bat; Kontuen Ganberaren ordezkari bat; Nafarroako Arartekoaren ordezkari bat, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoaren ordezkari bat.

Otsailaren 1eko 7/2017 Foru Dekretuaren bidez, Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluko burua eta kideak izendatu ziren.

Marxoaren 28ko 3/2018 Foru Dekretuaren bidez,  Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluko burua  izendatu zen.

Lehendakaria:  Juan Luis Beltran Aguirre

Kideak

a) Nafarroako Parlamentuaren ordezkari gisa:
 
-       Sergio Sayas López jauna.

-       Guzmán Garmendia Pérez jauna.

-       Laura Pérez Ruano andrea.

-       Patxi Leuza García jauna.
 

b) Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako Departamentuaren ordezkari gisa, departamentu hori baita gardentasunaren arloan eskumena duena:
 
-       Itziar Ayerdi Fernández de Barrena andrea.
 
c) Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioaren ordezkari gisa:
 
-       Pablo Azcona Molinet jauna.

-       Raquel Garbayo Berdondes andrea.

-       Berta Enrique Cornago andrea.
 

d) Nafarroako Kontseiluaren ordezkari gisa:
 
-       Socorro Sotés Ruiz andrea.
 
e) Kontuen Ganberaren ordezkari gisa:
 
-       Gemma Angélica Sánchez Lerma andrea.
 
f) Nafarroako Arartekoaren ordezkari gisa:
 
-       Francisco Javier Enériz Olaechea jauna.
 
g) Nafarroako Unibertsitate Publikoaren ordezkari gisa:
 
-       Inés Olaizola Nogales andrea.

 
Kontseilua arduratzen da ebazpen espresuen edo ustezkoen aurkako erreklamazioez, informazio publikoa eskuratzearen arloan, honako erakunde hauek eman badituzte:

a) Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak, eta Nafarroako Foru Komunitateko sektore publikokoak diren gainerako entitateek.

b) Nafarroako lurralde eremuko toki entitateak eta haien sektore publikoa.

2017/03/22, Asteazkena