Erakundeei Dirulaguntzak

Atal honetan argitaratutako informazioa hauei buruzkoa da:

1.–DIRULAGUNTZAK

- Dirulaguntzen Plan Estrategikoa 2018-2020 eta haren jarduketa ildoak.
- Deialdien eta dirulaguntzak eta laguntzak ematearen Dirulaguntzen Datu Base Nazionala.
- Dirulaguntza, laguntza, beka edo sarien deialdiak.  Dauden dirulaguntzen ildoetarako sarbidea.
- Diru-laguntzen eta mezenasgo sozialen onuradunek gardentasunaren aldetik dituzten betebeharren jarraipena egitea; entitateek honako informazio publiko hau aurkeztu behar dute irailaren 11ko 59/2013 Foru Dekretua betetzeko, foru dekretu horrek arautzen baititu
Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargurako diru-laguntzen onuradunek dituzten gardentasun betebeharrak:
 
. Gobernu, administrazio eta zuzendaritza organoen osaera.
. Organo horiek osatzen dituzten kargudunen zerrenda.
. Entitateak aurreko urtean goi-kargudun bakoitzari ordaindutako ordainsari gordinak eta gainerako diru ordainak, kontzeptuz kontzeptu
. Kargudun bakoitzaren dedikazio araubidea gobernuko, administrazioko eta zuzendaritzako eginkizunetarako.
. Azken urteko kontuak.
 
2.- MEZENASGO SOZIALA

Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duen uztailaren 2ko 10/1996 Foru Legearen hamargarren xedapen gehigarriak ezartzen du mezenasgo sozialaren ondoriozko pizgarrien araubidera iristeko aurreikusitako prozedura.Araubide horren onuradun diren entitateek dirulaguntza publikoen entitate onuradunei ezarritako gardentasun egitekoak bete behar dituzte.

