Ekonomia eta Ogasun Departamentua

Lehendakariaren 22/2019 Foru Dekretua, abuztuaren 6koa

5. artikulua. Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren eskumenen esparrua.

Ekonomia eta Ogasun Departamentuak beteko ditu Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak gai hauetan esleituak dituen eskumenak:

• Jarduera ekonomikoaren plangintza eta programazioa;

• Ogasun publikoa;

• Aurrekontuen plangintza eta prestakuntza eta kontrol ekonomiko-finantzarioa;

• Politika finantzarioa eta Estatuarekiko eta gainerako administrazio publikoekiko koordinazio ekonomikoa;

• Ondarea;

• Estatistika;

• Hitzarmen Ekonomikoaren kudeaketa;

• Indarra duten xedapenetan ematen zaizkion gainerako eskudantziak.

2019/08/07, Asteazkena