Erakundeei Dirulaguntzak

Atal honetan argitaratutako informazioa hauei buruzkoa da:

1.–DIRULAGUNTZAK

- Dirulaguntzen Plan Estrategikoa 2018-2020 eta haren jarduketa ildoak.
- Deialdien eta dirulaguntzak eta laguntzak ematearen Dirulaguntzen Datu Base Nazionala.
- Dirulaguntza, laguntza, beka edo sarien deialdiak.  Dauden dirulaguntzen ildoetarako sarbidea.
- Diru-laguntzen eta mezenasgo sozialen onuradunek gardentasunaren aldetik dituzten betebeharren jarraipena egitea; entitateek honako informazio publiko hau aurkeztu behar dute irailaren 11ko 59/2013 Foru Dekretua betetzeko, foru dekretu horrek arautzen baititu
Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargurako diru-laguntzen onuradunek dituzten gardentasun betebeharrak:
 
. Gobernu, administrazio eta zuzendaritza organoen osaera.
. Organo horiek osatzen dituzten kargudunen zerrenda.
. Entitateak aurreko urtean goi-kargudun bakoitzari ordaindutako ordainsari gordinak eta gainerako diru ordainak, kontzeptuz kontzeptu
. Kargudun bakoitzaren dedikazio araubidea gobernuko, administrazioko eta zuzendaritzako eginkizunetarako.
. Azken urteko kontuak.
 
2.- MEZENASGO SOZIALA

Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duen uztailaren 2ko 10/1996 Foru Legearen hamargarren xedapen gehigarriak ezartzen du mezenasgo sozialaren ondoriozko pizgarrien araubidera iristeko aurreikusitako prozedura.Araubide horren onuradun diren entitateek dirulaguntza publikoen entitate onuradunei ezarritako gardentasun egitekoak bete behar dituzte.

