Itxita

Proiektua jendaurrean jartzea, ingurumen ukipenetarako baimenaren araubidearen mende baitago (abenduaren 28ko 93/2006 Foru Dekretuaren 35.2 artikulua; foru dekretu horrek Ingurumena Babesteko Esku-hartzeari buruzko martxoaren 22ko 4/2005 Foru Legea garatzeko Erregelamendua onetsi zuen.) 

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko, Toki Administrazioko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Lurralde eta Paisaia Zerbitzua
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2019/08/12, Astelehena

Consulta previa que tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía y organizaciones representativas que potencialmente pudieran verse afectadas  por  la aprobación de una Orden Foral que establezca el Calendario Oficial de Vacunaciones Infantiles de Navarra  acerca de:

  1. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
  2. La necesidad y oportunidad de su aprobación.
  3. Los objetivos de la norma.
  4. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

 

Fitxa

Departamentua: 
Osasun Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Secretaría General Técnica
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Amaiera
Gobernu proposamenaren egoera: 
Itxita
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2019/09/03, Asteartea

Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería

Modificación de la Orden Foral 478/2010, de 26 de octubre, por la que se aprueba el reglamento técnico para la producción integrada de kiwi en Navarra.

ORDEN FORAL 166/2019, de 10 de diciembre, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente por la que se modifica la Orden Foral 478/2010, de 26 de octubre, por la que se aprueba el Reglamento Técnico para para la Producción Integrada de Kiwi en Navarra.

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko, Toki Administrazioko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Agricultura
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Amaiera
Gobernu proposamenaren egoera: 
Itxita
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Onespena
Gaurkotze data: 
2019/09/27, Ostirala

Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería

Modificación de la Orden Foral de 28 de diciembre de 1998, por la que se regulan el registro y el sistema de control para la Producción Integrada en Navarra.

ORDEN FORAL 165/2019, de 10 de diciembre, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente por la que se modifica la Orden Foral de 28 de diciembre de 1998, por la que se regulan el registro y el sistema de control para la Producción Integrada en Navarra.

Fitxa

Departamentua: 
Landa Garapeneko, Toki Administrazioko eta Ingurumeneko Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Servicio de Agricultura
Proposamen mota: 
Araua
Proposamenaren fasea: 
Amaiera
Gobernu proposamenaren egoera: 
Itxita
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Prozesu arauemailearen egoera: 
Onespena
Gaurkotze data: 
2019/09/27, Ostirala

Garapen Ekonomikorako Departamentua

Honako espediente hau jendaurrean jartzen da, maiatzaren 8ko 56/2019 Foru Dekretuaren 7. artikuluak ezarritakoaren ondorioetarako (foru dekretu horren bidez arautu zen parke eolikoetarako baimena Nafarroan):

Eskatzailea: Enerfin Sociedad de Energía SLU

Xedea: Jendaurrean jartzea aurreproiektua eta ingurumen eraginaren azterketa, honako helburu hauekin: ingurumen eraginaren ebaluazio arrunta tramitatzeko prozedura abiaraztea eta aurretiazko administrazio baimena lortzea.

Instalazioen deskribapena: “Corral del Molino I” parke eolikoa eta bertatik energia eramateko azpiegiturak (“Corral del Molino” azpiestazio elektrikoa), Tuterako udal-mugartean.

Proiektua baimentzeko eskumena duen organoa: Industriaren, Energiaren eta Berrikuntzaren Zuzendaritza Nagusia.

Fitxa

Departamentua: 
Garapen Ekonomikorako Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Energiaren, Meatzaritzaren eta Industria Segurtasunaren Zerbitzua
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2019/07/19, Ostirala

Garapen Ekonomikorako Departamentua

Honako espediente hau jendaurrean jartzen da, maiatzaren 8ko 56/2019 Foru Dekretuaren 7. artikuluak ezarritakoaren ondorioetarako (foru dekretu horren bidez arautu zen parke eolikoetarako baimena Nafarroan):

Eskatzailea: Enerfin Sociedad de Energía SLU

Xedea: Jendaurrean jartzea aurreproiektua eta ingurumen eraginaren azterketa, honako helburu hauekin: ingurumen eraginaren ebaluazio arrunta tramitatzeko prozedura abiaraztea eta aurretiazko administrazio baimena lortzea.

Instalazioen deskribapena: “Corral del Molino II” parke eolikoa eta bertatik energia eramateko azpiegiturak (“Corral del Molino” azpiestazio elektrikoa), Tuterako udal-mugartean.

Proiektua baimentzeko eskumena duen organoa: Industriaren, Energiaren eta Berrikuntzaren Zuzendaritza Nagusia.

Fitxa

Departamentua: 
Garapen Ekonomikorako Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Energiaren, Meatzaritzaren eta Industria Segurtasunaren Zerbitzua
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2019/07/19, Ostirala

Garapen Ekonomikorako Departamentua

Honako espediente hau jendaurrean jartzen da, maiatzaren 8ko 56/2019 Foru Dekretuaren 7. artikuluak ezarritakoaren ondorioetarako (foru dekretu horren bidez arautu zen parke eolikoetarako baimena Nafarroan):

Eskatzailea: Enerfin Sociedad de Energía SLU

Xedea: Jendaurrean jartzea aurreproiektua eta ingurumen eraginaren azterketa, honako helburu hauekin: ingurumen eraginaren ebaluazio arrunta tramitatzeko prozedura abiaraztea eta aurretiazko administrazio baimena lortzea.

