Nafarroako Gobernuaren Erabakiak

Nafarroako Gobernuaren erabakiak.
Nafarroako Gobernuak astero onesten dituen erabakiak.

Nafarroako Gobernuaren erabakiak, sozietate publikoak, fundazio publikoak eta Administrazio Publikoarekin lotutako zuzenbide publikoko entitateak sortzeari edo horien funtzionamenduari buruzkoak.

Gardentasunari eta Gobernu Irekiari buruzko Legearen 13.q) artikuluak ezartzen du zein den Administrazioak herritarren eskura jarri behar duen informazioa, zehazki honakoa:
"Sozietate publikoak, fundazio publikoak eta Administrazio Publikoarekin lotutako zuzenbide publikoko entitateak sortzeari edo horien funtzionamenduari buruz Nafarroako Gobernuak hartzen dituen erabakiak".
Hauek dira zerrenda horretako erabakiak: