Entitateentzako Diru-laguntza eta Mezenasgo Soziala

Subvención a la Asociación Comerciantes Mercado Santo Domingo para el fomento y gestión de colectivos comerciales 2019
Deialdia:
RESOLUCIÓN 214E/2019, de 23 de mayo, de la Directora General de Turismo y Comercio, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento y gestión de colectivos comerciales minoristas de 2019.
Zenbatekoa:
18 788,24
Aitorpenerako Arrazoia:
Subvención
Subvención a Txantreako Merkatari Elkartea para el fomento y gestión de colectivos comerciales 2019
Deialdia:
RESOLUCIÓN 214E/2019, de 23 de mayo, de la Directora General de Turismo y Comercio, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento y gestión de colectivos comerciales minoristas de 2019.
Zenbatekoa:
15 534,50
Aitorpenerako Arrazoia:
Subvención
Subvención a la Asociación Comerciantes de Tafalla para el fomento y gestión de colectivos comerciales 2019
Deialdia:
RESOLUCIÓN 214E/2019, de 23 de mayo, de la Directora General de Turismo y Comercio, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento y gestión de colectivos comerciales minoristas de 2019.
Zenbatekoa:
44 857,32
Aitorpenerako Arrazoia:
Subvención
Subvención al Gremio Provincial de Empresarios Carniceros-Charcuteros para el fomento y gestión de colectivos comerciales 2019
Deialdia:
RESOLUCIÓN 214E/2019, de 23 de mayo, de la Directora General de Turismo y Comercio, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento y gestión de colectivos comerciales minoristas de 2019.
Zenbatekoa:
36 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Subvención
Dirulaguntza Adineko pertsona, Jubilatu eta Pentsiodunen elkarteen federazioen Nafarroako Konfederazioarentzat, 2020an “Adinekoen elkarteak ordezkatzeko hitzarmena” proiektua finantzatzeko.
Deialdia:
Lankidetzarako hitzarmen baten bidez arautua
Zenbatekoa:
38 624,30
Aitorpenerako Arrazoia:
Subvención
"El ABC que salva vidas" Elkartearendako dirulaguntza, elkarteak 2019an eskuratu ditzan gauzatzen duen eskola programarako materialak.
Deialdia:
Hitzarmena bidez arautua
Zenbatekoa:
20 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Subvención
IPES/ELKARTEA-ri diru laguntza, Emakumeen Dokumentazio-Liburutegi Zentroaren mantentze-lanerako eta garapenerako 2020 urtean zehar eta lankidetza Hitzarmen baten sinadura
Deialdia:
Akordio bidez arautu da. 52E/2020 EBAZPENA, maiatzaren 20koa, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko Zuzendari Kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
50 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Subvención
CERMIN Desgaitasunak dituzten pertsonen Nafarroako entitate ordezkarien batzordearendako dirulaguntza, "Sentsibilizazioa eta intzidentzia" proiektua garatzeko, 2020an
Deialdia:
Hitzarmen bidez arautua
Zenbatekoa:
130 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Subvención
“Asociación Navarra en favor de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias” (ANFAS) elkartearendako dirulaguntza, 2020. urtean “Eskualdeei laguntzeko zeharkako zerbitzuak” proiektua garatzeko.
Deialdia:
Lankidetzarako hitzarmen baten bidez arautua
Zenbatekoa:
70 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Subvención
Subvención concedida en el año 2020 a la Universidad de Navarra para la realización de proyectos de I+D en cooperación internacional en el ámbito medicina personalizada. PerMed 2019.
Deialdia:
Resolución 168E/2019, de 21 de noviembre, de la Directora General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3, se aprobó la convocatoria de "Ayudas para la realización de proyectos de I+D en cooperación internacional en el ámbito de la medicina personalizada. PerMed 2019”.
Zenbatekoa:
228 600,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Subvención
Dirulaguntza, Hauteskunde Sindikalen Jarraipen eta Kontrolerako Nafarroako Foru Komunitateko Batzordea osatzen duten erakunde sindikalendako, 2020ari dagokiona . CC.OO 2020
Deialdia:
33E/2020 Ebazpena
Zenbatekoa:
16 250,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Subvención
Dirulaguntza, Hauteskunde Sindikalen Jarraipen eta Kontrolerako Nafarroako Foru Komunitateko Batzordea osatzen duten erakunde sindikalendako, 2020ari dagokiona . UGT 2020
Deialdia:
33E/2020 Ebazpena
Zenbatekoa:
16 250,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Subvención
2020an, dirulaguntza ematea Nafarroako Lan Gatazkak Konpontzeko Auzitegiari, bere helburuak bete ditzan: sustatzea, erraztea eta ematea sistemak, mekanismoak eta praktikak laneko gatazkak, banakakoak zein kolektiboak, borondatez konpontzeko
Deialdia:
Ebazpena 36E/2020.
Zenbatekoa:
735 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Subvención
Mezenasgo soziala 2020. Asociacion Navarra de Parkinson (ANAPAR)
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mecenazgo
Mezenasgo soziala 2020. Manos Unidas
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mecenazgo
Mezenasgo soziala 2020. Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra - ADEMNA
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mecenazgo
Médicos del Mundo-Munduko Medikuentzako diru-laguntza, 2020. urtean emakumeen mutilazio genitala prebenitzeko proiektua egiteko
Deialdia:
Hitzarmen bidez arautua. 72E/2020 Ebazpena, ekainaren 17koa, Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutuko Zuzendari Kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
35 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Subvención
Mezenasgo soziala 2020. Salhaketa Presoen Aldeko Elkartea
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mecenazgo
Mezenasgo soziala 2020. AFINA - Asociación Fibromialgia de Navarra
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mecenazgo
Mezenasgo soziala 2020. ANADI-Asociación Navarra de Diabetes
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mecenazgo
Concesión de una subvención nominativa a la Fundación Remonte Euskal Jai Berri en 2020
Deialdia:
Subvención nominativa. Siendo una subvención nominativa, no es objeto de convocatoria ni se publica en el Boletín Oficial de Navarra. No obstante, tanto la Resolución de Concesión como la Resolución de abono se publican en el Tablón de edictos del IND.
Zenbatekoa:
37 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Subvención
Kattalingorri elkartearendako diru-laguntza, Nafarroako Foru Komunitatean informazio eta laguntza zerbitzua emateko, 2020an,LGTBI+ taldeak jasaten duen genero eta sexu bereizkeriaz arduratzearren
Deialdia:
Hitzarmena
Zenbatekoa:
150 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Subvención
Lankidetza-hitzarmena, Hezkuntza Departamentua eta Tinko Euskara Elkartearen artean. 2020
Deialdia:
Hitzarmena
Zenbatekoa:
30 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Subvención
Mezenasgo soziala 2020. Fundación Tudela Comparte
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mecenazgo
Mezenasgo soziala 2020. Fundación Acción Solidaria - Elkartasunezko Egintza
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mecenazgo

Páginas