Diru-laguntzak eta Mezenasgo Soziala

DIRU-LAGUNTZAK

Orri honetan honako hauei buruzko informazioa aurkituko duzu:  

1.- 2018-2020ko Diru-laguntzen Plan Estrategikoa

El Diru-laguntzen Plan Estrategikoak honako hauek jasotzen ditu jarduketa-lerro bakoitzetik: lortu nahi diren helburuak, hura aplikatuta eragin nahi diren onura publiko edo sozialak, lortzeko epea, aurreikusten diren kostuak eta finantzabideak.


2. Diru-laguntzen Datu Base Nazionala.

Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrarekin bat, Diru-laguntzen Datu Base Nazionalak diru-laguntzen sistema nazional gisa jokatzen du. Bertan kontsulta daiteke diru-laguntza eta laguntzen gaineko Deialdiei eta  Onarpenari buruzko informazioa.

3.-Diru-laguntza, laguntza, beka edo sariei buruzko informazioa.

Unean uneko diru-laguntzen lerroak eskura izan ditzakezu tramite mota aukeratuta: diru-laguntzak, laguntzak, bekak eta sariak, eta, motaren arabera, hauta dezakezu onuradunen artean (pertsonak, enpresak edo administrazioak), interesatzen zaizunaren arabera.


4.-Diru-laguntzen onuradunek eta mezenasgo sozialetik onura ateratzen duten entitateek gardentasunaren aldetik dituzten betebeharrak betetzen ote diren jarraipena egitea.

Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargura diru-laguntzak jasotzen dituztenen gardentasun betebeharrak arautzen dituzten irailaren 11ko 59/2013 Foru Dekretua betez, Nafarroako Aurrekontu Orokorretan ageri diren diru-ekarpenak jasotzen dituzten entitateek informazio publiko hau aurkeztu behar dute, argitaratzeko:

  • Gobernu, administrazio eta zuzendaritza organoen osaera.
  • Organo horiek osatzen dituzten kargudunen zerrenda.
  • Entitateak aurreko urtean goi-kargudun bakoitzari ordaindutako ordainsari gordinak eta gainerako diru ordainak, kontzeptuz kontzeptu
  • Kargudun bakoitzaren dedikazio araubidea gobernuko, administrazioko eta zuzendaritzako eginkizunetarako.
  • Azken urteko kontuak.

 

MEZENASGO SOZIALA

Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duen uztailaren 2ko 10/1996 Foru Legearen hamargarren xedapen gehigarriak ezartzen du mezenasgo sozialaren ondoriozko pizgarrien araubidera iristeko aurreikusitako prozedura.

Araubide horren onuradun diren entitateek diru-laguntza publikoen entitate onuradunei ezarritako gardentasun egitekoak bete behar dituzte.
 
