Aktiboa

Proyecto de Decreto Foral por el que se establecen la estructura y el currículo del título de Técnico Superior en Fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

Fitxa

Departamentua: 
Hezkuntza Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Formación Profesional
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Hasiera emateko foru-agindua: 
ORDEN FORAL 20/2018, de 14 de marzo de la Consejera de Educación
Oharrak: 
Omitida Consulta pública en aplicación de lo dispuesto en los nº 5 y 6 del artículo 133 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral
Gaurkotze data: 
2019/05/03, Ostirala

Proyecto de Decreto Foral por el que se establecen la estructura y el currículo del título de Técnico en Operaciones de Laboratorio, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

Fitxa

Departamentua: 
Hezkuntza Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Formación Profesional
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Hasiera emateko foru-agindua: 
ORDEN FORAL 20/2018, de 14 de marzo de la Consejera de Educación
Oharrak: 
Omitida Consulta pública en aplicación de lo dispuesto en los nº 5 y 6 del artículo 133 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral
Gaurkotze data: 
2019/05/03, Ostirala

Proyecto de Decreto Foral por el que se establecen la estructura y el currículo del título de Técnico en Operaciones de Laboratorio, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

Fitxa

Departamentua: 
Hezkuntza Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Formación Profesional
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Hasiera emateko foru-agindua: 
ORDEN FORAL 20/2018, de 14 de marzo de la Consejera de Educación
Oharrak: 
Omitida Consulta pública en aplicación de lo dispuesto en los nº 5 y 6 del artículo 133 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral
Gaurkotze data: 
2019/05/03, Ostirala

Proyecto de Decreto Foral por el que se establecen la estructura y el currículo del Título Profesional Básico en Mantenimiento de Viviendas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

Fitxa

Departamentua: 
Hezkuntza Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Formación Profesional
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Hasiera emateko foru-agindua: 
ORDEN FORAL 131/2016, de 24 de noviembre del Consejero de Educación
Oharrak: 
Omitida Consulta pública en aplicación de lo dispuesto en los nº 5 y 6 del artículo 133 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral
Gaurkotze data: 
2019/05/03, Ostirala

Proyecto de Decreto Foral por el que se establecen la estructura y el currículo del Título Profesional Básico en Aprovechamientos Forestales en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

Fitxa

Departamentua: 
Hezkuntza Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Formación Profesional
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Hasiera emateko foru-agindua: 
ORDEN FORAL 20/2018, de 14 de marzo de la Consejera de Educación
Oharrak: 
Omitida Consulta pública en aplicación de lo dispuesto en los nº 5 y 6 del artículo 133 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral
Gaurkotze data: 
2019/05/03, Ostirala

Proyecto de Decreto Foral, por el que se establecen la estructura y el currículo del Título de Técnico Deportivo en Espeleología de las enseñanzas deportivas de régimen especial en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

Fitxa

Departamentua: 
Hezkuntza Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Formación Profesional
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Hasiera emateko foru-agindua: 
ORDEN FORAL 114/2018, de 26 de noviembre de la Consejera de Educación
Oharrak: 
Omitida Consulta pública en aplicación de lo dispuesto en los nº 5 y 6 del artículo 133 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral
Gaurkotze data: 
2019/05/03, Ostirala

Proyecto de Decreto Foral por el que se establecen la estructura y el currículo del Título de Técnico Deportivo en Barrancos de las enseñanzas deportivas de régimen especial en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra

Fitxa

Departamentua: 
Hezkuntza Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Formación Profesional
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Hasiera emateko foru-agindua: 
ORDEN FORAL 114/2018, de 26 de noviembre de la Consejera de Educación
Oharrak: 
Omitida Consulta pública en aplicación de lo dispuesto en los nº 5 y 6 del artículo 133 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral
Gaurkotze data: 
2019/05/03, Ostirala

Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Proyecto de Decreto Foral por el que se amplía la vigencia de los planes de gestión de las Zonas Especiales de Conservación de la red Natura 2000 en Navarra.

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko, Toki Administrazioko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Serviciio del medio natural
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Disenua
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Dokumentazioa: 
Gaurkotze data: 
2019/04/03, Asteazkena
Aldez aurreko kontsultaren xedea da mendekotasun eta/edo desgaitasun egoera bat aitortua duten pertsonen laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa arautzen duen datorren Foru Aginduaren eraginpean gerta litezkeen herritarren eta ordezkaritza handiena duten erakundeen iritzia jasotzea, ondoko honi buruz:
  1. Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak.
  2. Araua onestea beharrezkoa eta egokia den.
  3. Arauaren helburuak.
  4. Aukeran dauden beste konponbide batzuk (arauak edo arau ez direnak).
 

Fitxa

Departamentua: 
Eskubide Sozialetako Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Hasiera emateko foru-agindua: 
9/2019 Foru Agindua urtarrilaren 11koa, Eskubide Sozialetako kontzelariak emana
Gaurkotze data: 
2019/04/05, Ostirala

Proiektuaren xedea da Garapen Ekonomikorako kontseilariaren ekainaren 16ko 26E/2017 Foru Agindua aldatzea, zeinaren bidez ezartzen den erakunde sindikalak diruz laguntzeko araubidea beren ohiko jarduerak egin ditzaten, Nafarroan erdietsi duten ordezkari kopuruaren arabera, ziurtatzeko ordezkaritza handiena duten sindikatuek dirulaguntzaren ehuneko bat bideratzen dutela laneko arriskuak prebenitzeko berariazko ekintzak gauzatzera.

Fitxa

Departamentua: 
Garapen Ekonomikorako Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Lan Zerbitzua
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Hasiera emateko foru-agindua: 
9/2019 Foru Agindua, otsailaren 12koa, Garapen Ekonomikorako Departamentuko kontseilariarena
Dokumentazioa: 
Gaurkotze data: 
2019/03/27, Asteazkena

Orriak

Subscribe to RSS - Aktiboa