Erakundeei Dirulaguntzak

Atal honetan argitaratutako informazioa hauei buruzkoa da:

1.–DIRULAGUNTZAK

- Dirulaguntzen Plan Estrategikoa 2018-2020 eta haren jarduketa ildoak.
- Deialdien eta dirulaguntzak eta laguntzak ematearen Dirulaguntzen Datu Base Nazionala.
- Dirulaguntza, laguntza, beka edo sarien deialdiak.  Dauden dirulaguntzen ildoetarako sarbidea.
- Diru-laguntzen eta mezenasgo sozialen onuradunek gardentasunaren aldetik dituzten betebeharren jarraipena egitea; entitateek honako informazio publiko hau aurkeztu behar dute irailaren 11ko 59/2013 Foru Dekretua betetzeko, foru dekretu horrek arautzen baititu
Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargurako diru-laguntzen onuradunek dituzten gardentasun betebeharrak:
 
. Gobernu, administrazio eta zuzendaritza organoen osaera.
. Organo horiek osatzen dituzten kargudunen zerrenda.
. Entitateak aurreko urtean goi-kargudun bakoitzari ordaindutako ordainsari gordinak eta gainerako diru ordainak, kontzeptuz kontzeptu
. Kargudun bakoitzaren dedikazio araubidea gobernuko, administrazioko eta zuzendaritzako eginkizunetarako.
. Azken urteko kontuak.
 
2.- MEZENASGO SOZIALA

Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duen uztailaren 2ko 10/1996 Foru Legearen hamargarren xedapen gehigarriak ezartzen du mezenasgo sozialaren ondoriozko pizgarrien araubidera iristeko aurreikusitako prozedura.Araubide horren onuradun diren entitateek dirulaguntza publikoen entitate onuradunei ezarritako gardentasun egitekoak bete behar dituzte.

