Entitateentzako Diru-laguntza eta Mezenasgo Soziala

Mezenasgo soziala 2020. Asociación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física De Navarra - ACODIFNA
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Mezenasgo soziala 2020. Fundación Felipe Rinaldi
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Mezenasgo soziala 2020. Fundación Tutelar Navarra
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Mezenasgo soziala 2020. Fundación Gizakia Herritar
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Mezenasgo soziala 2020. Fundación Ilundain Haritz Berri.
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Subvención a COCEMFE Navarra, dentro del programa para asociaciones de pacientes y familiares
Deialdia:
RESOLUCIÓN 202/2020, de 3 de marzo, del Director General de Salud, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades locales, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro para programas de salud durante los meses de enero a noviembre del año 2020. Boletín Oficial de Navarra Nº 65, de 26 de marzo.
Zenbatekoa:
1 203,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a la “Asociación Navarra de Apoyo a personas con déficit de atención, con o sin hiperactividad e impulsividad, de la Ribera y sus familias (ANDAR)”, dentro del programa para asociaciones de pacientes y familiares.
Deialdia:
RESOLUCIÓN 202/2020, de 3 de marzo, del Director General de Salud, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades locales, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro para programas de salud durante los meses de enero a noviembre del año 2020. Boletín Oficial de Navarra Nº 65, de 26 de marzo.
Zenbatekoa:
9 657,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Soluciones Técnicas Integrales Nordland S.L. Nafarroako Foru Komunitatean jarduera duten enpresentzako eta irabazi asmorik gabeko erakundeentzako diru-laguntza, emakumeen eta gizonen arteko berdintasun planak ezartzeko 2020
Deialdia:
31E/2020 EBAZPENA, martxoaren 27koa, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Foru Komunitatean jarduera duten enpresei eta irabazi-asmorik gabeko erakundeei 2020. urtean dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena, emakumeen eta gizonen arteko berdintasun planak ezar ditzaten. DDBN identifikazioa: 501286.
Zenbatekoa:
3 400,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
SEPNA . Sindikatuendako diru-laguntza, beren jarduera arruntak egin ditzaten, Nafarroan lortutako ordezkari kopuruaren araberakoa, 2020koa.
Deialdia:
Ebazpena 44E/2020.
Zenbatekoa:
28 397,30
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Asociación de Personas con Discapacidad de la Ribera de Navarra (AMIMET).2020. Diru-laguntzak irabazi-asmorik gabeko entitate eta enpresendako, genero berdintasunaren eta kontziliazioaren arloko proiektuak gauzatzeko.
Deialdia:
Ebazpena 69E/2020.
Zenbatekoa:
2 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
AMEDNA/NEEZE Asociación de Mujeres empresarias y directivas de Navarra.2020. Diru-laguntzak irabazi-asmorik gabeko entitate eta enpresendako, genero berdintasunaren eta kontziliazioaren arloko proiektuak gauzatzeko
Deialdia:
Ebazpena 69E/2020.
Zenbatekoa:
59 716,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Fundación Ilundain Haritz Berri.2020. Diru-laguntzak irabazi-asmorik gabeko entitate eta enpresendako, genero berdintasunaren eta kontziliazioaren arloko proiektuak gauzatzeko
Deialdia:
Ebazpena 69E/2020.
Zenbatekoa:
5 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Fundación I+D Automoción y Mecatrónica. Diru-laguntzak irabazi-asmorik gabeko entitate eta enpresendako, genero berdintasunaren eta kontziliazioaren arloko proiektuak gauzatzeko. 2020
Deialdia:
Ebazpena 69E/2020.
Zenbatekoa:
4 995,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención en 2020 a la Fundación ADITECH para la organización del concurso SciencEkaitza y la dinamización de la I+D+i en el sector empresarial
Deialdia:
Concesión directa nominativa
Zenbatekoa:
170 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Mezenasgo soziala 2020. Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Navarra - Afan
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Mezenasgo soziala 2020. Asociación Española con ACNUR
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Asociación Sei. Nafarroako Foru Komunitatean jarduera duten enpresentzako eta irabazi asmorik gabeko erakundeentzako diru-laguntza, emakumeen eta gizonen arteko berdintasun planak ezartzeko 2020
Deialdia:
31E/2020 EBAZPENA, martxoaren 27koa, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Foru Komunitatean jarduera duten enpresei eta irabazi-asmorik gabeko erakundeei 2020. urtean dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena, emakumeen eta gizonen arteko berdintasun planak ezar ditzaten. DDBN identifikazioa: 501286.