 Mezenasgo sozialeren Entitate onuradunak.
Subvención a Fundación Varazdin como entidad sin ánimo de lucro para Programas comunitarios de interés social a favor de personas desempleadas para el año 2019
Deialdia:
ORDEN FORAL 8E/2019, de 8 de febrero
Zenbatekoa:
99 460,64
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a Fundación Traperos de Emaús como entidad sin ánimo de lucro para Programas comunitarios de interés social a favor de personas desempleadas para el año 2019
Deialdia:
ORDEN FORAL 8E/2019, de 8 de febrero
Zenbatekoa:
99 994,01
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza Nafarroako Ijitoen Elkarte den La Majariri, komunitatean adikzioak prebenitzeko-2019
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
28 996,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a la Fundación Ciganda Ferrer para el desarrollo del programa para el Centro Ocupacional “El Molino” en el año 2019.
Deialdia:
Regulado por Convenio
Zenbatekoa:
259 876,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención al Consejo regulador de la Indicación Geográfica Protegida Ternera de Navarra
Deialdia:
Resolución 1707/2018, de 31 de diciembre de 2018 del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería
Zenbatekoa:
66 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Convenio 2019 por el que se regula la concesión de una subvención a la Fundación Navarra para la Excelencia-Bikaintasunerako Nafarroako Fundazioa
Deialdia:
Convenio 2019 por el que se regula la concesión de una subvención a la Fundación Navarra para la Excelencia.
Zenbatekoa:
160 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención al Consejo regulador de la Indicación Geográfica Protegida Cordero de Navarra
Deialdia:
Resolución 1707/2018, de 31 de diciembre de 2018 del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería
Zenbatekoa:
27 153,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención al Consejo regulador de la Denominación de Origen Roncal
Deialdia:
RESOLUCIÓN 1707/2018, de 31 de diciembre de 2018, del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería
Zenbatekoa:
24 240,39
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención en 2019 a la a la Fundación ADITECH para la organización del concurso SCIENCEKAITZA para el proyecto más innovador de Navarra.
Deialdia:
Concesión directa
Zenbatekoa:
170 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención en 2019 para la ejecución de las obras de “renovación de redes y pavimentación de la zona turística de Javier”.
Deialdia:
No hay convocatoria, es una subvención directa (nominativa) prevista en los Presupuestos Generales de Navarra de 2019, concretamente en la partida 830001-83130-7609-432106 (E) “Subvención Ayuntamiento Javier. Red de aguas zona turística”. PUBLICACIÓN: Ley Foral 27/2018, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2019, publicada en el BON nº 250, de 31-12-2018.
Zenbatekoa:
250 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención en 2019 a la Mancomunidad de Carcastillo para desarrollar proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres y el programa “Pactos Locales por la Conciliación
Deialdia:
Orden Foral 11E/2019, de 19 de febrero, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, se aprueba una convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua a Entidades Locales de Navarra, para desarrollar proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres y el programa “Pactos Locales por la Conciliación
Zenbatekoa:
2 400,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención en 2019 al Ayuntamiento de Miranda de Arga para desarrollar proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres y el programa “Pactos Locales por la Conciliación
Deialdia:
Orden Foral 11E/2019, de 19 de febrero, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, se aprueba una convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua a Entidades Locales de Navarra, para desarrollar proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres y el programa “Pactos Locales por la Conciliación
Zenbatekoa:
2 339,64
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención en 2019 al Ayuntamiento de Cortes para desarrollar proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres y el programa “Pactos Locales por la Conciliación
Deialdia:
Orden Foral 11E/2019, de 19 de febrero, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, se aprueba una convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua a Entidades Locales de Navarra, para desarrollar proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres y el programa “Pactos Locales por la Conciliación
Zenbatekoa:
2 400,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención en 2019 al Ayuntamiento de Bargota para desarrollar proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres y el programa “Pactos Locales por la Conciliación
Deialdia:
Orden Foral 11E/2019, de 19 de febrero, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, se aprueba una convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua a Entidades Locales de Navarra, para desarrollar proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres y el programa “Pactos Locales por la Conciliación
Zenbatekoa:
2 550,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención en 2019 al Ayuntamiento de Cintruénigo para desarrollar proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres y el programa “Pactos Locales por la Conciliación
Deialdia:
Orden Foral 11E/2019, de 19 de febrero, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, se aprueba una convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua a Entidades Locales de Navarra, para desarrollar proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres y el programa “Pactos Locales por la Conciliación
