ACCIÓN LABORALendako dirulaguntza, batez ere langabeei zuzendutako prestakuntza programak gauzatzeko 2019-2020an.

Nafar Lansare – Nafarroako Enplegu Zerbitzua. Lanbide Gaitasunak Garatzeko Zerbitzua

Xedea: 

Prestakuntza planak finantzatzea.

Onuraduna: 
ACCIÓN LABORAL
Deialdia: 
RESOLUCIÓN 481E/2018, de 19 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria y las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la ejecución en 2019-2020 de programas de formación dirigidos prioritariamente a las personas desempleadas. BOLETÍN Nº 202, de 18 de octubre de 2018
Emateko ebazpena: 
955E/2018 EBAZPENA, abenduaren 5ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, batez ere langabeei zuzendutako prestakuntza programak 2019-2020an gauzatzeko dirulaguntzaren deialdia ebazten duena.
Esleitutako zenbatekoa: 
118 017.48