Instalazioen deskribapena: “El Montecillo” parke eolikoa eta bertatik energia eramateko azpiegiturak (“El Montecillo-La Senda” linea elektrikoa, 66 kV-ekoa, eta “El Montecillo” azpiestazio elektrikoa), Corellako udal-mugartean.

Proiektua baimentzeko eskumena duen organoa: Industriaren, Energiaren eta Berrikuntzaren Zuzendaritza Nagusia.

Fitxa

Departamentua: 
Garapen Ekonomikorako Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Energiaren, Meatzaritzaren eta Industria Segurtasunaren Zerbitzua
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2019/07/19, Ostirala

Garapen Ekonomikorako Departamentua

Honako espediente hau jendaurrean jartzen da, maiatzaren 8ko 56/2019 Foru Dekretuaren 7. artikuluak ezarritakoaren ondorioetarako (foru dekretu horren bidez arautu zen parke eolikoetarako baimena Nafarroan):

Eskatzailea: Enerfin Sociedad de Energía SLU

Xedea: Jendaurrean jartzea aurreproiektua eta ingurumen eraginaren azterketa, honako helburu hauekin: ingurumen eraginaren ebaluazio arrunta tramitatzeko prozedura abiaraztea eta aurretiazko administrazio baimena lortzea.

Instalazioen deskribapena: “La Senda” parke eolikoa eta bertatik energia eramateko azpiegiturak (“La Senda-La Cantera” linea elektrikoa, 66 kV-ekoa, eta “La Senda” azpiestazio elektrikoa), Corellako, Castejongo eta Tuterako udal-mugarteetan.

Proiektua baimentzeko eskumena duen organoa: Industriaren, Energiaren eta Berrikuntzaren Zuzendaritza Nagusia.

Fitxa

Departamentua: 
Garapen Ekonomikorako Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Energiaren, Meatzaritzaren eta Industria Segurtasunaren Zerbitzua
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2019/07/19, Ostirala

Garapen Ekonomikorako Departamentua

Honako espediente hau jendaurrean jartzen da, maiatzaren 8ko 56/2019 Foru Dekretuaren 7. artikuluak ezarritakoaren ondorioetarako (foru dekretu horren bidez arautu zen parke eolikoetarako baimena Nafarroan):

Eskatzailea: Enerfin Sociedad de Energía SLU

Xedea: Jendaurrean jartzea aurreproiektua eta ingurumen eraginaren azterketa, honako helburu hauekin: ingurumen eraginaren ebaluazio arrunta tramitatzeko prozedura abiaraztea eta aurretiazko administrazio baimena lortzea.

Instalazioen deskribapena: “Volandín” parke eolikoa eta bertatik energia eramateko azpiegiturak (“Volandín-La Cantera” linea elektrikoa, 66 kV-ekoa, eta “Volandín” azpiestazio elektrikoa), Ablitas, Fontellas, Tutera eta Murchanteko udal mugarteetan.

Proiektua baimentzeko eskumena duen organoa: Industriaren, Energiaren eta Berrikuntzaren Zuzendaritza Nagusia.

Fitxa

Departamentua: 
Garapen Ekonomikorako Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Energiaren, Meatzaritzaren eta Industria Segurtasunaren Zerbitzua
Proposamen mota: 
Proiektua
Proposamenaren fasea: 
Jendaurrean jartzea
Gobernu proposamenaren egoera: 
Aktiboa
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Gaurkotze data: 
2019/07/19, Ostirala

Consulta pública previa a la elaboración de una Orden Foral “por la que se modifica la Orden Foral 141/2016, de 29 de diciembre, del Consejero de Educación, por la que se modifican las Órdenes Forales 8/2015, de 4 de febrero y 28/2015, de 17 de marzo, por las que se aprueban las bases que van a regular el procedimiento de admisión del alumnado en centros públicos y privados concertados para cursar enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato, en la Comunidad Foral de Navarra en lo relativo a los criterios complementarios.”
 
La Consulta previa tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía y organizaciones representativas que portencialmente pudieran verse afectadas por la elaboración de la Orden Foral por la que se procede a regular la admisión del alumnado en centros docentes públicos y privados concertados, de tal forma que se garantice el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por parte de padres, madres o tutores, acerca de:
 

  1. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
  2. La necesidad y oportunidad de su aprobación.
  3. Los objetivos de la norma.
  4. Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

El Departamento de Educación no va a continuar con la tramitación de este proyecto

Fitxa

Departamentua: 
Hezkuntza Departamentua
Ardura duen Unitatea: 
Dirección General de Educación
Proposamen mota: 
Aldez Aurreko Kontsulta Publikoa
Proposamenaren fasea: 
Amaiera
Gobernu proposamenaren egoera: 
Itxita
Parte-hartze prozesuaren egoera: 
Itxita
Hasiera emateko foru-agindua: 
Orden Foral 111/2019, de 26 de noviembre, de la Consejera de Educación
Gaurkotze data: 
2020/02/14, Ostirala

Orriak

Subscribe to RSS - Itxita