Zenbatekoa:
1 937,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Setenasa Gestión S.L.U.Nafarroako Foru Komunitatean jarduera duten enpresentzako eta irabazi asmorik gabeko erakundeentzako diru-laguntza, emakumeen eta gizonen arteko berdintasun planak ezartzeko 2020
Deialdia:
31E/2020 EBAZPENA, martxoaren 27koa, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Foru Komunitatean jarduera duten enpresei eta irabazi-asmorik gabeko erakundeei 2020. urtean dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena, emakumeen eta gizonen arteko berdintasun planak ezar ditzaten. DDBN identifikazioa: 501286.
Zenbatekoa:
4 470,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Bodegas y Viñedos Fernández de Manzanos SL. Nafarroako Foru Komunitatean jarduera duten enpresentzako eta irabazi asmorik gabeko erakundeentzako diru-laguntza, emakumeen eta gizonen arteko berdintasun planak ezartzeko 2020
Deialdia:
31E/2020 EBAZPENA, martxoaren 27koa, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Foru Komunitatean jarduera duten enpresei eta irabazi-asmorik gabeko erakundeei 2020. urtean dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena, emakumeen eta gizonen arteko berdintasun planak ezar ditzaten. DDBN identifikazioa: 501286.
Zenbatekoa:
3 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Itxaropen-Gune.Nafarroako Foru Komunitatean jarduera duten enpresentzako eta irabazi asmorik gabeko erakundeentzako diru-laguntza, emakumeen eta gizonen arteko berdintasun planak ezartzeko 2020
Deialdia:
31E/2020 EBAZPENA, martxoaren 27koa, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Foru Komunitatean jarduera duten enpresei eta irabazi-asmorik gabeko erakundeei 2020. urtean dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena, emakumeen eta gizonen arteko berdintasun planak ezar ditzaten. DDBN identifikazioa: 501286.
Zenbatekoa:
1 549,50
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Diru-laguntza Berriozarko Udalarentzat, Genero zeharkakotasunaren Atalaren programaren barruan. Programa hori toki-erakundeei zuzenduta dago, 2020. urtean Aukera Berdintasunerako Eragileak sartu eta finkatzeko
Deialdia:
Emateko Ebazpena 64E-2020
Zenbatekoa:
17 529,36
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Diru-laguntza Sakanako Mankomunitatearentzat, Genero zeharkakotasunaren Atalaren programaren barruan. Programa hori toki-erakundeei zuzenduta dago, 2020. urtean Aukera Berdintasunerako Eragileak sartu eta finkatzeko
Deialdia:
Emateko Ebazpena 64E-2020
Zenbatekoa:
23 360,83
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Diru-laguntza Eguesibarko Udalarentzat , Genero zeharkakotasunaren Atalaren programaren barruan. Programa hori toki-erakundeei zuzenduta dago, 2020. urtean Aukera Berdintasunerako Eragileak sartu eta finkatzeko
Deialdia:
Emateko Ebazpena 64E-2020
Zenbatekoa:
19 238,33
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Diru-laguntza Uharteko Udalarentzat, Genero zeharkakotasunaren Atalaren programaren barruan. Programa hori toki-erakundeei zuzenduta dago, 2020. urtean Aukera Berdintasunerako Eragileak sartu eta finkatzeko.
Deialdia:
Emateko Ebazpena 64E-2020
Zenbatekoa:
19 238,33
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Diru-laguntza Baldizarbeko Mankomunitatearentzat, Genero zeharkakotasunaren Atalaren programaren barruan. Programa hori toki-erakundeei zuzenduta dago, 2020. urtean Aukera Berdintasunerako Eragileak sartu eta finkatzeko
Deialdia:
Emateko Ebazpena 64E-2020
Zenbatekoa:
23 360,83
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza

Orriak