Aktiboa

Dirección General de Agricultura y Ganadería

Consulta pública previa que tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía y organizaciones representativas que potencialmente pudieran verse afectadas por la propuesta de Orden Foral de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas de ejecución de los programas de vigilancia, control y erradicación de determinadas enfermedades de los animales en la Comunidad Foral de Navarra acerca de

 • a. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
 • b. La necesidad y oportunidad de su aprobación.
 • c. Los objetivos de la norma.
 • d. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Ganadería
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2020/02/19, Asteazkena

Proiektua jendaurrean paratzea,  ingurumen ukipenetarako baimenaren araubidearen mende (abenduaren 28ko 93/2006 Foru Dekretuaren 35.2 artikulua; dekretu horrek onetsi zuen Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legea garatzeko Erregelamendua)

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Biodibertsitatearen Zerbitzua
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Jendeaurreko Informazioa
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Aktiboa
Partaidetza: 

Proiektua jendaurrean edukiko da, 30 egunez, NAOn argitaratzen denetik hasita.

Ekarpenak aurkezteko aurreikusitako epea 2020ko otsailaren 7tik martxoaren 23ra artekoa zen. 2020ko martxoaren 16an ezarritako alarma-egoeraren ondorioz, epe horren zenbaketa eten egin da.
 
Alarma-egoera amaitu ondoren, ekarpenak aurkezteko epea luzatu egingo da, etenaldiak zenbat egunetan izan duen eragina kontuan hartuta.

Ekainaren 1etik epe administratiboak berriro zenbatzen hasiko dira. Ekarpenak aurkezteko epea 2020ko ekainaren 10ean amaituko da.

Proiektuari honela eginen zaizkio ekarpenak:

•Posta elektronikoaren bidez: seccion.evaluacion.ambiental@navarra.es
Eskabide orokorra aurkeztuz, Departamentuaren egoitzan (González Tablas kalea 9),
• Landa Garapeneko eta Ingurumeneko  departamentuaren arlorreko bulegoetan
• Nafarroako Gobernuaren edozein bulegotan
• Erregistro orokor elektronikoaren bidez.
 
Gaurkotze data: 
2020/06/01, Astelehena
Aldez aurreko kontsulta honen xedea da foru dekreturako proiektua prestatzearen eraginpean gerta litezkeen herritarren iritzia eta ordezkaritza handiena duten erakundeena jasotzea, honako arlo hauen ingurukoa:
 1. Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak.
 2. Araua onestea beharrezkoa eta egokia den.
 3. Arauak zer helburu dituen.
 4. Aukeran dauden beste konponbide batzuk (arauak edo arau ez direnak).

 

Fitxa

Departamentua: 
Hezkuntza Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzua
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Hasiera emateko foru-agindua: 
102/2019 Foru agindua, azaroaren 18koa, Hezkuntzako kontseilariak emana
Gaurkotze data: 
2019/12/23, Astelehena

Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas, Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3

En aplicación de diversa normativa (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras y Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental) se realiza la información pública del proyecto arriba indicado, así como de su estudio de impacto ambiental y plan de restauración.

 

Fitxa

Departamentua: 
Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas, Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Jendeaurreko Informazioa
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2020/01/30, Osteguna
Undefined

Ficha de inscripción para la Jornada: "II ENCUENTRO  NEXT", a realizarse:

Día:    30 de diciembre de 2019
Hora:   11:00 - 13:00  horas 
Lugar: Auditorio de Civican (Avda. Pio XII, 2)
Plazo de inscripción: hasta el  29 de diciembre.

Más información ennext@navarra.es

Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoaren 44.13 artikuluak Nafarroako Foru Komunitateari ematen dio eskumen esklusiboa turismoaren sustapen eta antolamenduaren arloan.

Eskumen esklusibo hori erabiliz, Nafarroako Turismoari buruzko otsailaren 14ko 7/2003 Legea aldarrikatu zen, eta lege horren helburua zen Nafarroako Foru Komunitateko turismo sektorea arautzea.
Nolanahi ere, Estatuak –dituen eskumen jakin batzuk erabilita– eragina izan dezake Nafarroako Foru Komunitateak ahalmen esklusiboak dituen esparru batzuetan, eta, halaber, Nafarroako legeriak kontuan izan behar du ordenamendu juridikoan sartu direla turismoaren alorrean eragiten duten Europako zuzentarauak.

Ildo horretatik, Nafarroako Turismoari buruzko otsailaren 14ko 7/2003 Foru Legea aldatzeko Foru Legearen aurreproiektuak honako xede hauek ditu: turismoa bultzatzea, kalitatean oinarritzen den eta enplegua eta aberastasuna sortzen dituen sektore gisa; aurrera egitea turismo jardueretan sartu eta haietan aritzea murrizten duten traba eta oztopoak kentzeko prozesuan, eta, azkenik, Foru Legea egokitzea nahitaez bete beharrekoa den Estatuko oinarrizko araudira.

