Entitateentzako Diru-laguntza eta Mezenasgo Soziala

Henri Lenaerts Fundazioa - Dirulaguntza, askotariko erabileratarako eraikin bat goratzen laguntzeko. 2020
Deialdia:
izenduna
Zenbatekoa:
40 000,00
Henri Lenaerts Fundazioa- Zabalkunderako jarduera eta jarduketetarako laguntza Nafarroako museoetan eta bilduma museografiko iraunkorretan 2020an.
Deialdia:
12e/2020 foru agindua, abuztuaren 7koa, kultura eta kirol kontseilariak emandakoa, zeinaren bidez laguntzen deialdia onartzen duen zabalkunderako jarduera eta jarduketetarako Nafarroako museoetan eta bilduma museografiko iraunkorretan 2020an.
Zenbatekoa:
2 749,60
ANL. Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako dirulaguntzak, 2020. urterako, asoziazionismoaren sustapenaren modalitatean.
Deialdia:
40E/2020 FORU AGINDUA, martxoaren 10ekoa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasunak dituzten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2020. urtean dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena.
Zenbatekoa:
21 399,62
Subvención a la Asociación de Editores Independientes de Navarra/ Nafar Editore Independienteen Elkartea para la IV Feria de la Edición
Deialdia:
169E/2020, de 17 de septiembre
Zenbatekoa:
70 000,00
ANASAPS. Dirulaguntza, Osasun Mentalerako Nafarroako Elkartearendako, paziente eta senideen elkarteendako programaren barnean.
Deialdia:
202/2020 EBAZPENA, martxoaren 3koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, toki entitateei, fundazioei eta irabazi-asmorik gabeko elkarteei 2020ko urtarriletik azarora bitarteko osasun programetarako dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena. 65. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, martxoaren 26koa.
Zenbatekoa:
32 024,00
SARE elkartea Dirulaguntzak GIB-HIESaren infekzioari loturiko programa komunitarioetarako, 2020ko urtarriletik azarora bitarte.
Deialdia:
202/2020 EBAZPENA, martxoaren 3koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, toki entitateei, fundazioei eta irabazi-asmorik gabeko elkarteei 2020ko urtarriletik azarora bitarteko osasun programetarako dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena. 65. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, martxoaren 26koa.
Zenbatekoa:
59 393,00
Acuerdo de colaboración entre el Instituto Navarro de la Juventud del Gobierno de Navarra y el Consejo de la Juventud de Navarra (CJN-NGK) para el año 2020
Deialdia:
Es una subvención nominativa. Firma Acuerdo de Colaboración suscrito con el Consejo de la Juventud de Navarra (CJN-NGK).
Zenbatekoa:
153 000,00
Dirulaguntza Eunate-Entzumen-defizita duten pertsonen senideen eta lagunen elkartearentzat, pazienteen eta senideen elkarteentzako programaren barruan
Deialdia:
202/2020 EBAZPENA, martxoaren 3koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, toki entitateei, fundazioei eta irabazi-asmorik gabeko elkarteei 2020ko urtarriletik azarora bitarteko osasun programetarako dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena. 65. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, martxoaren 26koa.
Zenbatekoa:
6 000,00
Dirulaguntza Alzheimerra pairatzen dutenen ahaideen Nafarroako Elkartearentzat (AFAN), pazienteen eta senideen elkarteentzako programaren barruan.
Deialdia:
202/2020 EBAZPENA, martxoaren 3koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, toki entitateei, fundazioei eta irabazi-asmorik gabeko elkarteei 2020ko urtarriletik azarora bitarteko osasun programetarako dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena. 65. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, martxoaren 26koa.
Zenbatekoa:
28 057,00
Dirulaguntza Fibromialgiaren Nafarroako Elkartearentzat (AFINA), pazienteen eta senideen elkarteentzako programaren barruan.
Deialdia:
202/2020 EBAZPENA, martxoaren 3koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, toki entitateei, fundazioei eta irabazi-asmorik gabeko elkarteei 2020ko urtarriletik azarora bitarteko osasun programetarako dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena. 65. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, martxoaren 26koa.
Zenbatekoa:
8 236,00
SUMANDO TV Y WEB S.Ari 2020ko Nafarroako ikus-entzunezko produkziorako diru-laguntza
Deialdia:
285E/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 30ekoa, Lehendakaritza, Berdintasun, Funtzio Publiko eta Barne kontseilariak emana, “Nafarroako ikus-entzunezko produkziorako laguntzak” 2020. ekitaldirako diru-laguntzaren deialdia onesten duena, aurretiazko tramitazioaren bidez.
Zenbatekoa:
660 763,41
Dirulaguntza, Nafarroako Erriberan desgaitasuna duten pertsonen elkartearentzat. AMIMET, batez ere ETE-ei zuzendutako prestakuntza ekintzak finantzatzeko 2020an.
