Erakundeei Dirulaguntzak

- Dirulaguntzen Plan Estrategikoa 2018-2020 eta haren jarduketa ildoak.

- Deialdien eta dirulaguntzak eta laguntzak ematearen Dirulaguntzen Datu Base Nazionala.
- Dirulaguntza, laguntza, beka edo sarien deialdiak.  Dauden dirulaguntzen ildoetarako sarbidea.
- Diru-laguntzen eta mezenasgo sozialen onuradunek gardentasunaren aldetik dituzten betebeharren jarraipena egitea; entitateek honako informazio publiko hau aurkeztu behar dute irailaren 11ko 59/2013 Foru Dekretua betetzeko, foru dekretu horrek arautzen baititu
Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargurako diru-laguntzen onuradunek dituzten gardentasun betebeharrak:
 
. Gobernu, administrazio eta zuzendaritza organoen osaera.
. Organo horiek osatzen dituzten kargudunen zerrenda.
. Entitateak aurreko urtean goi-kargudun bakoitzari ordaindutako ordainsari gordinak eta gainerako diru ordainak, kontzeptuz kontzeptu
. Kargudun bakoitzaren dedikazio araubidea gobernuko, administrazioko eta zuzendaritzako eginkizunetarako.
. Azken urteko kontuak.

Volkswagen Navarra S.A.Dirulaguntzak, espezializazio adimentsuaren estrategian finkatutako lehentasunezko arlo ekonomikoetako batean aritzen diren enpresek 30 urtetik beherako gazte langabeak kontrata ditzaten sustatzeko.2020
Deialdia:
2188/2017 Ebazpena, uztailaren 4koa, eta 52E/2018 Ebazpena, apirilaren 17koa, diru-laguntzen deialdi bat onesten duena espezializazio adimentsuaren estrategian finkatutako lehentasunezko arlo ekonomikoetako enpresetan 30 urtetik beherako gazte langabeen kontratazioa sustatzeko.
Zenbatekoa:
306 405,00
Dirulaguntza Innovación y Coordinación en Estrategias Formativas SL- INKOR sozietateari, lehentasunez langabeei zuzendutako prestakuntza ekintzak egiteko, betiere 2020an kontratatzeko konpromisoa atxikia badute.
Deialdia:
4079E/2019 EBAZPENA, abenduaren 24koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez honako dirulaguntza honen deialdia onesten baita 2020rako: “Prestakuntza ekintzak, kontratatzeko konpromisoa atxikita dutenak”. 2020ko 16. NAO, urtarrilaren 24koa.
Zenbatekoa:
32 000,00
AMIMET. Diru-laguntzak, 45 urtetik goitiko luzaroko langabeen kontratazioa sustatzeko (3)
Deialdia:
1677/2018 EBAZPENA, ekainaren 26koa, 45 urtetik goitiko luzaroko langabeen kontratazioa sustatzeko diru-laguntzen deialdia onesten duena.
Zenbatekoa:
6 750,00
Asociacion Colectivo Alaiz. Emakumeen elkarte eta irabazi-asmorik gabeko beste entitate batzuendako dirulaguntzak, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko proiektuak garatzeko 2020an
Deialdia:
Nafarroako Berdintasunerako Institutuak emakumeen elkarteei eta irabazi-asmorik gabeko beste entitate batzuei dirulaguntzak emateko deialdia, 2020. urtean Nafarroako Foru Komunitatean emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bultzatu eta sustatzeko proiektuak egin ditzaten. (62E/2020 EBAZPENA, ekainaren 10ekoa, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko Zuzendariarena).
Zenbatekoa:
8 000,00
Amimet . Emakumeen elkarte eta irabazi-asmorik gabeko beste entitate batzuendako dirulaguntzak, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko proiektuak garatzeko 2020an
Deialdia:
