Diru-laguntzak eta Mezenasgo Soziala

DIRU-LAGUNTZAK

Orri honetan honako hauei buruzko informazioa aurkituko duzu:  

1.- 2018-2020ko Diru-laguntzen Plan Estrategikoa

El Diru-laguntzen Plan Estrategikoak honako hauek jasotzen ditu jarduketa-lerro bakoitzetik: lortu nahi diren helburuak, hura aplikatuta eragin nahi diren onura publiko edo sozialak, lortzeko epea, aurreikusten diren kostuak eta finantzabideak.


2. Diru-laguntzen Datu Base Nazionala.

Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrarekin bat, Diru-laguntzen Datu Base Nazionalak diru-laguntzen sistema nazional gisa jokatzen du. Bertan kontsulta daiteke diru-laguntza eta laguntzen gaineko Deialdiei eta  Onarpenari buruzko informazioa.

3.-Diru-laguntza, laguntza, beka edo sariei buruzko informazioa.

Unean uneko diru-laguntzen lerroak eskura izan ditzakezu tramite mota aukeratuta: diru-laguntzak, laguntzak, bekak eta sariak, eta, motaren arabera, hauta dezakezu onuradunen artean (pertsonak, enpresak edo administrazioak), interesatzen zaizunaren arabera.


4.-Diru-laguntzen onuradunek eta mezenasgo sozialetik onura ateratzen duten entitateek gardentasunaren aldetik dituzten betebeharrak betetzen ote diren jarraipena egitea.

Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargura diru-laguntzak jasotzen dituztenen gardentasun betebeharrak arautzen dituzten irailaren 11ko 59/2013 Foru Dekretua betez, Nafarroako Aurrekontu Orokorretan ageri diren diru-ekarpenak jasotzen dituzten entitateek informazio publiko hau aurkeztu behar dute, argitaratzeko:

  • Gobernu, administrazio eta zuzendaritza organoen osaera.
  • Organo horiek osatzen dituzten kargudunen zerrenda.
  • Entitateak aurreko urtean goi-kargudun bakoitzari ordaindutako ordainsari gordinak eta gainerako diru ordainak, kontzeptuz kontzeptu
  • Kargudun bakoitzaren dedikazio araubidea gobernuko, administrazioko eta zuzendaritzako eginkizunetarako.
  • Azken urteko kontuak.

 

MEZENASGO SOZIALA

Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duen uztailaren 2ko 10/1996 Foru Legearen hamargarren xedapen gehigarriak ezartzen du mezenasgo sozialaren ondoriozko pizgarrien araubidera iristeko aurreikusitako prozedura.

Araubide horren onuradun diren entitateek diru-laguntza publikoen entitate onuradunei ezarritako gardentasun egitekoak bete behar dituzte.
 
 Mezenasgo sozialeren Entitate onuradunak.
SERVICIOS INSERLANTXO S.L.-ri diru-laguntza 2018an , Errenta Bermatua edo Gizarteratze-errenta jasotzen duten pertsonen kontratazioa sustatzeko. 762E/2018 Ebazpena
Deialdia:
1612/2017 EBAZPENA, ekainaren 2koa, eta 51E/2018 EBAZPENA, apirilaren 17koa, errenta bermatua edo gizarteratze-errenta jasotzen duten pertsonen kontratazioa sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituena
Zenbatekoa:
10 673,52
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
SERVICIOS INSERLANTXO S.L. -ri diru-laguntza, gizarteratze eta laneratze enpresendako aholkularitza teknikorako. 2018
Deialdia:
476/2017 Ebazpena, otsailaren 24koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
17 504,42
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
NABUT NAVARRA, S.L.U.-ri diru-laguntza, gizarteratze eta laneratze enpresendako aholkularitza teknikorako. 2018
Deialdia:
476/2017 Ebazpena, otsailaren 24koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
53 900,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
FUNDACION VARAZDIN-ri diru-laguntza, gizarteratze eta laneratze enpresendako aholkularitza teknikorako. 2018
Deialdia:
476/2017 Ebazpena, otsailaren 24koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
48 800,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
FUNDACIÓN TRAPEROS DE EMAÚS-ri diru-laguntza, gizarteratze eta laneratze enpresendako aholkularitza teknikorako. 2018
Deialdia:
476/2017 Ebazpena, otsailaren 24koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
53 345,72
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Fundación Eurolan.-ri diru-laguntza, gizarteratze eta laneratze enpresendako aholkularitza teknikorako. 2018
Deialdia:
476/2017 Ebazpena, otsailaren 24koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
18 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Carranza Delgado S.L.-ri diru-laguntza, gizarteratze eta laneratze enpresendako aholkularitza teknikorako. 2018
Deialdia:
476/2017 Ebazpena, otsailaren 24koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
18 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
FUNDACIÓN TRAPEROS DE EMAÚS. 2018. Gizarteratze eta laneratze enpresendako diru-laguntzak, gizartetik baztertuta dauden pertsonak kontrata ditzaten, lan merkatuan sartzeko
Deialdia:
3017/2016 Ebazpena, abenduaren 30ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
279 698,49
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
FUNDACIÓN VARAZDIN. 2018. Gizarteratze eta laneratze enpresendako diru-laguntzak, gizartetik baztertuta dauden pertsonak kontrata ditzaten, lan merkatuan sartzeko
Deialdia:
3017/2016 Ebazpena, abenduaren 30ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
323 074,71
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
NABUT NAVARRA, S.L.U.2018. Gizarteratze eta laneratze enpresendako diru-laguntzak, gizartetik baztertuta dauden pertsonak kontrata ditzaten, lan merkatuan sartzeko
Deialdia:
3017/2016 Ebazpena, abenduaren 30ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
225 194,36
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
FUNDACIÓN EUROLAN. 2018. Gizarteratze eta laneratze enpresendako diru-laguntzak, gizartetik baztertuta dauden pertsonak kontrata ditzaten, lan merkatuan sartzeko
Deialdia:
3017/2016 Ebazpena, abenduaren 30ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
19 023,68
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
CARRANZA DELGADO, S.L. 2018. Gizarteratze eta laneratze enpresendako diru-laguntzak, gizartetik baztertuta dauden pertsonak kontrata ditzaten, lan merkatuan sartzeko
Deialdia:
3017/2016 Ebazpena, abenduaren 30ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
88 990,16
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención para la elaboración y ejecución de planes de activación comarcal. Subvención otorgada en 2018 a CONSORCIO EDER.
Deialdia:
Subvención para la elaboración y ejecución de planes de activación comarcal.
Zenbatekoa:
45 852,97
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a la comunidad de regantes de Cadreita
Deialdia:
Ayuda para la reparación de los daños en infraestructuras agrarias de comunidades de regantes provocados por inundaciones extraordinarias en la Comunidad Foral de Navarra en el segundo semestre de 2018.
Zenbatekoa:
33 681,56
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención al sindicato de riegos del río Aragón de Milagro
Deialdia:
Ayuda para la reparación de los daños en infraestructuras agrarias de comunidades de regantes provocados por inundaciones extraordinarias en la Comunidad Foral de Navarra en el segundo semestre de 2018.
Zenbatekoa:
37 642,24
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención al sindicato de riegos del Canal Imperial de Aragón de Ribaforada
Deialdia:
Ayuda para la reparación de los daños en infraestructuras agrarias de comunidades de regantes provocados por inundaciones extraordinarias en la Comunidad Foral de Navarra en el segundo semestre de 2018.
Zenbatekoa:
183 551,56
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a la comunidad de regantes de San Adrián
Deialdia:
Ayuda para la reparación de los daños en infraestructuras agrarias de comunidades de regantes provocados por inundaciones extraordinarias en la Comunidad Foral de Navarra en el segundo semestre de 2018.
Zenbatekoa:
27 241,50
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a la comunidad de regantes Murillo de las Limas de Tudela
Deialdia:
Ayuda para la reparación de los daños en infraestructuras agrarias de comunidades de regantes provocados por inundaciones extraordinarias en la Comunidad Foral de Navarra en el segundo semestre de 2018.
Zenbatekoa:
37 426,90
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
VARAZDIN FUNDAZIOA 2018ko diru-laguntzak Nafarroako laneratze eta gizarteratze enpresetan enplegua sustatu eta lehiakortasuna hobetzeko, enpresa horietan inbertsioak eginez
Deialdia:
1205/2017 Ebazpena, maiatzaren 8koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
15 850,52
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención en 2018 a la a la Fundación ADITECH para la organización del concurso SCIENCEKAITZA para el proyecto más innovador de Navarra.
Deialdia:
Concesión directa
Zenbatekoa:
99 928,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Mezenasgo soziala 2018. Fundación Aspace Navarra para el Empleo
Deialdia:
LEY FORAL 25/2016, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias. LEY FORAL 10/1996, de 2 de julio, reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio. Disposición adicional décima.-Incentivos fiscales al mecenazgo social
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Mezenasgo soziala 2018. Fundación UNICEF - Comité Español
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
ASPACE. Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako 2018. urterako diru-laguntzak, programen modalitatean
Deialdia:
15E/2018 Foru Agindua, martxoaren 9koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2018. urtean diru-laguntzak emateko deialdia onesten duena.
Zenbatekoa:
164 015,91
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ASPACE.Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako diru-laguntzak, 2018. urterako, elkartegintzaren sustapenaren modalitatean.
Deialdia:
15E/2018 Foru Agindua, martxoaren 9koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2018. urtean diru-laguntzak emateko deialdia onesten duena
Zenbatekoa:
38 573,12
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
NABUT NAVARRA, S.L.U. 2018ko diru-laguntzak Nafarroako laneratze eta gizarteratze enpresetan enplegua sustatu eta lehiakortasuna hobetzeko, enpresa horietan inbertsioak eginez
Deialdia:
1205/2017 Ebazpena, maiatzaren 8koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
7 840,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza

Orriak

2018/09/06, Osteguna