Erakundeei Dirulaguntzak

Atal honetan argitaratutako informazioa hauei buruzkoa da:

1.–DIRULAGUNTZAK

- Dirulaguntzen Plan Estrategikoa 2018-2020 eta haren jarduketa ildoak.
- Deialdien eta dirulaguntzak eta laguntzak ematearen Dirulaguntzen Datu Base Nazionala.
- Dirulaguntza, laguntza, beka edo sarien deialdiak.  Dauden dirulaguntzen ildoetarako sarbidea.
- Diru-laguntzen eta mezenasgo sozialen onuradunek gardentasunaren aldetik dituzten betebeharren jarraipena egitea; entitateek honako informazio publiko hau aurkeztu behar dute irailaren 11ko 59/2013 Foru Dekretua betetzeko, foru dekretu horrek arautzen baititu
Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargurako diru-laguntzen onuradunek dituzten gardentasun betebeharrak:
 
. Gobernu, administrazio eta zuzendaritza organoen osaera.
. Organo horiek osatzen dituzten kargudunen zerrenda.
. Entitateak aurreko urtean goi-kargudun bakoitzari ordaindutako ordainsari gordinak eta gainerako diru ordainak, kontzeptuz kontzeptu
. Kargudun bakoitzaren dedikazio araubidea gobernuko, administrazioko eta zuzendaritzako eginkizunetarako.
. Azken urteko kontuak.
 
2.- MEZENASGO SOZIALA

Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duen uztailaren 2ko 10/1996 Foru Legearen hamargarren xedapen gehigarriak ezartzen du mezenasgo sozialaren ondoriozko pizgarrien araubidera iristeko aurreikusitako prozedura.Araubide horren onuradun diren entitateek dirulaguntza publikoen entitate onuradunei ezarritako gardentasun egitekoak bete behar dituzte.