Mezenasgo soziala 2020. Fundación Acción Solidaria - Elkartasunezko Egintza
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Mezenasgo soziala 2020. Asociación Síndrome de Down de Navarra
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Mezenasgo soziala 2020. ANELA- Asociación Navarra de Esclerosis Lateral Amiotrófica
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Mezenasgo soziala 2020. Xauli Elkartea
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Fundación de Atención a las Adicciones en Tudela y La Ribera.2019 Urtea. Dirulaguntzak, 30 urtetik beherako gazte langabeen kontratazioa sustatzeko, praktikak egin ditzaten
Deialdia:
1496/2017 Ebazpena, maiatzaren 23koa, eta 47E/2018 Ebazpena, apirilaren 16koa, 30 urtetik beherako langabeen praktiketako kontratazioa sustatzeko dirulaguntzak arautzen dituena.
Zenbatekoa:
6 120,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Nafarroako Berdintasunaren aldeko Emakumeen eta/edo Feministen Elkarteen Koordinakundeari (COMFIN) diru-laguntza ematea 2020. Urtean berdintasunaren aldeko emakumeen eta feministen elkarteen Dinamizazio eta Partaidetza Soziopolitikoa proiektua egiteko.
Deialdia:
Akordio bidez arautu da. 53E/2020 EBAZPENA, maiatzaren 20koa, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko Zuzendari Kudeatzailearena. ociopolítica de asociaciones de mujeres y/o feministas por la igualdad en Navarra.
Zenbatekoa:
36 500,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza, Down Sindromearen Elkartearendako, 2020. urtean "ITACA-SEPAP OCUPACIONAL" zentro okupazionalerako programak garatzeko, eta lankidetza-hitzarmenaren formalizazioa eta dirulaguntza arautzen duten oinarriak onestea.
Deialdia:
Hitzarmen bidez arautua
Zenbatekoa:
264 192,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
San Bizente Paulekoaren Karitateko Alaben Konpainia - Hogar Zoerendako dirulaguntza, “Casa de Acogida Hogar Zoe” proiektua finantzatzeko, 2020an
Deialdia:
Lankidetzarako hitzarmen bidez arautua
Zenbatekoa:
280 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención al Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Alcachofa de Tudela. Ejercicio 2020
Deialdia:
RESOLUCIÓN 145/2019, de 12 de diciembre de 2019, del Director General de Desarrollo Rural.
Zenbatekoa:
18 579,49
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
“CERMIN” Desgaitasuna duten pertsonen Nafarroako entitate ordezkarien batzordearendako dirulaguntza, Emakumea eta Desgaitasuna Foro Soziala egiteko, 2019an.
Deialdia:
Hitzarmen bidez arautua
Zenbatekoa:
25 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a la Asociación navarra del aceite de oliva virgen. Ejercicio 2020
Deialdia:
RESOLUCIÓN 145/2019, de 12 de diciembre de 2019, del Director General de Desarrollo Rural.
Zenbatekoa:
7 521,40
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención al Consejo regulador de la Denominación Específica Cordero de Navarra. Ejercicio 2020
Deialdia:
RESOLUCIÓN 145/2019, de 12 de diciembre de 2019, del Director General de Desarrollo Rural.
Zenbatekoa:
27 265,72
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención al Consejo regulador de la Denominación de origen Navarra. Ejercicio 2020
Deialdia:
RESOLUCIÓN 145/2019, de 12 de diciembre de 2019, del Director General de Desarrollo Rural.
Zenbatekoa:
66 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención al Consejo regulador de la Denominación de origen Roncal. Ejercicio 2020
Deialdia:
RESOLUCIÓN 145/2019, de 12 de diciembre de 2019, del Director General de Desarrollo Rural.
Zenbatekoa:
25 010,69
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención al Consejo regulador de la Denominación de origen Queso Idiazábal. Ejercicio 2020
Deialdia:
RESOLUCIÓN 145/2019, de 12 de diciembre de 2019, del Director General de Desarrollo Rural.
Zenbatekoa:
35 211,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención al Consejo regulador de la Denominación Específica Espárrago de Navarra. Ejercicio 2020
Deialdia:
RESOLUCIÓN 145/2019, de 12 de diciembre de 2019, del Director General de Desarrollo Rural.
Zenbatekoa:
38 249,19
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención al Consejo regulador de la Indicación Geográfica Protegida Ternera de Navarra. Ejercicio 2020
Deialdia:
RESOLUCIÓN 145/2019, de 12 de diciembre de 2019, del Director General de Desarrollo Rural.
Zenbatekoa:
66 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
AFINA . Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako 2019. urterako dirulaguntzak, programen modalitatean.
Deialdia:
26E/2019 Foru Agindua, martxoaren 11koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasunak dituzten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2019. urtean dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena.
Zenbatekoa:
8 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ASNAEN.Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako 2019. urterako dirulaguntzak, programen modalitatean
Deialdia:
ASNAEN, Eritasun neuromuskularren Nafarroako Elkartea.
Zenbatekoa:
8 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
AMIFE Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako 2019. urterako dirulaguntzak, programen modalitatean.
Deialdia:
26E/2019 Foru Agindua, martxoaren 11koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasunak dituzten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2019. urtean dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena.
Zenbatekoa:
4 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ALCER, Giltzurrunetako gaixotasunei aurre egiteko elkartea. Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako 2019. urterako dirulaguntzak, programen modalitatean.
Deialdia:
26E/2019 Foru Agindua, martxoaren 16koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasunak dituzten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2019. urtean dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena.
Zenbatekoa:
20 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Fomento de Construcciones y Contratas ( FCC) Medio Ambiente, S.A. 2019 eta 2020 Urteak. Diru-laguntzak, Errenta Bermatua edo Gizarteratze-errenta jasotzen duten pertsonen kontratazioa sustatzeko
Deialdia:
1612/2017 EBAZPENA, ekainaren 2koa, eta 51E/2018 EBAZPENA, apirilaren 17koa, errenta bermatua edo gizarteratze-errenta jasotzen duten pertsonen kontratazioa sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituena.
Zenbatekoa:
63 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
FQN. Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako 2019. urterako dirulaguntzak, programen modalitatean.
Deialdia:
26E/2019 Foru Agindua, martxoaren 16koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasunak dituzten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2019. urtean dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena.
Zenbatekoa:
10 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
SARAY Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako 2019. urterako dirulaguntzak, programen modalitatean.
Deialdia:
26/2019 Foru Agindua, martxoaren 11koa, Eskubide Sozialetako Departamentuko kontseilariak emana, desgaitasunak dituzten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2019. urtean dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena.
Zenbatekoa:
14 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
IBILI. Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako 2019. urterako dirulaguntzak, programen modalitatean.
Deialdia:
26E/2019 Foru Agindua, martxoaren 11koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasunak dituzten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2019. urtean dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena
Zenbatekoa:
64 490,01
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza

Orriak