Diru-laguntzak eta Mezenasgo Soziala

DIRU-LAGUNTZAK

Orri honetan honako hauei buruzko informazioa aurkituko duzu:  

1.- 2018-2020ko Diru-laguntzen Plan Estrategikoa

El Diru-laguntzen Plan Estrategikoak honako hauek jasotzen ditu jarduketa-lerro bakoitzetik: lortu nahi diren helburuak, hura aplikatuta eragin nahi diren onura publiko edo sozialak, lortzeko epea, aurreikusten diren kostuak eta finantzabideak.


2. Diru-laguntzen Datu Base Nazionala.

Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrarekin bat, Diru-laguntzen Datu Base Nazionalak diru-laguntzen sistema nazional gisa jokatzen du. Bertan kontsulta daiteke diru-laguntza eta laguntzen gaineko Deialdiei eta  Onarpenari buruzko informazioa.

3.-Diru-laguntza, laguntza, beka edo sariei buruzko informazioa.

Unean uneko diru-laguntzen lerroak eskura izan ditzakezu tramite mota aukeratuta: diru-laguntzak, laguntzak, bekak eta sariak, eta, motaren arabera, hauta dezakezu onuradunen artean (pertsonak, enpresak edo administrazioak), interesatzen zaizunaren arabera.


4.-Diru-laguntzen onuradunek eta mezenasgo sozialetik onura ateratzen duten entitateek gardentasunaren aldetik dituzten betebeharrak betetzen ote diren jarraipena egitea.

Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargura diru-laguntzak jasotzen dituztenen gardentasun betebeharrak arautzen dituzten irailaren 11ko 59/2013 Foru Dekretua betez, Nafarroako Aurrekontu Orokorretan ageri diren diru-ekarpenak jasotzen dituzten entitateek informazio publiko hau aurkeztu behar dute, argitaratzeko:

  • Gobernu, administrazio eta zuzendaritza organoen osaera.
  • Organo horiek osatzen dituzten kargudunen zerrenda.
  • Entitateak aurreko urtean goi-kargudun bakoitzari ordaindutako ordainsari gordinak eta gainerako diru ordainak, kontzeptuz kontzeptu
  • Kargudun bakoitzaren dedikazio araubidea gobernuko, administrazioko eta zuzendaritzako eginkizunetarako.
  • Azken urteko kontuak.

 

MEZENASGO SOZIALA

Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duen uztailaren 2ko 10/1996 Foru Legearen hamargarren xedapen gehigarriak ezartzen du mezenasgo sozialaren ondoriozko pizgarrien araubidera iristeko aurreikusitako prozedura.

Araubide horren onuradun diren entitateek diru-laguntza publikoen entitate onuradunei ezarritako gardentasun egitekoak bete behar dituzte.
 
