Itxita

Dirección General de Medio Ambiente

Consulta pública previa que tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía y organizaciones representativas que potencialmente pudieran verse afectadas por la propuesta de Orden Foral por la que se establecen los métodos de control de especies cinegéticas causantes de perjuicios importantes para la salud o seguridad de las personas, para la agricultura, ganadería o para la fauna silvestre acerca de

 • a. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
 • b. La necesidad y oportunidad de su aprobación.
 • c. Los objetivos de la norma.
 • d. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Sección de Régimen Jurídico de Medio Ambiente y Sección de Caza.
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Amaiera
Gobernu proposamenaren egoera: 
Itxita
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Hasiera emateko foru-agindua: 
5E/2020 de 9 de enero de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Gaurkotze data: 
2020/02/05, Asteazkena

Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzua

14/2018 Foru Legeak ezarritako Hondakinen funtsa arautzea.

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Hondakinen Atala
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Hasiera emateko foru-agindua: 
8/2019 Foru Agindua, 2019ko irailaren 2koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana
Gaurkotze data: 
2020/02/17, Astelehena

Aldez aurreko kontsulta honen xedea da arau berriaren eraginpean gerta litezkeen herritarren eta ordezkaritza handiko erakundeen iritzia jasotzea, datorren arau horren bidez onetsiko baitira Hezkuntza Departamentuaren zerbitzuan aldi baterako kontratuekin irakasle lanpostuetan aritu nahi duten izangaien zerrendak kudeatzeko arauak; gai hauei buruzko iritzia, hain zuzen:

 1. Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak.
 2. Araua onestea beharrezkoa eta egokia den.
 3. Arauak zer helburu dituen.
 4. Aukeran dauden beste konponbide batzuk (arauak edo arau ez direnak).

Fitxa

Departamentua: 
Hezkuntza Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusiko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzua
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Amaiera
Gobernu proposamenaren egoera: 
Itxita
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Hasiera emateko foru-agindua: 
119/2019 Foru Agindua, abenduaren 23koa, Hezkuntzako kontseilariak emana
Gaurkotze data: 
2020/02/17, Astelehena

Dirección General de Agricultura y Ganadería

Consulta pública previa que tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía y organizaciones representativas que potencialmente pudieran verse afectadas por la propuesta de Orden Foral de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas de ejecución de los programas de vigilancia, control y erradicación de determinadas enfermedades de los animales en la Comunidad Foral de Navarra acerca de

 • a. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
 • b. La necesidad y oportunidad de su aprobación.
 • c. Los objetivos de la norma.
 • d. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Ganadería
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2020/02/19, Asteazkena
Undefined
Undefined
Undefined
Undefined
Undefined
Undefined

Orriak

Subscribe to RSS - Itxita