Deialdia:
4149E/2019 EBAZPENA, abenduaren 30ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baitira, ETE-ek beren langileendako egindako prestakuntza ekintzak gauzatzeko dirulaguntzak banakako ebaluazio-araubidean emateko deialdia eta oinarri arautzaileak.
Zenbatekoa:
2 688,00
Dirulaguntza Esklerosi Anizkoitzaren Nafarroako Elkartearentzat (ADEMNA), pazienteen eta senideen elkarteentzako programaren barruan.
Deialdia:
202/2020 EBAZPENA, martxoaren 3koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, toki entitateei, fundazioei eta irabazi-asmorik gabeko elkarteei 2020ko urtarriletik azarora bitarteko osasun programetarako dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena. 65. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, martxoaren 26koa.
Zenbatekoa:
40 700,00
Dirulaguntza Nafarroako Autismoaren Elkartearentzat (ANA), paziente eta senideen elkarteentzako programaren barruan
Deialdia:
202/2020 EBAZPENA, martxoaren 3koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, toki entitateei, fundazioei eta irabazi-asmorik gabeko elkarteei 2020ko urtarriletik azarora bitarteko osasun programetarako dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena. 65. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, martxoaren 26koa.
Zenbatekoa:
5 059,00
Dirulaguntza Arantza Bifidoaren eta Hidrozefaliaren Nafarroako Elkartearentzat (ANPHEB), pazienteen eta senideen elkarteentzako programaren barruan.
Deialdia:
202/2020 EBAZPENA, martxoaren 3koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, toki entitateei, fundazioei eta irabazi-asmorik gabeko elkarteei 2020ko urtarriletik azarora bitarteko osasun programetarako dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena. 65. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, martxoaren 26koa.
Zenbatekoa:
12 186,00
"El ABC que salva vidas" Elkartearentzako dirulaguntza, egin dezan “Bizitzak salbatzen dituen ABCa Proiektua izeneko eskola programa” 2020. urtean
Deialdia:
Dirulaguntza izenduna.
Zenbatekoa:
20 000,00
Cocemfe. Irabazi-asmorik gabeko entitateendako dirulaguntzak, 2020. urtean langabeen aldeko gizarte intereseko programa komunitarioak egitekoak
Deialdia:
56E/2020 Foru Agindua, martxoaren 27koa
Zenbatekoa:
71 606,26
Josenea Bio S.L.U. -ri diru-laguntza, gizarteratze eta laneratze enpresendako aholkularitza teknikorako. 2020
Deialdia:
476/2017 Ebazpena, otsailaren 24koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
38 750,00
Josenea Bio S.L.U. 2020. Gizarteratze eta laneratze enpresendako diru-laguntzak, gizartetik baztertuta dauden pertsonak kontrata ditzaten, lan merkatuan sartzeko (soldatak eta gizarte segurantza)
Deialdia:
3021/2018 Ebazpena, azaroaren 28koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
215 095,35
Carranza Delgado S.L. -ri diru-laguntza, gizarteratze eta laneratze enpresendako aholkularitza teknikorako. 2020
Deialdia:
476/2017 Ebazpena, otsailaren 24koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
12 374,10
Carranza Delgado S.L. 2020. Gizarteratze eta laneratze enpresendako diru-laguntzak, gizartetik baztertuta dauden pertsonak kontrata ditzaten, lan merkatuan sartzeko (soldatak eta gizarte segurantza)
Deialdia:
3021/2018 Ebazpena, azaroaren 28koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
66 647,39
Acción Laboral fundazioa. Irabazi-asmorik gabeko entitateendako dirulaguntzak, 2020. urtean langabeen aldeko gizarte intereseko programa komunitarioak egitekoak
Deialdia:
56E/2020 Foru Agindua, martxoaren 27koa
Zenbatekoa:
54 226,74
Gosearen aurkako Ekintza fundazioa. Irabazi-asmorik gabeko entitateendako dirulaguntzak, 2020. urtean langabeen aldeko gizarte intereseko programa komunitarioak egitekoak
Deialdia:
56E/2020 Foru Agindua, martxoaren 27koa
Zenbatekoa:
60 000,00
Transforma Cuidamos Personas S.L.U. -ri diru-laguntza, gizarteratze eta laneratze enpresendako aholkularitza teknikorako. 2020
Deialdia:
476/2017 Ebazpena, otsailaren 24koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
37 750,00
Transforma Cuidamos Personas S.L.U. 2020. Gizarteratze eta laneratze enpresendako diru-laguntzak, gizartetik baztertuta dauden pertsonak kontrata ditzaten, lan merkatuan sartzeko (soldatak eta gizarte segurantza)
Deialdia:
3021/2018 Ebazpena, azaroaren 28koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
138 528,65

Páginas