 Mezenasgo sozialeren Entitate onuradunak.
Dirulaguntza Vida Nueva kristau elkartearendako, komunitatean adikzioak prebenitzeko-2019
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
1 362,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntzak Irurtzungo Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearendako, 2019an osasuna sustatzeko programak gauza ditzan ijitoen komunitatearekin
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
910,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza Los Arcos aldeko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearendako, osasuna sustatzeko programa komunitarioak gara ditzan ijitoen komunitatearekin
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
202,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntzak Valtierra aldeko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearendako, 2019an osasuna sustatzeko programa komunitarioak gauza ditzan ijitoen komunitatearekin
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
1 592,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a ANEL en 2019 para el fomento del cooperativismo procedentes de La Proveedora S. Coop
Deialdia:
No hay
Zenbatekoa:
12 252,58
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a ANEL en 2019 para Proyectos RSE
Deialdia:
Resolución 34E/2019, de 12 de abril, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por la que se aprueba la convocatoria de subvención para proyectos en materia de responsabilidad social para el año 2019.
Zenbatekoa:
36 075,78
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a ANEL en 2019 para el cumplimiento de los fines de representación, promoción y fomento de la economía social en Navarra
Deialdia:
Resolución 63E/2019, de 6 de abril de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo
Zenbatekoa:
270 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
CONVENIO POR EL QUE SE REGULA LA SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE NAVARRA PARA LA REALIZACIÓN EN 2019 DEL PROGRAMA SERVICIO DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS EMPRESARIALES LIDERADOS POR JÓVENES
Deialdia:
Convenio por el que se regula la subvención a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra.
Zenbatekoa:
62 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Osasunaren sustapen eta prebentzio programa komunitarioetarako 2019ko dirulaguntzak honako honentzat: : Erretiratu eta pentsiodunen San Fermin elkartea
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
1 051,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Osasunaren sustapen eta prebentzio programa komunitarioetarako 2019ko dirulaguntzak honako honentzat: Erronkariko Ibaxaren Batzordea
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
3 420,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención en 2019 a la Junta General Valle Roncal para desarrollar proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres y el programa “Pactos Locales por la Conciliación
Deialdia:
Orden Foral 11E/2019, de 19 de febrero, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, se aprueba una convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua a Entidades Locales de Navarra, para desarrollar proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres y el programa “Pactos Locales por la Conciliación
Zenbatekoa:
2 400,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Osasunaren sustapen eta prebentzio programa komunitarioetarako 2019ko dirulaguntzak honako honentzat: Vida Nueva elkarte kristaua
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
2 453,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Osasunaren sustapen eta prebentzio programa komunitarioetarako 2019ko dirulaguntzak honako honentzat: Zarrakaztelu aldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
718,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Osasunaren sustapen eta prebentzio programa komunitarioetarako 2019ko dirulaguntzak honako honentzat: Henri Lenaerts Fundazioa
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
1 815,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Ciganda Ferrer Fundazioarentzako dirulaguntza, "El Molino" zentro okupazionalerako programa garatzeko, 2019an
Deialdia:
Hitzarmen bidez arautua
Zenbatekoa:
259 876,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
IPES Elkartea. “Kultur entitateentzako diru-laguntzak, kultur hedapenerako proiektuak egiteko, 2019 (Ideia)”
Deialdia:
Arauak. 12. ALDIZKARIA - 2019ko urtarrilaren 18a. 39E/2018 FORU AGINDUA, otsailaren 21ekoa, Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilariak emana, diru-laguntzen deialdi hau onesten duena: “Kultur entitateentzako diru-laguntzak, kultur hedapenerako proiektuak egiteko, 2019 (Ideia)”. DDBN identifikazioa: 431125.
Zenbatekoa:
12 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
“Kultur entitateentzako diru-laguntzak, kultur hedapenerako proiektuak egiteko, 2019 (Ideia)”.Asociación Tiza
Deialdia:
12. ALDIZKARIA - 2019ko urtarrilaren 18a. 39E/2018 FORU AGINDUA, otsailaren 21ekoa, Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilariak emana, diru-laguntzen deialdi hau onesten duena: “Kultur entitateentzako diru-laguntzak, kultur hedapenerako proiektuak egiteko, 2019 (Ideia)”. DDBN identifikazioa: 431125.
Zenbatekoa:
14 572,55
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntzak Etxarri-Aranazko Gizarte Zerbitzu Oinarrizkoen Mankomunitatearendako, 2019an osasuna sustatzeko programak gauza ditzan ijitoen komunitatearekin
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
813,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntzak Altsasuko, Olaztiko eta Ziordiko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearendako, 2019an osasuna sustatzeko programa komunitarioak gauza ditzaten ijitoen komunitatearekin
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
938,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntzak CORELLAKO UDALArendako, 2019an osasuna sustatzeko programak gauza ditzan ijitoen komunitatearekin
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
1 382,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntzak MUNDUKO MEDIKUAK elkartearendako, 2019an osasuna sustatzeko programak gauza ditzan ijitoen komunitatearekin
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
6 620,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntzak Gaz Kaló Nafarroako ijitoen elkarteen federazioarendako, 2019an osasuna sustatzeko programak gauza ditzan ijitoen komunitatearekin.
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
115 269,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntzak LA MAJARÍ IJITOEN ELKARTEArendako, 2019an osasuna sustatzeko programak gauza ditzan
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
102 273,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Mezenasgo soziala 2019. AFINA - Asociación Fibromialgia de Navarra
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Mezenasgo soziala 2019. ANELA- Asociación Navarra de Esclerosis Lateral Amiotrófica
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa

Orriak

2018/09/06, Osteguna