Arauak eta erabileak

Orri honetatik informazio eskura dezakezu sozietate publikoak, fundazio publikoak eta Administrazio Publikoarekin lotutako zuzenbide publikoko entitateak sortzeaz eta haien funtzionamenduaz Nafarroan indarrean dagoen araudiaz, jarraibide eta gidalerroez, eta kide anitzeko organoen erabakien laburpenez eta gobernuko erabakiez.

.