Nafarroako Turismoari buruzko otsailaren 14ko 7/2003 Foru Legea aldatzeko Foru Legearen aurreproiektua jendaurrean egon zen jada aldez aurreko parte-hartze proiektu batean, 2017ko abenduaren 29tik 2019ko otsailaren 14ra bitartean.  Prozesu horren ondoren, testuan beste aldaketa batzuk sartu behar izan ziren; izan ere, egindako ekarpenen bat onartu zen eta, batez ere, Europako Parlamentuaren eta Batzordearen 2015/2302 (EB) Zuzentarauaren transposizioa egin zen (bidaia konbinatuei eta lotetsitako bidaia-zerbitzuei buruzko zuzentaraua, 2015eko abenduaren 25ekoa), abenduaren 21eko 23/2018 Errege Lege Dekretuaren bidez.  Sartu diren aldaketak kontuan izanik, komenigarritzat jotzen da informazioko eta herritarren parte-hartzeko beste epe bat irekitzea.

Fitxa

Departamentua: 
Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Turismoa eta Merkataritza Antolatu eta Sustatzeko Zerbitzua
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Hasiera emateko foru-agindua: 
22E/2017 Foru Agindua, maiatzaren 30koa, Garapen Ekonomikorako Departamentuko kontseilariak emana
Gaurkotze data: 
2020/02/06, Osteguna

Apirilaren 4ko 21/2019 Foru Legean jasotako lege agindua betetzea, zeinak berekin baitakar arau-gorputz bakarrean biltzea, testu bategin modura, foru lege horren bitartez egindako aldaketen ondoren Nafarroako Foru Zuzenbide Zibilaren Konpilazioan edo Foru Berrian dauden lege-xedapen indardunak

Fitxa

Departamentua: 
Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Gobernu Idazkaritza eta Araugintzako Zerbitzua
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Jendeaurreko Informazioa
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Hasiera emateko foru-agindua: 
168/2019 Foru Agindua, azaroaren 6koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana
Oharrak: 
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta Foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Legearen 133.1 zenbakian xedatutakoari jarraituz, aldez aurreko kontsulta ez da beharrezkoa
Gaurkotze data: 
2019/12/02, Astelehena

SITNAren  2020-2023rako Plan Estrategikoak nahi du parametro hauen arabera bideratu Sistema:

• Datu eta zerbitzu irekiak azpiegitura gisa.
• Elkarreragingarritasuna unibertsalizazio eta sarbide berme gisa.
• «Sistema» zerbitzu publiko gisa.
• Gobernantza zuzenaren eta gardentasunaren ardatz eta euskarri izatea Nafarroako administrazio publikoetan.
• Herritarrak izatea helburu, lehentasuna emanez larrialdi zerbitzuei, ekintzailetza babesteari eta lehiakortasuna hobetzeari.
• Baliabideak «zerbitzuak ematera» egokitzea.

Horretarako, planteatzen da 21 «helburu», 55 «ildo estrategiko» eta 208 «ekintza» dituen bilduma oso bat, hurrengo lau urteetan garatu beharrekoa, lagunduko duena Nafarroako Azpiegitura Geoespaziala sortzen, barne hartuko dituena administrazio publiko eta atxikitako erakunde guztiak, eta gai izanen dena datuak, produktuak eta zerbitzuak modu irekian eta doan eskaintzeko.

Era berean, eskaintzaren osotasuna bermatzeko, jasotzen da oinarrizkotzat jo beharreko datu multzoen bilduma bat (lehendik dauden 1.300 geruzez gain). Eskaintzaren zabalpen hori ere jarri da herritarren eskura, hau da, Nafarroako Foru Komunitateko informazio geoespazialerako planik hoberena eraikitzeko prozesu honetan parte hartzen dutenen eskura

Fitxa

Departamentua: 
Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Administrazio Elektronikoko, Ogasuneko, Giza Baliabideetako eta SITNAko Zerbitzua. Eraldaketa Digitaleko Zuzendaritza Nagusia
Proposamen mota: 
Plana
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Hasiera emateko foru-agindua: 
9E/2019 Foru Agindua, azaroaren 19koa, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko kontseilariak emana

Aldez aurreko kontsulta honen xedea da Nafarroako Kirolaren Erregistroa arautuko duen foru dekreturako proiektua prestatzearen eraginpean gerta litezkeen herritarren iritzia eta ordezkaritza handiena duten erakundeena jasotzea, honako arlo hauen ingurukoa:

 1. Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak.
 2. Araua onestea beharrezkoa eta egokia den.
 3. Arauak zer helburu dituen.
 4. Aukeran dauden beste konponbide batzuk (arauak edo arau ez direnak).

Fitxa

Departamentua: 
Kultura eta Kirol Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Kirolaren Zuzendariordetza (Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutua)
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Hasiera emateko foru-agindua: 
23/2019 Foru Agindua, azaroaren 13koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana
Gaurkotze data: 
2019/11/21, Osteguna

Aldez aurreko kontsulta honen xedea da kirol arloko lanbideak gauzatzeko aldi baterako gaikuntzen araubidea arautuko duen foru dekreturako proiektua prestatzearen eraginpean gerta litezkeen herritarren iritzia eta ordezkaritza handiena duten erakundeena jasotzea, honako arlo hauen ingurukoa:

 1. Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak.
 2. Araua onestea beharrezkoa eta egokia den.
 3. Arauak zer helburu dituen.
 4. Aukeran dauden beste konponbide batzuk (arauak edo arau ez direnak).

Fitxa

Departamentua: 
Kultura eta Kirol Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Kirolaren Zuzendariordetza (Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutua)
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Hasiera emateko foru-agindua: 
22/2019 Foru Agindua, azaroaren 13koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana
Gaurkotze data: 
2019/11/21, Osteguna

Orriak

Subscribe to RSS - Aktiboa