Itxita

Aldez aurreko kontsulta honen xedea da Nafarroako Bikote Egonkorren Erregistro Bakarra arautuko duen foru dekretua prestatzearen eraginpean gerta litezkeen herritarren iritzia eta ordezkaritza handiena duten erakundeena jasotzea, honako arlo hauen ingurukoa:

  1. Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak.
  2. Araua onestea beharrezkoa eta egokia den.
  3. Arauak zer helburu dituen.
  4. Aukeran dauden beste konponbide batzuk (arauak edo arau ez direnak).

 
Foru Berrian xedatutakoari sostengua emateko eta bikote egonkorren erregistro bakarra sortzeko lege-agindua betetzeko, Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentuak uste du ezinbestekoa dela Bikote Egonkorren Erregistro Bakarra erregelamenduz arautzea, foru dekretu bidez.

Fitxa

Departamentua: 
Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Justizia Zuzendaritza Nagusia
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Amaiera
Gobernu proposamenaren egoera: 
Itxita
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2020/08/04, Asteartea
Nazioartean, COVID-19ak eragindako pandemia desafio instituzional, politiko, ekonomiko eta sozial handiena da II. Mundu Gerraz geroztik. Nafarroarentzat eta Espainiarentzat, berriz, handiena Gerra Zibiletik hona.

Koronabirusa gure artean dagoela bizi beharko dugu luzaroan, eta, horrez gain, gure eredu sozial eta ekonomikoa jo du bete-betean, haren ezaugarriak aldatzeraino. 

Gauzak horrela, beharrezkoa da botere publikoak egoerara egokitzea eta, gainera, oparotasunerako formula berrien sustatzaile ere bihurtzea. Aurrean dugun eredu berriak aurrekoarekin haustea ekarriko duten erantzunak eskatzen ditu. Aldaketa mamitsuak, iraunkorrak eta berritzaileak behar dira ekonomian nola gizartean. Krisi honen esperientziari esker ikasi egin dugu. Gureganatu dugun jakintza hori baliatu behar dugu modu kolektiboan hazteko, eredu produktibo eta sozial berriak helburu.

Plan bat izan baino lehen, halere, Nafarroako Gobernuak krisian abiatutako ekintzei buruzko memoria bat behar dugu, bai eta COVID-19aren pandemiak izan ditzakeen ondorioen gaineko diagnostiko bat ere.

Europako gure esparru instituzionalean politika publikoak birdiseinatzen hasi dira, oro har, eta prozesu horren urrats bat da pandemiaren ondorioak apaltzeko behar adinako baliabide sanitario eta sozial guztiak abian jartzea. Aldi berean, suspertze ekonomikoari ekiteko finantzabide malguak erabiltzearen aldeko apustua egiten da. Formula horiek orain lotzen ari dira.

Ikuspuntu horretatik, gure autogobernuak dituen baliabide berekiak indartu eta identifikatu behar ditu, Europar Batasunarekin eta Espainiako Gobernuarekin koordinatuta, lehiarako gaitasuna eta aberastasuna sustatzeko. Eta, horri esker, lan egin berdintasun falta eta arrakalak gutxitzeko, pentsatzekoa baita krisi honek areagotuko dituela, soldatena edo lurraldeen artekoa, kasu.

Politika publikoen eredu berri horretan dute oinarri planaren aldez aurreko ohar hauek. Gure helburua da aztertzea zer egoeratan gauden, eta gogoeta egitea ekintza posibleez eta egungo krisitik ateratzeaz, gizarte sendoago eta kohesionatuago baten aurrekari gisa. Kalitatezko ongizate estatu jasangarri bat bermatuko duten zerbitzu publikoekin. Inbertsio publikoak funtsezkoak izanen dira lurralde garapenari begira taxutu beharko den plangintza estrategikorako.

Nafarroan zenbait lurralde estrategia ditugu, eta horien guztien ardatza da inbertsio politikari laguntzea Nafarroak dituen lehentasunak, erronkak eta behar lehenak identifikatuz.

Indarguneak, lehiarako abantailak eta bikaintasunerako ahalmena baliatzen dituzte. Berrikuntza teknologikoa eta praktikan oinarritutakoa babesten dituzte, eta sektore pribatuaren inbertsiorako pizgarria dira. Partaideen inplikazio osoa lortzen dute eta berrikuntza eta esperimentazioa sustatzen dituzte. Ebidentzian oinarritzen dira eta gainbegiratzeko eta ebaluatzeko sistema sendoak sartzen dituzte.

Une honetan, krisialditik ateratzeko bidea adimen kolektibotik, denon konpromisotik eta gizarte zibilaren ekarpenetik planteatzen ari garelarik, erantzunkidetasun eta parte-hartze handiagoak dituen eredu bat finkatzeko desafioa eta aukera dugu; horrekin batera, gainditu egin beharko ditugu tentazio populistak, are autoritarioak ere, une honetan dugun salbuespen egoera dela-eta azaleratzen edo biziagotzen ari direnak.

Gobernantza publikorako eredua berriz pentsatzeko aukera dugu, eta lidergo berrietarantz jotzekoa, beste balio eta jokabide batzuekin. Kalitate demokratikoa eta herritarren parte-hartzea sustatzea.

