Fundación Secretariado Gitano-rendako 2019an, genero berdintasunaren eta lan-bizitza eta familia bateragarri egitearen arloko proiektuak gauzatzeko

Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren Zuzendaritza Nagusia

Xedea: 

Dirulaguntza irabazi-asmorik gabeko entitateei eta enpresei, genero berdintasunaren eta lan-bizitza eta familia bateragarri egitearen arloko proiektuak gauzatzeko

Onuraduna: 
Fundación Secretariado Gitano
Deialdia: 
65E/2019 EBAZPENA, apirilaren 24koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana
Emateko ebazpena: 
105E/2019 EBAZPENA, ekainaren 21ekoa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana
Esleitutako zenbatekoa: 
4 999.00
Zenbait diru-laguntzaren entitate onuraduna denez ez da beharrezkoa informazioa errepikatzea, 59/2013 Foru Dekretuaren 4. artikuluaren 4) atala aplikaturik