Nafarroako Berdintasunerako Institutuak emakumeen elkarteei eta irabazi-asmorik gabeko beste entitate batzuei dirulaguntzak emateko deialdia, 2020. urtean Nafarroako Foru Komunitatean emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bultzatu eta sustatzeko proiektuak egin ditzaten. (62E/2020 EBAZPENA, ekainaren 10ekoa, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko Zuzendariarena).
Zenbatekoa:
3 000,00
Itaka Escolapios fundazioa. Irabazi-asmorik gabeko entitateendako dirulaguntzak, 2020. urtean langabeen aldeko gizarte intereseko programa komunitarioak egitekoak
Deialdia:
56E/2020 Foru Agindua, martxoaren 27koa
Zenbatekoa:
24 372,65
Ultzama 2013 fundazioa. Irabazi-asmorik gabeko entitateendako dirulaguntzak, 2020. urtean langabeen aldeko gizarte intereseko programa komunitarioak egitekoak
Deialdia:
56E/2020 Foru Agindua, martxoaren 27koa
Zenbatekoa:
99 996,14
Varazdin fundazioa. Irabazi-asmorik gabeko entitateendako dirulaguntzak, 2020. urtean langabeen aldeko gizarte intereseko programa komunitarioak egitekoak
Deialdia:
56E/2020 Foru Agindua, martxoaren 27koa
Zenbatekoa:
99 996,83
Koine Aequalitas fundazioa. Irabazi-asmorik gabeko entitateendako dirulaguntzak, 2020. urtean langabeen aldeko gizarte intereseko programa komunitarioak egitekoak
Deialdia:
56E/2020 Foru Agindua, martxoaren 27koa
Zenbatekoa:
59 663,60
Posthac elkartea. Irabazi-asmorik gabeko entitateendako dirulaguntzak, 2020. urtean langabeen aldeko gizarte intereseko programa komunitarioak egitekoak
Deialdia:
56E/2020 Foru Agindua, martxoaren 27koa
Zenbatekoa:
90 934,08
Acodifna. Irabazi-asmorik gabeko entitateendako dirulaguntzak, 2020. urtean langabeen aldeko gizarte intereseko programa komunitarioak egitekoak
Deialdia:
56E/2020 Foru Agindua, martxoaren 27koa
Zenbatekoa:
32 568,00
Subvención a Fundación Irabia en la convocatoria del año 2020 de subvenciones para la realización de proyectos de intervenciones sociales y económicas en países en desarrollo. Kinshasa
Deialdia:
Orden Foral 85E/2020, de 4 de junio, de la Consejera de Derechos Sociales.
Zenbatekoa:
29 902,00
Subvención a Fundación Irabia en la convocatoria del año 2020 de subvenciones para la realización de proyectos de intervenciones sociales y económicas en países en desarrollo. Port Margot
Deialdia:
Orden Foral 85E/2020, de 4 de junio, de la Consejera de Derechos Sociales.
Zenbatekoa:
29 110,00
Subvención a Colectivo El Salvador Elkartasuna en la convocatoria del año 2020 de subvenciones para la realización de proyectos de intervenciones sociales y económicas en países en desarrollo. Sonsonate (El Salvador)
Deialdia:
Orden Foral 85E/2020, de 4 de junio, de la Consejera de Derechos Sociales.
Zenbatekoa:
35 000,00
Subvención a Asociación Manabí en la convocatoria del año 2020 de subvenciones para la realización de proyectos de intervenciones sociales y económicas en países en desarrollo. Quilinco.
Deialdia:
Orden Foral 85E/2020, de 4 de junio, de la Consejera de Derechos Sociales.
Zenbatekoa:
29 468,00
Subvención a Ambala en la convocatoria del año 2020 de subvenciones para la realización de proyectos de intervenciones sociales y económicas en países en desarrollo. Vehículo Transporte Sanitario
Deialdia:
Orden Foral 85E/2020, de 4 de junio, de la Consejera de Derechos Sociales.
Zenbatekoa:
34 993,00
Subvención a Ambala en la convocatoria del año 2020 de subvenciones para la realización de proyectos de intervenciones sociales y económicas en países en desarrollo. Edificio de Urgencias
