Nafarroako Berdintasunaren aldeko Emakumeen eta/edo Feministen Elkarteen Koordinakundeari (COMFIN) diru-laguntza ematea 2020. Urtean berdintasunaren aldeko emakumeen eta feministen elkarteen Dinamizazio eta Partaidetza Soziopolitikoa proiektua egiteko.

Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua

Xedea: 

Hitzarmen honen helburua Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren (NABI) eta Nafarroako Berdintasunerako aldeko Emakumeen eta/edo Feministen Elkarteen Koordinakundearen (COMFIN) arteko lankidetza eremua ezartzea da, 2020rako Nafarroan berdintasunaren aldeko emakumeen eta feministen elkarteen dinamizazio eta parte-hartze soziopolitikoa bultzatzeko proiektua egiteko.

Onuraduna: 
Nafarroako Berdintasunerako aldeko Emakumeen eta/edo Feministen Elkarteen Koordinakundearen (COMFIN)
Deialdia: 
Akordio bidez arautu da. 53E/2020 EBAZPENA, maiatzaren 20koa, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko Zuzendari Kudeatzailearena. ociopolítica de asociaciones de mujeres y/o feministas por la igualdad en Navarra.
Emateko ebazpena: 
65E/2020 EBAZPENA, ekainaren 15ekoa, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko Zuzendari Kudeatzailearena
Esleitutako zenbatekoa: 
36 500.00