Itxita

Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargu diru-laguntza publikoen onuradunentzako gardentasun beharraren arauketa.

Fitxa

Departamentua: 
Lehendakaritza, Justizia eta Barnea Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Secretariado del Gobierno y Acción Normativa de la Dirección General de Presidencia y Justicia
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Berrikuspena
Gobernu proposamenaren egoera: 
Itxita
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Jendaurreko informazioa
Hasiera emateko foru-agindua: 
66/2013 Hastapen Foru Agindua, martxoaren 13koa.
Gaurkotze data: 
2013/04/22, Astelehena

Procedimientos de elaboración normativa

Ordenación y el Plan de Estudios de las enseñanzas artísticas superiores de Diseño en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, en la Comunidad Foral de Navarra

Fitxa

Departamentua: 
Hezkuntza Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Idiomas y Enseñanzas Artísticas
Proposamen mota: 
Araua
Gobernu proposamenaren egoera: 
Itxita
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Hasiera emateko foru-agindua: 
127/2012
Gaurkotze data: 
2013/04/18, Osteguna

Orriak

Subscribe to RSS - Itxita