Dirulaguntza Eroski, S .Coop. sozietateari, lehentasunez langabeei zuzendutako prestakuntza ekintzak egiteko, betiere 2020an kontratatzeko konpromisoa atxikia badute.
Deialdia:
4079E/2019 EBAZPENA, abenduaren 24koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez honako dirulaguntza honen deialdia onesten baita 2020rako: “Prestakuntza ekintzak, kontratatzeko konpromisoa atxikita dutenak”. 2020ko 16. NAO, urtarrilaren 24koa.
Zenbatekoa:
38 400,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza Asociación Navarra de Amigos de la RASD-ri 45 urtetik goitiko luzaroko langabeen kontratazioa sustatzeko.
Deialdia:
1677/2018 EBAZPENA, ekainaren 26koa, 45 urtetik goitiko luzaroko langabeen kontratazioa sustatzeko diru-laguntzen deialdia onesten duena
Zenbatekoa:
12 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Mezenasgo soziala 2020. Asociación Kibera Pride
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Mezenasgo soziala 2020. Asociación Ayuda Contenedores
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Dirulaguntza Asociación Centro Tecnológico de Soldadura de Castilla y León (CETESOL)-ri , 2020an lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Nafarroako Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak egiteko.
Deialdia:
4094E/2019 EBAZPENA, abenduaren 26koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, “Lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak” dirulaguntzaren deialdia eta oinarri arautzaileak ebazten duena. 2020ko 20. NAO, urtarrilaren 30ekoa. 114E/2020 EBAZPENA, otsailaren 21ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, abenduaren 26ko 4094E/2019 Ebazpena aldatzen duena. 2020ko 43. NAO, martxoaren 3koa.
Zenbatekoa:
39 954,60
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza Electricidad Ramos y Cía S.L.-ri 30 urtetik beherako gazte langabeen kontratazioa sustatzeko, praktikak egin ditzaten
Deialdia:
1496/2017 Ebazpena, maiatzaren 23koa, eta 47E/2018 Ebazpena, apirilaren 16koa, 30 urtetik beherako langabeen praktiketako kontratazioa sustatzeko dirulaguntzak arautzen dituena.
Zenbatekoa:
8 700,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Mezenasgo soziala 2019. Asociación de Ludópatas de Navarra "Aralar"
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Dirilagunza Fundación Tudela Comparterendako Errenta Bermatua edo Gizarteratze-errenta jasotzen duten pertsonen kontratazioa sustatzeko
Deialdia:
1612/2017 EBAZPENA, ekainaren 2koa, eta 51E/2018 EBAZPENA, apirilaren 17koa, errenta bermatua edo gizarteratze-errenta jasotzen duten pertsonen kontratazioa sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituena.
Zenbatekoa:
10 800,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Mezenasgo soziala 2020. Asociación Benéfica La Esperanza de Lodosa
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Mezenasgo soziala 2020. Misioneras de María Salus Infirmorum
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Mezenasgo soziala 2020. ANA - Asociación Navarra de Autismo
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Dirulaguntza Colegio de Ingenieros Industriales de Navarra entitateari, 2020an lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Nafarroako Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak egiteko
Deialdia:
4094E/2019 EBAZPENA, abenduaren 26koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, “Lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak” dirulaguntzaren deialdia eta oinarri arautzaileak ebazten duena. 2020ko 20. NAO, urtarrilaren 30ekoa. 114E/2020 EBAZPENA, otsailaren 21ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, abenduaren 26ko 4094E/2019 Ebazpena aldatzen duena. 2020ko 43. NAO, martxoaren 3koa.
Zenbatekoa:
39 991,84
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza Yes English S.L. entitateari, 2020an lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Nafarroako Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak egiteko.
Deialdia:
4094E/2019 EBAZPENA, abenduaren 26koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, “Lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak” dirulaguntzaren deialdia eta oinarri arautzaileak ebazten duena. 2020ko 20. NAO, urtarrilaren 30ekoa. 114E/2020 EBAZPENA, otsailaren 21ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, abenduaren 26ko 4094E/2019 Ebazpena aldatzen duena. 2020ko 43. NAO, martxoaren 3koa
Zenbatekoa:
34 830,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza AIN (Asociación de la Industria Navarra) entitateari, 2020an lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Nafarroako Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak egiteko.
Deialdia:
4094E/2019 EBAZPENA, abenduaren 26koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, “Lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak” dirulaguntzaren deialdia eta oinarri arautzaileak ebazten duena. 2020ko 20. NAO, urtarrilaren 30ekoa. 114E/2020 EBAZPENA, otsailaren 21ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, abenduaren 26ko 4094E/2019 Ebazpena aldatzen duena. 2020ko 43. NAO, martxoaren 3koa.
Zenbatekoa:
39 999,96
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
CIMA Nuevas Tecnologías Informáticas, SLU. Lehentasunez langabeei zuzendutako 2019-2020rako prestakuntza ekintzak finantzatzeko diru-laguntzak
Deialdia:
481E/2018 EBAZPENA, irailaren 19koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, batez ere langabeei zuzendutako prestakuntza programak 2019-2020an gauzatzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena. 2018ko 202. NAO, urriaren 18koa
Zenbatekoa:
36 391,32
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Navarra entitateari, 2020an lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Nafarroako Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak egiteko.
Deialdia:
4094E/2019 EBAZPENA, abenduaren 26koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, “Lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak” dirulaguntzaren deialdia eta oinarri arautzaileak ebazten duena. 2020ko 20. NAO, urtarrilaren 30ekoa. 114E/2020 EBAZPENA, otsailaren 21ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, abenduaren 26ko 4094E/2019 Ebazpena aldatzen duena. 2020ko 43. NAO, martxoaren 3koa
Zenbatekoa:
39 528,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza CFP Servicios de Prevención entitateari, 2020an lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Nafarroako Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak egiteko
Deialdia:
4094E/2019 EBAZPENA, abenduaren 26koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, “Lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak” dirulaguntzaren deialdia eta oinarri arautzaileak ebazten duena. 2020ko 20. NAO, urtarrilaren 30ekoa. 114E/2020 EBAZPENA, otsailaren 21ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, abenduaren 26ko 4094E/2019 Ebazpena aldatzen duena. 2020ko 43. NAO, martxoaren 3koa.
