"Peralta" BTAren eta 109 euskarriaren arteko "Tafalla” TAko "Tudela 1" izeneko 66 kV-ko zirkuitu bakuneko aireko linea berritzearen proiektua, Azkoiengo udal-mugartean (Espedientea: SAT11235)

Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua