Erakundeei Dirulaguntzak

Atal honetan argitaratutako informazioa hauei buruzkoa da:

1.–DIRULAGUNTZAK

- Dirulaguntzen Plan Estrategikoa 2018-2020 eta haren jarduketa ildoak.
- Deialdien eta dirulaguntzak eta laguntzak ematearen Dirulaguntzen Datu Base Nazionala.
- Dirulaguntza, laguntza, beka edo sarien deialdiak.  Dauden dirulaguntzen ildoetarako sarbidea.
- Diru-laguntzen eta mezenasgo sozialen onuradunek gardentasunaren aldetik dituzten betebeharren jarraipena egitea; entitateek honako informazio publiko hau aurkeztu behar dute irailaren 11ko 59/2013 Foru Dekretua betetzeko, foru dekretu horrek arautzen baititu
Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargurako diru-laguntzen onuradunek dituzten gardentasun betebeharrak:
 
. Gobernu, administrazio eta zuzendaritza organoen osaera.
. Organo horiek osatzen dituzten kargudunen zerrenda.
. Entitateak aurreko urtean goi-kargudun bakoitzari ordaindutako ordainsari gordinak eta gainerako diru ordainak, kontzeptuz kontzeptu
. Kargudun bakoitzaren dedikazio araubidea gobernuko, administrazioko eta zuzendaritzako eginkizunetarako.
. Azken urteko kontuak.
 
2.- MEZENASGO SOZIALA

Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duen uztailaren 2ko 10/1996 Foru Legearen hamargarren xedapen gehigarriak ezartzen du mezenasgo sozialaren ondoriozko pizgarrien araubidera iristeko aurreikusitako prozedura.Araubide horren onuradun diren entitateek dirulaguntza publikoen entitate onuradunei ezarritako gardentasun egitekoak bete behar dituzte.

Subvención a Ecohuerta Vitaco, ejercicio 2019
Deialdia:
Orden Foral 163/2019, de 10 de diciembre, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
Zenbatekoa:
7 113,60
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a Landeliz S.L. Ejercicio 2019
Deialdia:
Orden Foral 163/2019, de 10 de diciembre, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
Zenbatekoa:
26 243,98
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a la Sociedad agraria de transformación Miñarros, ejercicio 2019
Deialdia:
Orden Foral 163/2019, de 10 de diciembre, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
Zenbatekoa:
32 113,20
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a la Sociedad Agraria de Transformación Iribarren, ejercicio 2019
Deialdia:
Orden Foral 163/2019, de 10 de diciembre, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
Zenbatekoa:
121 581,91
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Hitzarmena, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuaren eta ADEMAN- Nafarroako Egurraren Empresaburuen Elkartearen artekoa 2020
Deialdia:
Hitzarmena
Zenbatekoa:
34 998,80
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Tuterako Udalarentzako dirulaguntza, 2019an babes zibileko boluntarioen udal taldearen funtzionamenduan laguntzeko
Deialdia:
43/2019 Ebazpena, otsailaren 20koa, Barneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita dirulaguntzen deialdi bat babes zibileko boluntarioen udal taldea duten Nafarroako udalentzat eta babes zibileko boluntarioen toki elkarteentzat, haien funtzionamenduan laguntzeko 2019. urtean
Zenbatekoa:
41 285,83
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Salcedo Muebles de Viana, S.Coop. 2019 Urtea Dirulaguntza Nafarroako lan elkartuko kooperatibetan eta lan sozietateetan inbertsioiak eginez sustatzeko
Deialdia:
195E/2019 EBAZPENA, martzoaren 21ekoa, Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako lan elkartuko kooperatibetan eta lan sozietateetan enplegua sustatzeko eta lehiakortasuna hobetzeko egiten diren inbertsioetarako diru-laguntzak emateko arauak ezartzen dituena.
Zenbatekoa:
8 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Tdiferencia, S. Coop. 2019 Urtea.Nafarroako lan elkartuko kooperatibetan eta lan sozietateetan bazkideak eginez enplegua sustatzeko diru-laguntzak
Deialdia:
507E/2019 EBAZPENA, apirilaren 3koa eta 1637E/2019, ekainaren 24koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako lan elkartuko kooperatibetan eta lan sozietateetan bazkide gehiago sartuz enplegua sustatzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak arautzen dituena
Zenbatekoa:
5 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Geltoki S. Microcoop. 2019 Urtea. Nafarroako lan elkartuko kooperatibetan eta lan sozietateetan bazkideak eginez enplegua sustatzeko diru-laguntzak.
Deialdia:
507E/2019 EBAZPENA, apirilaren 3koa eta 1637E/2019, ekainaren 24koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako lan elkartuko kooperatibetan eta lan sozietateetan bazkide gehiago sartuz enplegua sustatzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak arautzen dituena
Zenbatekoa:
5 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Elkarte Fundazioarendako dirulaguntza Errenta Bermatua edo Gizarteratze-errenta jasotzen duten pertsonen kontratazioa sustatzeko
Deialdia:
1612/2017 EBAZPENA, ekainaren 2koa, eta 51E/2018 EBAZPENA, apirilaren 17koa, errenta bermatua edo gizarteratze-errenta jasotzen duten pertsonen kontratazioa sustatzeko diru-laguntzak arautzen dituena
Zenbatekoa:
9 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza Congelados de Navarra S.A.U. entitareari 30 urtetik beherako gazte langabeen kontratazioa sustatzeko, praktikak egin ditzaten. 2019 eta 2020 (2)
Deialdia:
1496/2017 Ebazpena, maiatzaren 23koa, eta 47E/2018 Ebazpena, apirilaren 16koa, 30 urtetik beherako langabeen praktiketako kontratazioa sustatzeko dirulaguntzak arautzen dituena
Zenbatekoa:
7 950,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Hitzarmena eta dirulaguntza ematea ASOCIACIÓN FORESTAL DE NAVARRA, FORESNA-ZURGAIA elkarteari, baso-jabeen artean basogintzako jarduerak sustatzeko
Deialdia:
Dirulaguntza zuzena da, ez dago deialdirik
Zenbatekoa:
89 999,25
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Chacorp S.Microcoop.-ri, 2019 urterako. Dirulaguntza Nafarroako lan elkartuko kooperatibetan eta lan sozietateetan inbertsioiak eginez sustatzeko.
Deialdia:
195E/2019 EBAZPENA, martzoaren 21ekoa, Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako lan elkartuko kooperatibetan eta lan sozietateetan enplegua sustatzeko eta lehiakortasuna hobetzeko egiten diren inbertsioetarako diru-laguntzak emateko arauak ezartzen dituena
Zenbatekoa:
7 388,13
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Atecna Archivos Tecnologicos de Navarra, S.A.L 201 9Urtea. Dirulaguntza Nafarroako lan elkartuko kooperatibetan eta lan sozietateetan inbertsioiak eginez sustatzeko
Deialdia:
195E/2019 EBAZPENA, martzoaren 21ekoa, Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako lan elkartuko kooperatibetan eta lan sozietateetan enplegua sustatzeko eta lehiakortasuna hobetzeko egiten diren inbertsioetarako diru-laguntzak emateko arauak ezartzen dituena.
Zenbatekoa:
8 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza Frenos Iruña S.A.L entiteari 2019 urtea Nafarroako lan elkartuko kooperatibetan eta lan sozietateetan bazkideak eginez enplegua sustatzeko
Deialdia:
507E/2019 EBAZPENA, apirilaren 3koa eta 1637E/2019, ekainaren 24koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako lan elkartuko kooperatibetan eta lan sozietateetan bazkide gehiago sartuz enplegua sustatzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak arautzen dituena.
Zenbatekoa:
20 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza Congelados de Navarra S.A.U. entitareari 30 urtetik beherako gazte langabeen kontratazioa sustatzeko, praktikak egin ditzaten. 2019 eta 2020 (1)
Deialdia:
1496/2017 Ebazpena, maiatzaren 23koa, eta 47E/2018 Ebazpena, apirilaren 16koa, 30 urtetik beherako langabeen praktiketako kontratazioa sustatzeko dirulaguntzak arautzen dituena.
Zenbatekoa:
52 260,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención al CD Beti Onak en 2020 por la participación en competiciones oficiales de carácter nacional e interautonómico, no profesional
Deialdia:
Orden Foral 39E/2019, de 5 de julio, de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud
Zenbatekoa:
36 101,88
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención al Club Ribera Navarra F.S.en 2020 por la participación en competiciones oficiales de carácter nacional e interautonómico, no profesional
Deialdia:
Orden Foral 39E/2019, de 5 de julio, de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud
Zenbatekoa:
141 033,11
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención al CD Hielo Huarte en 2020 por la participación en competiciones oficiales de carácter nacional e interautonómico, no profesional
Deialdia:
Orden Foral 39E/2019, de 5 de julio, de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud
Zenbatekoa:
58 201,03
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención al Basket Navarra Club en 2020 por la participación en competiciones oficiales de carácter nacional e interautonómico, no profesional
Deialdia:
Orden Foral 39E/2019, de 5 de julio, de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud
Zenbatekoa:
78 639,07
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención al CD Xota FS en 2020 por la participación en competiciones oficiales de carácter nacional e interautonómico, no profesional
Deialdia:
Orden Foral 39E/2019, de 5 de julio, de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud
Zenbatekoa:
171 282,84
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención al FNB Ardoi en 2020 por la participación en competiciones oficiales de carácter nacional e interautonómico, no profesional
Deialdia:
Orden Foral 39E/2019, de 5 de julio, de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud
Zenbatekoa:
125 302,71
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza Eroski, S .Coop. sozietateari, lehentasunez langabeei zuzendutako prestakuntza ekintzak egiteko, betiere 2020an kontratatzeko konpromisoa atxikia badute.
Deialdia:
4079E/2019 EBAZPENA, abenduaren 24koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez honako dirulaguntza honen deialdia onesten baita 2020rako: “Prestakuntza ekintzak, kontratatzeko konpromisoa atxikita dutenak”. 2020ko 16. NAO, urtarrilaren 24koa.
Zenbatekoa:
38 400,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza Asociación Navarra de Amigos de la RASD-ri 45 urtetik goitiko luzaroko langabeen kontratazioa sustatzeko.
Deialdia:
1677/2018 EBAZPENA, ekainaren 26koa, 45 urtetik goitiko luzaroko langabeen kontratazioa sustatzeko diru-laguntzen deialdia onesten duena
Zenbatekoa:
12 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Mezenasgo soziala 2020. Asociación Kibera Pride
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa

Orriak