Zenbatekoa:
12 230,40
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza Fundación Industrial Navarra entitateari, 2020an lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Nafarroako Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak egiteko
Deialdia:
4094E/2019 EBAZPENA, abenduaren 26koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, “Lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak” dirulaguntzaren deialdia eta oinarri arautzaileak ebazten duena. 2020ko 20. NAO, urtarrilaren 30ekoa. 114E/2020 EBAZPENA, otsailaren 21ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, abenduaren 26ko 4094E/2019 Ebazpena aldatzen duena. 2020ko 43. NAO, martxoaren 3koa
Zenbatekoa:
39 986,45
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza Rodoia 2000 S.L. entitateari, 2020an lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Nafarroako Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak egiteko
Deialdia:
4094E/2019 EBAZPENA, abenduaren 26koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, “Lehentasunez lanean ari direnei zuzendutako eta Espezializazio Adimentsuaren Estrategiari lotutako prestakuntza programak” dirulaguntzaren deialdia eta oinarri arautzaileak ebazten duena. 2020ko 20. NAO, urtarrilaren 30ekoa. 114E/2020 EBAZPENA, otsailaren 21ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, abenduaren 26ko 4094E/2019 Ebazpena aldatzen duena. 2020ko 43. NAO, martxoaren 3koa.
Zenbatekoa:
27 563,04
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a la Asociación Lantxotegi para la financiación de los Programas de Currículo Adaptado en organizaciones sin ánimo de lucro de la Comunidad Foral de Navarra, para el curso 2019/2020.
Deialdia:
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 30 de octubre de 2019, por el que se autoriza a la Directora General de Recursos Educativos a conceder de forma directa las subvenciones necesarias para la financiación de los Programas de Currículo Adaptado en Organizaciones sin ánimo de lucro de la Comunidad Foral de Navarra, para el curso 2019/2020, cuya implantación se autorizó por Resolución 345/2009, de 25 de junio, de la Directora General de Ordenación, Calidad e Innovación, y el personal formador para complementar la atención educativa de los jóvenes adolescentes del Centro de Observación y Acogida, y del Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales.
Zenbatekoa:
90 400,17
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a Asociación Lantxotegi para la financiación de la Formación Profesional Básica en Organizaciones sin ánimo de lucro y Talleres Profesionales en Centros Concertados y Org. sin ánimo de lucro de Navarra para el curso 2019/2020
Deialdia:
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 30 de octubre de 2019, por el que se establecen los módulos de financiación de las enseñanzas de Formación Profesional Básica, y Talleres Profesionales, ofertadas por el Departamento de Educación, y se autoriza a la Directora General de Recursos Educativos a conceder de forma directa las subvenciones necesarias para la financiación de las enseñanzas de la Formación Profesional Básica y Talleres Profesionales en Centros Concertados y Organizaciones sin ánimo de lucro de la Comunidad Foral de Navarra, ofertadas por el Departamento de Educación, para el curso 2019/2020.
Zenbatekoa:
251 476,15
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a Asociación Cauces de la Ribera para la financiación de los Programas de Currículo Adaptado en organizaciones sin ánimo de lucro de la Comunidad Foral de Navarra, para el curso 2019/2020.
Deialdia:
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 30 de octubre de 2019, por el que se autoriza a la Directora General de Recursos Educativos a conceder de forma directa las subvenciones necesarias para la financiación de los Programas de Currículo Adaptado en Organizaciones sin ánimo de lucro de la Comunidad Foral de Navarra, para el curso 2019/2020, cuya implantación se autorizó por Resolución 345/2009, de 25 de junio, de la Directora General de Ordenación, Calidad e Innovación, y el personal formador para complementar la atención educativa de los jóvenes adolescentes del Centro de Observación y Acogida, y del Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales.
Zenbatekoa:
180 800,34
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención por Acuerdo de 31 de julio a la Fundación Bancaria Caja Navarra para la financiación de un profesional cuidador adicional, para el Colegio de Educación Especial “Isterria” para el curso 2019/2020
Deialdia:
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 31 de julio de 2019, por el que se autoriza a la Directora General de Universidades y Recursos Educativos a conceder de forma directa la subvención necesaria para la escolarización de dos alumnos en el Colegio de Educación Especial El Molino, para el curso 2019/2020
Zenbatekoa:
23 867,46
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a la Fundación Bancaria Caja Navarra para la financiación de un profesional cuidador adicional al concierto educativo, para el Colegio de Educación Especial “Isterria” para el curso 2019/2020
Deialdia:
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 27 de noviembre de 2019, por el que se autoriza a la Directora General de Recursos Educativos a conceder de forma directa la subvención necesaria para la atención de un alumno escolarizado en el Colegio de Educación Especial Isterria en el curso 2019/2020.
Zenbatekoa:
23 867,46
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a Centro Puente para la financiación de los Programas de Currículo Adaptado en organizaciones sin ánimo de lucro de la Comunidad Foral de Navarra, para el curso 2019/2020.
Deialdia:
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 30 de octubre de 2019, por el que se autoriza a la Directora General de Recursos Educativos a conceder de forma directa las subvenciones necesarias para la financiación de los Programas de Currículo Adaptado en Organizaciones sin ánimo de lucro de la Comunidad Foral de Navarra, para el curso 2019/2020, cuya implantación se autorizó por Resolución 345/2009, de 25 de junio, de la Directora General de Ordenación, Calidad e Innovación, y el personal formador para complementar la atención educativa de los jóvenes adolescentes del Centro de Observación y Acogida, y del Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales.
Zenbatekoa:
180 800,34
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza

Orriak