Mezenasgo soziala 2020. Asociación Hiru Hamabi

Errealitate Sozialaren Behatokiaren Zerbitzua

Xedea: 

Entitateek zergadunen dohaintzak jaso ditzaketela aitortzea, baita zergadunek onura fiskalak izan ditzaketela ere aitortutako entitateei dohaintzak emateagatik.

Onuraduna: 
Asociación Hiru Hamabi
Deialdia: 
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Emateko ebazpena: 
110E/2020 Ebazpena, abenduaren 29koa, Errealitate Sozialaren Behatokiaren eta Gizarte Politiken Plangintzaren eta Ebaluazioaren zuzendari nagusiak emana.