Itxita

Aldez aurreko kontsulta honen xedea da datorren arauaren eraginpean gerta litezkeen herritarren eta ordezkaritza duten erakundeen iritzia jasotzea, arau horren bidez erregulatuko baita familia gurasobakarren egiaztapena Nafarroako Foru Komunitatean; honako gai hauei buruzko iritzia, hain zuzen:

  1. Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak.
  2. Araua onestea beharrezkoa eta egokia den.
  3. Arauak zer helburu dituen.
  4. Aukeran dauden beste konponbide batzuk (arauak edo arau ez direnak). 

Fitxa

Departamentua: 
Eskubide Sozialetako Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Familiaren eta Adingabeen Zuzendariordetza
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Amaiera
Gobernu proposamenaren egoera: 
Itxita
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2019/11/28, Osteguna

Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería

Orden Foral de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se aprueba el reglamento técnico de la Producción Integrada de tomate de invernadero.

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Agricultura
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Gaurkotze data: 
2019/12/23, Astelehena

Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería

Orden Foral de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente por la que se aprueban diferentes reglamentos técnicos de la producción integrada en Navarra.

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Agricultura
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Entzunaldiaren tramitea
Gaurkotze data: 
2019/12/23, Astelehena

Dirección General de medio ambiente y agua

Consulta previa que tiene por objeto recabar la opción de la ciudadanúa y las organizaciónes representativas que potencialmente puedan verse afectadas por la Orden Foral por la que se inicia el procedimiento para la elaboración del Decreto Foral de eventos públicos sostenibles acerca de:

  • a. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
  • b. La necesidad y oportunidad de su aprobación.
  • c. Los objetivos de la norma.
  • d. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de economía circular y agua
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2019/10/21, Astelehena

Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua

Instalazioaren kokapena: Abaurregaina, 18. fazeroa, “Erremendia”.

Xedea: inguru horretako horniduraren kalitatea hobetzea.

Ezaugarri nagusiak: "Abaurrea-Erremendia" izeneko linea elektrikoaren bariantea, 13,2 kV-koa, 67. euskarriaren eta 75. euskarriaren artean.

Aurrekontua: 121.303,00 euro.

Fitxa

Departamentua: 
Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Energiaren, Meatzaritzaren eta Industria Segurtasunaren Zerbitzua
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Dokumentazioa: 
Gaurkotze data: 
2019/11/04, Astelehena

Proyecto de Decreto Foral por el que se modifica el Decreto Foral 4/2016, de 27 de enero, por el que se regula el símbolo oficial del Gobierno de Navarra y su utilización.

Fitxa

Departamentua: 
Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Secretaría General Técnica
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Gaurkotze data: 
2019/10/18, Ostirala

Atletismoko Kirol teknikari tituluaren curriculumari buruzko Foru Dekretuaren Proiektua.

Fitxa

Departamentua: 
Hezkuntza Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Lanbide Heziketaren Zerbitzua
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Hasiera emateko foru-agindua: 
49/2019 Foru Agindua, ekainaren 10ekoa
Gaurkotze data: 
2019/10/16, Asteazkena

Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería

Orden Foral de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se aprueba el reglamento técnico de la Producción Integrada de la Alcachofa.

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Agricultura
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Gaurkotze data: 
2019/12/23, Astelehena

Proiektua jendaurrean jartzea, ingurumen ukipenetarako baimenaren araubidearen menpe (abenduaren 28ko 93/2006 Foru Dekretuaren 35.2 artikulua. Foru dekretu horrek Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legea garatzeko Erregelamendua onetsi zuen).

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Ingurumen Zuzendaritza Nagusia. Ingurumen Eraginaren Atala
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Jendeaurreko Informazioa
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2019/10/30, Asteazkena

Herritarren parte-hartze prozesu bat abiatzea, Nafarroan, 2020rako, etxebizitza babestuak eta haien eranskinak saltzeko gehieneko prezioak finkatu aitzin.

017/2019 FORU AGINDUA, urriaren 25ekoa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, etxebizitza arloko jarduketa babesgarriei 2020an aplikatuko zaizkien moduluak ezartzen dituena.

Fitxa

Departamentua: 
Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Etxebizitza Zuzendaritza Nagusia
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Amaiera
Gobernu proposamenaren egoera: 
Itxita
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Onespena
Hasiera emateko foru-agindua: 
8/2019 Foru Agindua, irailaren 25ekoa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana
Gaurkotze data: 
2019/10/25, Ostirala

Orriak

Subscribe to RSS - Itxita