Izatekotan ere, Gobernu honek 2030 Agendarekin duen konpromisoak indarrean dirau, lehen bezain tinko.

Nafarroa Suspertu 2020 - 2023 Plana 2020ko abuztuaren 1eko Gobernu Bilkuran onetsi zen.

Jarraipena eta gauzatzea Gobernu Ekintzan egingo zaio.

Fitxa

Departamentua: 
Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Lehendakaritza eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusia
Proposamen mota: 
Plana
Proposamenaren fasea: 
Amaiera
Gobernu proposamenaren egoera: 
Itxita
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Hasiera emateko foru-agindua: 
Nafarroako Gobernuaren akordioa, 2020ko maiatzaren 6koa
Gaurkotze data: 
2020/08/03, Astelehena

Dirección General de Medio Ambiente

Establecer las especies que pueden ser objeto de aprovechamiento cinegético en Navarra durante la temporada 2020-21, así como las zonas, épocas, días y períodos hábiles, según las distintas especies o modalidades y de las limitaciones generales en beneficio de las especies susceptibles de aprovechamiento, así como de las medidas preventivas para su control.

ORDEN FORAL 86E/2020, de 16 de junio, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se aprueba la disposición general de vedas de caza para la temporada 2020-2021.

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Sección de caza
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Amaiera
Gobernu proposamenaren egoera: 
Itxita
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Onespena
Hasiera emateko foru-agindua: 
60/2019 de 30 de octubre de la Consejera de la 67/2020, de 23 de abril, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio AmbienteDesarrollo y Medio Ambiente
Oharrak: 
Omitida Consulta pública en aplicación de lo dispuesto en los nº 5 y 6 del artículo 133 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral
Gaurkotze data: 
2020/07/14, Asteartea

COVID-19ak eragindako osasun krisia dela-eta, irakasle lanpostuak aldi baterako kontratatzeko izangaien zerrendak kudeatzeko neurriak hartzea, 2020-2021 ikasturtea egoki antolatuko dela bermatzeko."

46/2020 FORU AGINDUA, maiatzaren 16koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, COVID-19ak eragindako osasun krisia dela-eta, irakasle lanpostuak aldi baterako betetzeko izangaien kontratazio zerrendak kudeatzeko neurriak hartzen dituena, 2020-2021 ikasturtea egoki antolatuko dela bermatzeko.

Fitxa

Departamentua: 
Hezkuntza Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzua
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Amaiera
Gobernu proposamenaren egoera: 
Itxita
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Onespena
Hasiera emateko foru-agindua: 
39/2020 Foru Agindua, apirilaren 22koa, Hezkuntzako kontseilariak emana
Oharrak: 
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta Foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Legearen 133 artikuluko 5. eta 6. zenbakietan xedatutakoari jarraituz, aldez aurreko kontsulta ez da beharrezkoa
Gaurkotze data: 
2020/05/20, Asteazkena

Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial. Dirección General de Industria, Energía e Innovación

En aplicación del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras se realiza la información pública del plan de restauración del proyecto arriba indicado, así como del citado proyecto y su estudio de impacto ambiental.

Fitxa

Departamentua: 
Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas, Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Jendeaurreko Informazioa
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2020/05/29, Ostirala

Dirección General de Agricultura y Ganadería

Objeto: Modificación de la Orden Foral 61/2018, de 27 de febrero, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se establece el régimen general para la concesión, gestión y control en la Comunidad Foral de Navarra de ayudas agroambientes y clima (medida 10) y agricultura ecológica (medida 11), incluidas en el PDR de Navarra 2014-2020

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Agricultura
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Jendeaurreko Informazioa
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Entzunaldiaren tramitea
Gaurkotze data: 
2020/04/02, Osteguna

Dirección General de Agricultura y Ganadería

Objeto: Orden Foral de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden Foral 98/2015, de 20 de octubre, por la que se aprueban las normas que regulan la concesión de ayudas para la conservación de recursos genéticos ganaderos mediante el apoyo a las asociaciones de criadores de ganado de Navarra, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020.

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Ganadería
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Jendeaurreko Informazioa
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Entzunaldiaren tramitea
Gaurkotze data: 
2020/07/02, Osteguna
Undefined

Dirección General de Agricultura y Ganadería

Objeto: Orden Foral de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas de ejecución de los programas de vigilancia, control y erradicación de determinadas enfermedades de los animales en la Comunidad Foral de Navarra

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Ganadería
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Gaurkotze data: 
2020/06/11, Osteguna

Dirección General de Agricultura y Ganadería

Consulta pública previa que tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía y organizaciones representativas que potencialmente pudieran verse afectadas por la modificación de la Orden Foral 318/2016, de 8 de septiembre de  la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por las que se establecieron las normas que regulan las ayudas a las actividades de formación profesional y adquisición de competencias para el periodo 2016-2020, acerca de:

  • a. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
  • b. La necesidad y oportunidad de su aprobación.
  • c. Los objetivos de la norma.
  • d. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Agricultura
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Egitea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2020/06/22, Astelehena

Orriak

Subscribe to RSS - Itxita