Zenbatekoa:
16 999,25
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a La Pamplonesa como entidad cultural para la realización de proyectos de difusión cultural 2019. (IDEIA)
Deialdia:
ORDEN FORAL 39E/2018, de 21 de diciembre, de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, por la que se aprueba la convocatoria de “Subvenciones a entidades culturales para realización de proyectos de difusión cultural 2019 (Ideia)”. Identificación BDNS: 431125.
Zenbatekoa:
16 745,18
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
TRANSPORTES ACCESIBLES PENINSULARES S.L.-(ar)endako dirulaguntza, lehentasunez langabeak kontratatzeko konpromisoa duten prestakuntza ekintzak finantzatzeko, 2019rako
Deialdia:
417E/2018 EBAZPENA, irailaren 13koa, zeinaren bidez onesten baita 2019ko deialdia dirulaguntza publikoak emateko lehentasunez langabeak kontratatzeko konpromisoa duten prestakuntza ekintzak finantzatzeko. 2016. NAO, 2018ko urriaren 24koa. 256E/2017 Ebazpena, abenduaren 15ekoa, oinarri arautzaileak aldatu eta 2018. urterako deialdia onesten duena. 5. NAO, 2018ko urtarrilaren 8koa. 49E/2017 EBAZPENA, apirilaren 4koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, dirulaguntza publikoen oinarri arautzaileak ezartzen dituena, kontratazio-konpromisoa duten prestakuntza ekintzak finantzatzeko. 80. NAO, 2017ko apirilaren 26koa.
Zenbatekoa:
29 835,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza CLAVNA entitatearentzat, Nafarroako ETEetan lanbide profil estrategikoak garatzeko eta lanbide profilak txertatzeko, bai eta ere 2019an enpresa sentsibilizazioko ekintzak egiteko
Deialdia:
987E/2019 Ebazpena, abenduaren 14koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena. 32. NAO, 2019ko otsailaren 15ekoa 34E/2019 Ebazpena, otsailaren 26koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, akatsak zuzentzen dituena ekainaren 8ko 987E/2018 Ebazpenean. 47. NAO, 2019ko martxoaren 8koa
Zenbatekoa:
52 470,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA RIBERA entitatearentzat, Nafarroako ETEetan lanbide profil estrategikoak garatzeko eta lanbide profilak txertatzeko, bai eta ere 2019an enpresa sentsibilizazioko ekintzak egiteko
Deialdia:
987E/2019 Ebazpena, abenduaren 14koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena. 32. NAO, 2019ko otsailaren 15ekoa 34E/2019 Ebazpena, otsailaren 26koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, akatsak zuzentzen dituena ekainaren 8ko 987E/2018 Ebazpenean. 47. NAO, 2019ko martxoaren 8koa
Zenbatekoa:
17 340,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza CLUB DE MARKETING DE NAVARRA entitatearentzat, Nafarroako ETEetan lanbide profil estrategikoak garatzeko eta lanbide profilak txertatzeko, bai eta ere 2019an enpresa sentsibilizazioko ekintzak egiteko
Deialdia:
987E/2019 Ebazpena, abenduaren 14koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena. 32. NAO, 2019ko otsailaren 15ekoa 34E/2019 Ebazpena, otsailaren 26koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, akatsak zuzentzen dituena ekainaren 8ko 987E/2018 Ebazpenean. 47. NAO, 2019ko martxoaren 8koa
Zenbatekoa:
50 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Nafarroako Odol-emaileen Elkartearendako (ADONA) dirulaguntza 2019. urterako.
Deialdia:
Dirulaguntza izenduna.
Zenbatekoa:
388 200,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Concesión de subvención al club deportivo "CD Arga" en 2019 por la participación en competiciones oficiales de carácter nacional e interautonómico, no profesional.
Deialdia:
Convocatoria aprobada mediante Orden Foral 29E/2018, de 24 de julio, de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud y publicada en el BOLETÍN Nº 168 - 30 de agosto de 2018
Zenbatekoa:
50 174,59
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE NAVARRA entitatearentzat, Nafarroako ETEetan lanbide profil estrategikoak garatzeko eta lanbide profilak txertatzeko, bai eta ere 2019an enpresa sentsibilizazioko ekintzak egite
Deialdia:
987E/2019 Ebazpena, abenduaren 14koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena. 32. NAO, 2019ko otsailaren 15ekoa 34E/2019 Ebazpena, otsailaren 26koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, akatsak zuzentzen dituena ekainaren 8ko 987E/2018 Ebazpenean. 47. NAO, 2019ko martxoaren 8koa
Zenbatekoa:
26 100,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES NAVARRA entitatearentzat, Nafarroako ETEetan lanbide profil estrategikoak garatzeko eta lanbide profilak txertatzeko, bai eta 2019an enpresa sentsibilizazioko ekintzak egiteko ere
Deialdia:
987E/2019 Ebazpena, abenduaren 14koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena. 32. NAO, 2019ko otsailaren 15ekoa. 34E/2019 Ebazpena, otsailaren 26koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, akatsak zuzentzen dituena ekainaren 8ko 987E/2018 Ebazpenean. 47. NAO, 2019ko martxoaren 8koa.
Zenbatekoa:
80 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA entitatearentzat, Nafarroako ETEetan lanbide profil estrategikoak garatzeko eta lanbide profilak txertatzeko, bai eta 2019an enpresa sentsibilizazioko ekintzak egiteko ere
Deialdia:
987E/2019 Ebazpena, abenduaren 14koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena. 32. NAO, 2019ko otsailaren 15ekoa. 34E/2019 Ebazpena, otsailaren 26koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, akatsak zuzentzen dituena ekainaren 8ko 987E/2018 Ebazpenean. 47. NAO, 2019ko martxoaren 8koa.
Zenbatekoa:
100 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza

Orriak

2018/09/06, Osteguna