Itxita

Dirección General de Desarrollo Rural

Objeto: Modificar la Orden Foral 255/2018, de 6 de septiembre, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se establecen las Unidades de Trabajo Agrario y Renta Unitaria en la Comunidad Foral de Navarra.

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Explotaciones Agrarias y Fomento Agroalimentario
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Gaurkotze data: 
2020/08/19, Asteazkena

Foru dekretu proiektua, Nafarroako Foru Komunitateko etxebizitzetan bizi ahal izateko gutxieneko baldintzak arautzen dituena.

Fitxa

Departamentua: 
Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Etxebizitza Zerbitzua
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Hasiera emateko foru-agindua: 
178/2019, Foru Agindua, apirilaren 16koa, Eskubide Sozialetako kontzelariak emana
Gaurkotze data: 
2020/07/14, Asteartea

Aldez aurreko kontsulta, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publiko eta pribatu itunduetan ikasleak onartzeko foru dekretu berrian arautzen diren oinarrizko alderdiak garatuko dituen foru agindu baten argitalpenaren eraginpean gerta litezkeen herritarren iritzia eta ordezkaritza handiena duten erakundeena jasotzeko. Gai hauek aztertuko dira:

a. Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak
b. Araua onestea beharrezkoa eta egokia den.
c. Arauak zer helburu dituen.
d. Aukeran dauden beste alternatiba batzuk (arauemaileak eta arauemaile ez direnak).

Fitxa

Departamentua: 
Hezkuntza Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzua
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Hasiera emateko foru-agindua: 
58/2020 Foru Agindua, ekainaren 18koa, Hezkuntzako kontseilariak emana
Gaurkotze data: 
2020/07/14, Asteartea

Dirección General de Medio Ambiente

Consulta pública previa que tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía y organizaciones representativas que potencialmente pudieran verse afectadas por la elaboración y aprobación de la Ley Foral del Consejo Navarro de Medio Ambiente., acerca de:

  • a. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
  • b. La necesidad y oportunidad de su aprobación.
  • c. Los objetivos de la norma.
  • d. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio jurídico de Medio Ambiente
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Disenua
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Hasiera emateko foru-agindua: 
22E/2020, de 31 de enero, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
Gaurkotze data: 
2020/08/06, Osteguna

Nafarroako Kulturaren eta Arteen Kontseiluaren osaera, antolaketa eta funtzionamendua arautzea (Nafarroako Eskubide Kulturalei buruzko urtarrilaren 15eko 1/2019 Foru Legea)

Fitxa

Departamentua: 
Kultura eta Kirol Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Idazkaritza Tekniko Nagusia
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Hasiera emateko foru-agindua: 
11/2020Foru Agindua, martxoaren 4koa,Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana
Gaurkotze data: 
2020/07/23, Osteguna

Consulta previa que tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía y organizaciones representativas que potencialmente pudieran verse afectadas por la elaboración de un Proyecto de Decreto Foral por el que se regula la composición, organización y funcionamiento del Consejo Navarro de la Cultura y las Artes, acerca de:

  1. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
  2. La necesidad y oportunidad de su aprobación.
  3. Los objetivos de la norma.
  4. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

Fitxa

Departamentua: 
Kultura eta Kirol Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Secretaría General Técnica
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Amaiera
Gobernu proposamenaren egoera: 
Itxita
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2020/06/30, Asteartea
Undefined
Undefined
Undefined
Undefined

Orriak

Subscribe to RSS - Itxita