Entitateentzako Diru-laguntza eta Mezenasgo Soziala

Osasunaren sustapen eta prebentzio programa komunitarioetarako 2020ko dirulaguntzak, Buztintxureando Txuri Haur eta Gazteen Elkarteari emandakoak
Deialdia:
202/2020 Ebazpena, martxoaren 3koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
5 328,00
Nafarroako DYA Errepideko Laguntza Elkartearendako dir-laguntza, 2020. urterako babes zibilaren arloan
Deialdia:
Diru-laguntza izenduna da
Zenbatekoa:
203 000,00
Zahartzaro aktibo eta osasungarria sustatzeko programa komunitarioetarako 2020ko dirulaguntzak AMIMETi, desgaitasuna duten pertsonen Nafarroako Erriberako elkarteari
Deialdia:
202/2020 EBAZPENA, martxoaren 3koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
1 134,00
Osasunaren sustapen eta prebentzio programa komunitarioetarako 2020ko dirulaguntzak honako honentzat: Ultzama 2013 fundazioa
Deialdia:
202/2020 Ebazpena, martxoaren 3koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
2 201,00
Osasunaren sustapen eta prebentzio programa komunitarioetarako 2020ko dirulaguntzak honako honentzat: Henri Lenaerts Fundazioa
Deialdia:
202/2020 Ebazpena, martxoaren 3koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
1 628,00
Osasunaren sustapen eta prebentzio programa komunitarioetarako 2020ko dirulaguntzak honako honentzat: Lantxotegui elkartea
Deialdia:
202/2020 Ebazpena, martxoaren 3koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
5 081,00
Salcedo Muebles de Viana, S.Cooperativa 2020 Urtea.Nafarroako lan elkartuko kooperatibetan eta lan sozietateetan bazkideak eginez enplegua sustatzeko diru-laguntzak.
Deialdia:
507E/2019 EBAZPENA, apirilaren 3koa eta 1637E/2019, ekainaren 24koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako lan elkartuko kooperatibetan eta lan sozietateetan bazkide gehiago sartuz enplegua sustatzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak arautzen dituena.
Zenbatekoa:
5 000,00
REAS Nafarroa, Ekonomia Alternatiba eta Elkartasunezkoaren Sarea, 2020 Urtea. Dirulaguntzak ekonomia sozialari buruzko sentsibilizazio eta sustapen ekintzak egiteko.
Deialdia:
2297/2018 Ebazpena, abuztuaren 20koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, ekonomia sozialari buruzko sentsibilizazio eta sustapen ekintzak egiteko dirulaguntzak ematea arautzen duena.
Zenbatekoa:
37 710,87
UCAN, Unión de cooperativas agrarias en Navarra, 2020 Urtea. Dirulaguntzak ekonomia sozialari buruzko sentsibilizazio eta sustapen ekintzak egiteko.
Deialdia:
2297/2018 Ebazpena, abuztuaren 20koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, ekonomia sozialari buruzko sentsibilizazio eta sustapen ekintzak egiteko dirulaguntzak ematea arautzen duena.
Zenbatekoa:
50 348,94
EINA, Asociación de Empresas de Inserción de Navarra, 2020 Urtea. Dirulaguntzak ekonomia sozialari buruzko sentsibilizazio eta sustapen ekintzak egiteko
Deialdia:
2297/2018 Ebazpena, abuztuaren 20koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, ekonomia sozialari buruzko sentsibilizazio eta sustapen ekintzak egiteko dirulaguntzak ematea arautzen duena
Zenbatekoa:
29 982,68
Frenos Iruña, S.A.L.2020 Urtea. Nafarroako lan elkartuko kooperatibetan eta lan sozietateetan bazkideak eginez enplegua sustatzeko diru-laguntzak (2).
Deialdia:
Resolución 507E/2019, de 3 de abril, modificada por Resolución 1637E/2019 de 24 de junio, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la que se regula la concesión de subvenciones al fomento del empleo en las cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales de Navarra mediante la incorporación de socios en las mismas.
Zenbatekoa:
10 000,00
Osasunaren sustapen eta prebentzio programa komunitarioetarako 2020ko dirulaguntzak honako honentzat: Asociación Navarra Social elkartea
Deialdia:
202/2020 Ebazpena, martxoaren 3koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
906,00
Fundación ASPACE Navarra para el empleo entitatearendako dirulaguntza, Uxane eta ASPACE Press Comunicación zentro okupazionalendako programa garatzeko, 2020an.
Deialdia:
Hitzarmen bidez arautua
Zenbatekoa:
377 563,00
2020ko dirulaguntzak ARKUPEAK erretirodunen Elkartearendako zahartzaro aktibo eta osasungarriaren arloko prebentzio eta sustapen programa komunitarioetarako
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
4 255,00
2020ko dirulaguntzak Atena Fundazioarendako zahartzaro aktibo eta osasungarriaren arloko prebentzio eta sustapen programa komunitarioetarako
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
2 441,00
2020ko dirulaguntzak Esteribarko Erretirodunen Elkartearendako zahartzaro aktibo eta osasungarriaren arloko prebentzio eta sustapen programa komunitarioetarako
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
1 310,00
2020ko dirulaguntzak AUZOTEGI Erretirodun eta Pentsiodunen Elkartearendako zahartzaro aktibo eta osasungarriaren arloko prebentzio eta sustapen programa komunitarioetarako
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
1 536,00
Dirulaguntza ASORNA Nafarroako Pertsona Gorren Elkartearendako, komunitatean prebentzio lana egiteko adikzioen gainean-2020
Deialdia:
202/2020 EBAZPENA, martxoaren 3koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
2 420,00
Dirulaguntza Gizakia Helburu Fundazioarendako, adikzioak komunitatean prebenitzeko-2020
Deialdia:
202/2020 EBAZPENA, martxoaren 3koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
35 833,00
Dirulaguntza ACOAD Servicios Asistenciales elkartearendako, komunitatean prebentzio lana egiteko adikzioen gainean-2020
Deialdia:
202/2020 EBAZPENA, martxoaren 3koa, Osasuneko zuzendari nagusiak
Zenbatekoa:
4 707,00
Dirulaguntza HAZIALDIA elkartearendako, komunitatean adikzioak prebenitzeko-2020
Deialdia:
202/2020 EBAZPENA, martxoaren 3koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
5 712,00
Dirulaguntza Aralar Nafarroako Ludopaten Elkartearendako, komunitatean prebentzio lana egiteko adikzioen gainean-2020
Deialdia:
202/2020 EBAZPENA, martxoaren 3koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
20 678,00
Dirulaguntza HEGOAK elkartearendako, komunitatean adikzioak prebenitzeko-2020
Deialdia:
202/2020 EBAZPENA, martxoaren 3koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
31 237,00
Fomento de Construcciones y Contratas ( FCC) Medio Ambiente, S.A. 2019 eta 2020 Urteak. Diru-laguntzak, Errenta Bermatua edo Gizarteratze-errenta jasotzen duten pertsonen kontratazioa sustatzeko (2)
Deialdia:
1612/2017 EBAZPENA, ekainaren 2koa, eta 51E/2018 EBAZPENA, apirilaren 17koa, errenta bermatua edo gizarteratze-errenta jasotzen duten pertsonen kontratazioa sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituena.
Zenbatekoa:
10 800,00
Fundación Bancaria Caja Navarra. Dirulaguntzak, 30 urtetik beherako gazte langabeen kontratazioa sustatzeko, praktikak egin ditzaten
Deialdia:
1496/2017 Ebazpena, maiatzaren 23koa, eta 47E/2018 Ebazpena, apirilaren 16koa, 30 urtetik beherako langabeen praktiketako kontratazioa sustatzeko dirulaguntzak arautzen dituena.
Zenbatekoa:
14 859,00

Orriak