Deialdia:
Orden Foral 85E/2020, de 4 de junio, de la Consejera de Derechos Sociales.
Zenbatekoa:
34 387,00
Subvención a Setem Navarra- Nafarroa en la convocatoria del año 2020 de subvenciones para la realización de proyectos de intervenciones sociales y económicas en países en desarrollo
Deialdia:
Orden Foral 85E/2020, de 4 de junio, de la Consejera de Derechos Sociales.
Zenbatekoa:
35 000,00
Sartagudako Babes Zibileko Boluntarioen Elkarteari diru-laguntza ematea, babes zibileko boluntarioen toki erakundeen 2020ko funtzionamendu-gastuak laguntzeko
Deialdia:
52/2020 Ebazpena, martxoaren 18koa, Barneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita diru-laguntzen deialdi bat babes zibileko boluntarioen udal taldea duten Nafarroako udalentzat eta babes zibileko boluntarioen toki elkarteentzat, haien funtzionamenduan laguntzeko 2020. urtean. Bi kasuetan, ezinbestekoa da babes zibilaren arloan lankidetzan aritzeko hitzarmena sinatua izatea Nafarroako Gobernuarekin
Zenbatekoa:
15 453,79
Subvención a OUIPLAY S.L. dentro de la convocatoria de Ayudas para la mejora de la competitividad 2020
Deialdia:
RESOLUCIÓN 140E/2020, de 14 de julio, de la Directora General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para mejora de la competitividad 2020
Zenbatekoa:
4 905,00
Técnicas Industriales en Decoración, S.L. Laneko ekipoak eta lantokiak egokitzeko inbertsioetarako dirulaguntza. 2020
Deialdia:
Ebazpena 114E/2020
Zenbatekoa:
9 626,96
Dirulaguntza Acción Laboralendako, COVID-19ak ukitutako sektoreetako landunei nagusiki zuzendutako prestakuntza programak.
Deialdia:
1684E/2020 EBAZPENA, ekainaren 11koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez dirulaguntzen deialdi bat eta oinarri arautzaileak onesten baitira COVID-19ak ukitutako sektoreetako landunei zuzendutako prestakuntza programak gauzatzeko 2020an. 2020ko 154. NAO, uztailaren 15ekoa 3679E/2020 EBAZPENA, deialdiko akatsen zuzenketari buruzkoa.
Zenbatekoa:
49 992,99
Dirulaguntza Servicio de Prevención SLrendako, COVID-19ak ukitutako sektoreetako landunei nagusiki zuzendutako prestakuntza planetarako
Deialdia:
1684E/2020 EBAZPENA, ekainaren 11koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez dirulaguntzen deialdi bat eta oinarri arautzaileak onesten baitira COVID-19ak ukitutako sektoreetako landunei zuzendutako prestakuntza programak gauzatzeko 2020an. 2020ko 154. NAO, uztailaren 15ekoa.
Zenbatekoa:
22 333,20
Tdiferencia kooperatiba sozietaterako dirulaguntza, enpresa eta profesionalek antolatutako arte eszenikoen eta musikaren arloko jaialdiak eta lehiaketak egiteko, 2020 (Artem Festival)
Deialdia:
33E/2020 Foru Agindua, ekainaren 9koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, dirulaguntzen deialdi hau onesten duena: “Enpresa eta profesionalek antolatutako arte eszenikoen eta musikaren arloko jaialdiak eta lehiaketak egiteko dirulaguntza, 2020 (Artem Festival)
Zenbatekoa:
6 108,00
Atenea fundazioarentzako dirulaguntza, kultur zabalkunderako proiektuak egiteko, 2020 (Ideia)
Deialdia:
40E/2020 Foru Agindua, ekainaren 16koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, dirulaguntzen deialdi hau onesten duena: "Kultur entitateentzako dirulaguntzak, kultur zabalkunderako proiektuak egiteko, 2020 (Ideia)
Zenbatekoa:
3 971,10

Orriak