Eunate. Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako dirulaguntzak, 2020. urterako, elkartegintzaren sustapenaren modalitatean
Deialdia:
40E/2020 Foru Agindua, martxoaren 10ekoa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2020. urtean dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena.
Zenbatekoa:
40 907,20
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ANASAPS. Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako dirulaguntzak, 2020. urterako, elkartegintzaren sustapenaren modalitatean
Deialdia:
40E/2020 Foru Agindua, martxoaren 10ekoa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2020. urtean dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena
Zenbatekoa:
101 489,27
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Osasunaren sustapen eta prebentzio programa komunitarioetarako 2020ko dirulaguntzak honako honentzat: ANTOX Droga-mendekotasunen ikerketa, prebentzio eta errehabilitaziorako Nafarroako elkartea
Deialdia:
202/2020 Ebazpena, martxoaren 3koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
4 480,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza ANTOX Droga-mendekotasunen ikerketa, prebentzio eta errehabilitaziorako Nafarroako elkartearendako, adikzioen prebentziorako komunitatearen esparruan-2020.
Deialdia:
202/2020 EBAZPENA, martxoaren 3koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana Resolución 202/2020, de 3 de marzo, del Director General de Salud
Zenbatekoa:
13 595,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Mezenasgo soziala 2020. Solidarios con ARUA / ARUA Elkartea
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Antox . Nafarroako Foru Komunitatean jarduera duten enpresentzako eta irabazi asmorik gabeko erakundeentzako diru-laguntza, emakumeen eta gizonen arteko berdintasun planak ezartzeko 2020
Deialdia:
31E/2020 EBAZPENA, martxoaren 27koa, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Foru Komunitatean jarduera duten enpresei eta irabazi-asmorik gabeko erakundeei 2020. urtean dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena, emakumeen eta gizonen arteko berdintasun planak ezar ditzaten. DDBN identifikazioa: 501286.
Zenbatekoa:
3 281,37
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Mezenasgo soziala 2020. Asociación de Gitanos de Navarra La Majari
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Mezenasgo soziala 2020. Asociación Itxaropen Gune – Lugar de Esperanza
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Mezenasgo soziala 2020. Fundación ATENA
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Mezenasgo soziala 2020. Fundación Acción Contra el Hambre
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Mezenasgo soziala 2020. Fundación de Profesionales Solidarios
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
EHNE NAFARROA. Baldintzak eta betebeharrak arautzea nekazaritzako lanbide elkarteei dirulaguntzak emateko, nekazaritza sektorean kontratazioa sustatu beharrez. (2019 eta 2020)
Deialdia:
2711/2018 Ebazpena, urriaren 25ekoa, zeinaren bidez arautzen baitira nekazaritzaren sektorean kontratazioa sustatzeko dirulaguntzak.
Zenbatekoa:
22 470,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a la Comisión Ciudadana Anti-Sida de Navarra para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA durante los meses de enero a noviembre del año 2020.
Deialdia:
RESOLUCIÓN 202/2020, de 3 de marzo, del Director General de Salud, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades locales, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro para programas de salud durante los meses de enero a noviembre del año 2020. Boletín Oficial de Navarra Nº 65, de 26 de marzo.
Zenbatekoa:
60 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
AMIMET. Diru-laguntzak, 45 urtetik goitiko luzaroko langabeen kontratazioa sustatzeko (2)
Deialdia:
1677/2018 EBAZPENA, ekainaren 26koa, 45 urtetik goitiko luzaroko langabeen kontratazioa sustatzeko diru-laguntzen deialdia onesten duena.
Zenbatekoa:
7 200,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza Ollarango Udalari desfibriladoreak erosi eta instalatzeko.
Deialdia:
Izenduna 2020
Zenbatekoa:
15 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Centro de Informática y Gestión Meatze S.Lrendako dirulaguntza, batez ere langabeei zuzendutako prestakuntza programak gauzatzeko 2019-2020an.
Deialdia:
481E/2018 EBAZPENA, irailaren 19koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, batez ere langabeei zuzendutako prestakuntza programak 2019-2020an gauzatzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena. 2018ko 202. NAO, urriaren 18koa
Zenbatekoa:
64 417,50
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a la “Asociación Navarra de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple, FRIDA”, dentro del programa para asociaciones de pacientes y familiares”.
Deialdia:
Asociación Navarra de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple, FRIDA”.
Zenbatekoa:
4 397,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a la Asociación Navarra de Enfermedades Neuromusculares (ASNAEN), dentro del programa para asociaciones de pacientes y familiares.
Deialdia:
RESOLUCIÓN 202/2020, de 3 de marzo, del Director General de Salud, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades locales, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro para programas de salud durante los meses de enero a noviembre del año 2020. Boletín Oficial de Navarra Nº 65, de 26 de marzo.
Zenbatekoa:
4 397,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a la Asociación Española contra el Cáncer (Junta Provincial de Navarra) para la realización del programa de atención psicológica en oncología durante el año 2020.
Deialdia:
Subvención nominativa.
Zenbatekoa:
90 184,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Mezenasgo soziala 2020. Fundación ARFE - Felipe Lecea
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Subvención a la Asociación de Daño Cerebral de Navarra (ADACEN), para la realización del programa de desarrollo de nuevas tecnologías en rehabilitación del daño cerebral durante el año 2020.
Deialdia:
Subvención nominativa.
Zenbatekoa:
30 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Mezenasgo soziala 2020. A tu lado microcoperativa
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
“Dirulaguntza Nafarroako Kalte Zerebralaren Elkartearentzat (ADACEN), paziente eta senideen elkarteentzako programaren baitan”.
Deialdia:
202/2020 EBAZPENA, martxoaren 3koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, toki entitateei, fundazioei eta irabazi-asmorik gabeko elkarteei 2020. urtean osasun programetarako dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena. 65. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, martxoaren 26koa.
Zenbatekoa:
21 988,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
“Alboko Esklerosi Amiotrofikoaren Nafarroako Elkartearendako (ANELA) dirulaguntza, paziente eta senideen elkarteentzako programaren baitan”.
Deialdia:
202/2020 EBAZPENA, martxoaren 3koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, toki entitateei, fundazioei eta irabazi-asmorik gabeko elkarteei 2020. urtean osasun programetarako dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena. 65. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, martxoaren 26koa.
Zenbatekoa:
616,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Mezenasgo soziala 2020.Comisión Ciudadana Antisida de Navarra
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa

Orriak