Itxita

Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua

Honako espediente hau jendaurrean jartzen da, maiatzaren 8ko 56/2019 Foru Dekretuaren 7. artikuluak ezarritakoaren ondorioetarako (foru dekretu horren bidez arautu zen parke eolikoetarako baimena Nafarroan):

Eskatzailea: Eólica Cabanillas, SLU.

Xedea: proiektua jendaurrean jartzea, honako helburu hauekin: aurretiazko administrazio baimena, eraikitzeko baimen administratiboa eta onura publikoaren deklarazioa lortzeko eta ingurumen arloan dagokion tramitazioa egiteko.

Instalazioen deskribapena: oraingo MTorres TWT-1500 haize-sorgailuaren eta beste 3 Ecotecnia ECO-44 haize-sorgailuren ordez Acciona AW148-3.300 KW T120 haize-sorgailu bat jartzea Serralta parke eolikoan, Cabanillasen.

Proiektua baimentzeko eskumena duen organoa: Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusia.

Fitxa

Departamentua: 
Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Energiaren, Meatzaritzaren eta Industria Segurtasunaren Zerbitzua
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Jendeaurreko Informazioa
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2019/10/08, Asteartea

Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua

Ingurumen ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 36. artikuluan eta energia elektrikoa garraiatu, banatu, merkaturatu eta hornidura egiteko jarduerak eta instalazioak baimentzeko prozedurak arautzen dituen abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuaren 125. artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, jendaurrean jartzen da honako administrazio baimen honen eskaera:
 
Eskatzailea: Solen Desarrollos, SL.

Xedea: proiektua eta ingurumen eraginaren azterketa jendaurrean jartzea, honako helburu hauekin: ingurumen eraginaren ebaluazio arrunta tramitatzeko prozedura abiaraztea, aurretiazko administrazio baimena eta eraikitzeko administrazio baimena lortzea, eta onura publikoa berariaz aitortzea.

Instalazioen deskribapena: “PSF Ebro II” Eguzki instalazio fotovoltaikoaren proiektua, 26 MWpkoa, Fontellasko udal mugapean.

Proiektua baimentzeko eskumena duen organoa: Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusia.
 

Fitxa

Departamentua: 
Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Energiaren, Meatzaritzaren eta Industria Segurtasunaren Zerbitzua
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Jendeaurreko Informazioa
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2019/09/20, Ostirala

Información pública del Estudio de Afecciones Ambientales del proyecto sometido al régimen de autorización de afecciones ambientales (artículo 35.2 del Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental.)

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Territorio y Paisaje
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Jendeaurreko Informazioa
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2019/10/22, Asteartea

Servicio de Economía Circular y Agua

Consulta previa que tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía y organizaciones representativas que potencialmente pudieran verse afectadas por la aprobación del Decreto Foral que establezca la forma en que se distribuirá anualmente los recursos del Fondo de Residuos y la forma en la que se acreditará la consulta al Ente Público de Residuos de Navarra, acerca de:

  1. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
  2. La necesidad y oportunidad de su aprobación.
  3. Los objetivos de la norma.
  4. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

 

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Sección de Residuos
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Amaiera
Gobernu proposamenaren egoera: 
Itxita
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Hasiera emateko foru-agindua: 
Orden Foral 8/2019, de 2 septiembre 2019 de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Gaurkotze data: 
2020/02/12, Asteazkena

Información pública del Estudio de Afecciones Ambientales del proyecto de Planta Fotovoltaica flotante en la Balsa de Ezkoiz en Zolina (Valle de Aranguren), sometido al régimen de autorización de afecciones ambientales (artículo 35.2 del Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental.)

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Negociado de Evaluación Ambiental
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Jendeaurreko Informazioa
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2019/10/10, Osteguna

Establecer el nuevo calendario de vacunaciones infantiles oficial de Navarra.

ORDEN FORAL 340E/2019, de 30 de septiembre, de la Consejera de Salud, por la que por la que se modifica el Calendario Oficial de Vacunaciones Infantiles de Navarra.
 

Fitxa

Departamentua: 
Osasun Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Secretaría General Técnica
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Amaiera
Gobernu proposamenaren egoera: 
Itxita
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Herritarren parte-hartzea iradokizunen aurkezpenaren bidez
Gaurkotze data: 
2019/10/15, Asteartea

Ingurumen ukipen azterlanaren proiektua jendaurrean jartzea, ingurumen ukipenetarako baimenaren araubidearen mende baitago (abenduaren 28ko 93/2006 Foru Dekretuaren 35.2 artikulua; foru dekretu horrek Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legea garatzeko Erregelamendua onetsi zuen.) 

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Lurralde eta Paisaia Zerbitzua
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Jendeaurreko Informazioa
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2019/10/10, Osteguna

Nafarroako Memoria Historikoaren Tokien 29/2018 Foru Legean, abenduaren 26koa, ezarritakoaren arabera, Memoria Historikoaren Toki bezala deklaratzeko eta hala inskribatzeko prozedura abiatzen duen ebazpena jendaurrean jartzen da.

Fitxa

Departamentua: 
Herritarrekiko Harremanetako Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Bakearen, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritza Nagusia
Proposamen mota: 
Deklarazioa
Proposamenaren fasea: 
Jendeaurreko Informazioa
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2019/08/29, Osteguna
Undefined

Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial. Dirección General de Industria, Energía e Innovación

A los efectos previstos en el artículo 46 del Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado por el Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, se anuncia la solicitud realizada por el Ayuntamiento de Salinas de Oro para que unos determinados residuos mineros ubicados en su término municipal sean declarados como recursos de la Sección B) de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.

Fitxa

Departamentua: 
Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial. Dirección General de Industria, Energía e Innovación
Proposamen mota: 
Beste batzuk
Proposamenaren fasea: 
Amaiera
Gobernu proposamenaren egoera: 
Itxita
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2019/09/03, Asteartea

Orriak

Subscribe to RSS - Itxita