Aktiboa

Dirección General de medio ambiente y agua

Consulta previa que tiene por objeto recabar la opción de la ciudadanúa y las organizaciónes representativas que potencialmente puedan verse afectadas por la Orden Foral por la que se inicia el procedimiento para la elaboración del Decreto Foral de eventos públicos sostenibles acerca de:

  • a. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
  • b. La necesidad y oportunidad de su aprobación.
  • c. Los objetivos de la norma.
  • d. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de economía circular y agua
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2019/10/21, Astelehena

Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua

Instalazioaren kokapena: Abaurregaina, 18. fazeroa, “Erremendia”.

Xedea: inguru horretako horniduraren kalitatea hobetzea.

Ezaugarri nagusiak: "Abaurrea-Erremendia" izeneko linea elektrikoaren bariantea, 13,2 kV-koa, 67. euskarriaren eta 75. euskarriaren artean.

Aurrekontua: 121.303,00 euro.

Fitxa

Departamentua: 
Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Energiaren, Meatzaritzaren eta Industria Segurtasunaren Zerbitzua
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Dokumentazioa: 
Gaurkotze data: 
2019/11/04, Astelehena

Proyecto de Decreto Foral por el que se modifica el Decreto Foral 4/2016, de 27 de enero, por el que se regula el símbolo oficial del Gobierno de Navarra y su utilización.

Fitxa

Departamentua: 
Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Secretaría General Técnica
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Gaurkotze data: 
2019/10/18, Ostirala

Atletismoko Kirol teknikari tituluaren curriculumari buruzko Foru Dekretuaren Proiektua.

Fitxa

Departamentua: 
Hezkuntza Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Lanbide Heziketaren Zerbitzua
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Hasiera emateko foru-agindua: 
49/2019 Foru Agindua, ekainaren 10ekoa
Gaurkotze data: 
2019/10/16, Asteazkena

Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería

Orden Foral de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se aprueba el reglamento técnico de la Producción Integrada de la Alcachofa.

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Agricultura
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Gaurkotze data: 
2019/12/23, Astelehena

Proiektua jendaurrean jartzea, ingurumen ukipenetarako baimenaren araubidearen menpe (abenduaren 28ko 93/2006 Foru Dekretuaren 35.2 artikulua. Foru dekretu horrek Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legea garatzeko Erregelamendua onetsi zuen).

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Ingurumen Zuzendaritza Nagusia. Ingurumen Eraginaren Atala
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Jendeaurreko Informazioa
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2019/10/30, Asteazkena

Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua

Honako espediente hau jendaurrean jartzen da, maiatzaren 8ko 56/2019 Foru Dekretuaren 7. artikuluak ezarritakoaren ondorioetarako (foru dekretu horren bidez arautu zen parke eolikoetarako baimena Nafarroan):

Eskatzailea: Eólica Cabanillas, SLU.

Xedea: proiektua jendaurrean jartzea, honako helburu hauekin: aurretiazko administrazio baimena, eraikitzeko baimen administratiboa eta onura publikoaren deklarazioa lortzeko eta ingurumen arloan dagokion tramitazioa egiteko.

Instalazioen deskribapena: oraingo MTorres TWT-1500 haize-sorgailuaren eta beste 3 Ecotecnia ECO-44 haize-sorgailuren ordez Acciona AW148-3.300 KW T120 haize-sorgailu bat jartzea Serralta parke eolikoan, Cabanillasen.

Proiektua baimentzeko eskumena duen organoa: Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusia.

Fitxa

Departamentua: 
Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Energiaren, Meatzaritzaren eta Industria Segurtasunaren Zerbitzua
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Jendeaurreko Informazioa
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2019/10/08, Asteartea

Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua

Ingurumen ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 36. artikuluan eta energia elektrikoa garraiatu, banatu, merkaturatu eta hornidura egiteko jarduerak eta instalazioak baimentzeko prozedurak arautzen dituen abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuaren 125. artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, jendaurrean jartzen da honako administrazio baimen honen eskaera:
 
Eskatzailea: Solen Desarrollos, SL.

Xedea: proiektua eta ingurumen eraginaren azterketa jendaurrean jartzea, honako helburu hauekin: ingurumen eraginaren ebaluazio arrunta tramitatzeko prozedura abiaraztea, aurretiazko administrazio baimena eta eraikitzeko administrazio baimena lortzea, eta onura publikoa berariaz aitortzea.

Instalazioen deskribapena: “PSF Ebro II” Eguzki instalazio fotovoltaikoaren proiektua, 26 MWpkoa, Fontellasko udal mugapean.

Proiektua baimentzeko eskumena duen organoa: Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusia.
 

Fitxa

Departamentua: 
Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Energiaren, Meatzaritzaren eta Industria Segurtasunaren Zerbitzua
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Jendeaurreko Informazioa
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2019/09/20, Ostirala

Información pública del Estudio de Afecciones Ambientales del proyecto sometido al régimen de autorización de afecciones ambientales (artículo 35.2 del Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental.)

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Territorio y Paisaje
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Jendeaurreko Informazioa
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2019/10/22, Asteartea

Información pública del Estudio de Afecciones Ambientales del proyecto de Planta Fotovoltaica flotante en la Balsa de Ezkoiz en Zolina (Valle de Aranguren), sometido al régimen de autorización de afecciones ambientales (artículo 35.2 del Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental.)

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Negociado de Evaluación Ambiental
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Jendeaurreko Informazioa
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2019/10/10, Osteguna

Orriak

Subscribe to RSS - Aktiboa