Dirulaguntza desgaitasun psikikoa duten pertsonen aldeko Nafarroako elkartearendako (ANFAS), paziente eta senideen elkarteentzako programaren baitan

Osasun Departamentua. Osasun arloko Herritartasunaren, Aseguramenduaren eta Bermeen Zerbitzua.

Xedea: 

“Arreta goiztiarra (3-6 urte)” programa.

Onuraduna: 
Desgaitasun psikikoa duten pertsonen aldeko Nafarroako elkartea (ANFAS).
Deialdia: 
202/2020 EBAZPENA, martxoaren 3koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, toki entitateei, fundazioei eta irabazi-asmorik gabeko elkarteei 2020. urtean osasun programetarako dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena. 65. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, martxoaren 26koa.
Emateko ebazpena: 
463/2020 EBAZPENA, abuztuaren 14koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, “Pazienteen eta familiarren elkarteentzako dirulaguntzak” izenburuari dagozkion eskaerak ebazten dituena. Eskaera horiek toki entitateei, fundazioei eta irabazi asmorik gabeko elkart
Esleitutako zenbatekoa: 
19 637.00
Aurkeztutako informazioa: