Nafarroako Urritu Fisikoen Koordinaziorako Elkartearendako (ACODIFNA) dirulaguntza, paziente eta senideen elkarteentzako programaren baitan

Departamento de Salud. Servicio de Ciudadanía Sanitaria, Aseguramiento y Garantías.

Xedea: 

Programa hauek: “Desgaitasuna eta/edo mendekotasuna duten pertsonentzako mantentze-fisioterapia”, “Desgaitasuna eta/edo mendekotasuna duten pertsonentzako eta haien familientzako laguntza psikologikoa” eta “desgaitasuna duten pertsonentzako terapia okupazionala”.

Onuraduna: 
Nafarroako Urritu Fisikoen Koordinaziorako Elkartea (ACODIFNA).
Deialdia: 
202/2020 EBAZPENA, martxoaren 3koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, toki entitateei, fundazioei eta irabazi-asmorik gabeko elkarteei 2020. urtean osasun programetarako dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena. 65. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, martxoaren 26koa
Emateko ebazpena: 
463/2020 EBAZPENA, abuztuaren 14koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, “Pazienteen eta familiarren elkarteentzako dirulaguntzak” izenburuari dagozkion eskaerak ebazten dituena. Eskaera horiek toki entitateei, fundazioei eta irabazi asmorik gabeko elkart
Esleitutako zenbatekoa: 
32 153.00
Aurkeztutako informazioa: 
Zenbait diru-laguntzaren entitate onuraduna denez ez da beharrezkoa informazioa errepikatzea, 59/2013 Foru Dekretuaren 4. artikuluaren 4) atala aplikaturik