TRAPEROS DE EMAUS NAVARRA EMPRESA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL S.L.U.-ri diru-laguntza, gizarteratze eta laneratze enpresendako aholkularitza teknikorako 2019
Deialdia:
476/2017 Ebazpena, otsailaren 24koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
53 950,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
JOSENEA BIO S.L.-ri diru-laguntza, gizarteratze eta laneratze enpresendako aholkularitza teknikorako 2019
Deialdia:
476/2017 Ebazpena, otsailaren 24koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
54 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
TRANSFORMA CUIDAMOS PERSONAS S L U.-ri gizarteratze eta laneratze enpresendako diru-laguntzak, gizartetik baztertuta dauden pertsonak kontrata ditzaten, lan merkatuan sartzeko. 2019
Deialdia:
3021/2018 Ebazpena, azaroaren 28koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
160 090,40
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
TRANSFORMA CUIDAMOS PERSONAS S L U.-ri diru-laguntza, gizarteratze eta laneratze enpresendako aholkularitza teknikorako 2019
Deialdia:
476/2017 Ebazpena, otsailaren 24koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
53 850,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
CARRANZA DELGADO, S.L.-ri gizarteratze eta laneratze enpresendako diru-laguntzak, gizartetik baztertuta dauden pertsonak kontrata ditzaten, lan merkatuan sartzeko. 2019
Deialdia:
3021/2018 Ebazpena, azaroaren 28koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
89 099,84
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
CARRANZA DELGADO, S.L.-ri diru-laguntza, gizarteratze eta laneratze enpresendako aholkularitza teknikorako 2019
Deialdia:
476/2017 Ebazpena, otsailaren 24koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
17 353,93
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
VARAZDIN EMPRESA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL S.L.U.-ri gizarteratze eta laneratze enpresendako diru-laguntzak, gizartetik baztertuta dauden pertsonak kontrata ditzaten, lan merkatuan sartzeko. 2019
Deialdia:
3021/2018 Ebazpena, azaroaren 28koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
373 331,65
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
VARAZDIN EMPRESA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL S.L.U.-ri diru-laguntza, gizarteratze eta laneratze enpresendako aholkularitza teknikorako 2019
Deialdia:
476/2017 Ebazpena, otsailaren 24koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
54 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
SERVICIOS INSERLANTXO, S.L.-ri gizarteratze eta laneratze enpresendako diru-laguntzak, gizartetik baztertuta dauden pertsonak kontrata ditzaten, lan merkatuan sartzeko. 2019
Deialdia:
3021/2018 Ebazpena, azaroaren 28koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
44 785,73
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
SERVICIOS INSERLANTXO, S.L.-ri diru-laguntza, gizarteratze eta laneratze enpresendako aholkularitza teknikorako 2019
Deialdia:
476/2017 Ebazpena, otsailaren 24koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
18 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
NABUT NAVARRA, S.L.U.-ri gizarteratze eta laneratze enpresendako diru-laguntzak, gizartetik baztertuta dauden pertsonak kontrata ditzaten, lan merkatuan sartzeko. 2019
Deialdia:
3021/2018 Ebazpena, azaroaren 28koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
190 039,24
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
NABUT NAVARRA, S.L.U.-ri diru-laguntza, gizarteratze eta laneratze enpresendako aholkularitza teknikorako 2019
Deialdia:
476/2017 Ebazpena, otsailaren 24koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
52 871,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
EUROLAN ECONOMÍA SOLIDARIA S.L.U.-ri gizarteratze eta laneratze enpresendako diru-laguntzak, gizartetik baztertuta dauden pertsonak kontrata ditzaten, lan merkatuan sartzeko. 2019
Deialdia:
3021/2018 Ebazpena, azaroaren 28koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
15 900,49
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
EUROLAN ECONOMÍA SOLIDARIA S.L.U.-ri diru-laguntza, gizarteratze eta laneratze enpresendako aholkularitza teknikorako 2019
Deialdia:
476/2017 Ebazpena, otsailaren 24koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
18 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
EIS ILUNDAIN EMPRESA DE INSERCIÓN S.L.U.-ri gizarteratze eta laneratze enpresendako diru-laguntzak, gizartetik baztertuta dauden pertsonak kontrata ditzaten, lan merkatuan sartzeko. 2019
Deialdia:
3021/2018 Ebazpena, azaroaren 28koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
321 958,59
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
EIS ILUNDÁIN EMPRESA DE INSERCIÓN, S.L.U.-ri diru-laguntza, gizarteratze eta laneratze enpresendako aholkularitza teknikorako 2019
Deialdia:
476/2017 Ebazpena, otsailaren 24koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
54 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Frenos Iruña, S.A.L. 2019 Urtea. Nafarroako lan elkartuko kooperatibetan eta lan sozietateetan bazkideak eginez enplegua sustatzeko diru-laguntzak (1)
Deialdia:
Resolución 682/2013, de 29 de abril, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la que se regula la concesión de subvenciones al fomento del empleo en las cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales de Navarra mediante la incorporación de socios en las mismas
Zenbatekoa:
10 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Elkarkide S.L. entitatearendako dirulaguntza, 2019an bere proiektua garatzeko zentro okupazionaletan.
Deialdia:
Hitzarmen bidez arautua
Zenbatekoa:
1 806 200,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
JOSENEA BIO S.L.-ri gizarteratze eta laneratze enpresendako diru-laguntzak, gizartetik baztertuta dauden pertsonak kontrata ditzaten, lan merkatuan sartzeko. 2019
Deialdia:
3021/2018 Ebazpena, azaroaren 28koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
26 438 554,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Elkarte Fundazioarendako dirulaguntza, batez ere langabeei zuzendutako prestakuntza programak gauzatzeko 2019-2020an.
Deialdia:
481E/2018 EBAZPENA, irailaren 19koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, batez ere langabeei zuzendutako prestakuntza programak 2019-2020an gauzatzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena. 2018ko 202. NAO, urriaren 18koa
Zenbatekoa:
161 700,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
LA RIBERA FORMACIÓN SLrendako dirulaguntza, batez ere lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak gauzatzeko 2019-2020an.
Deialdia:
278E/2018 EBAZPENA, abuztuaren 27koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, bereziki lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak 2019-2020an gauzatzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena. 2018ko 178. NAO, irailaren 13koa
Zenbatekoa:
110 420,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Fundación Paz y Solidaridad de Navarra. Convocatoria del año 2019 de subvenciones para la realización de proyectos de Educación para el Desarrollo y Acciones de Sensibilización. Jauja
Deialdia:
Orden Foral 24E/2019, de 27 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales.
Zenbatekoa:
90 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Fundación Paz y Solidaridad de Navarra. Convocatoria del año 2019 de subvenciones para la realización de proyectos de Educación para el Desarrollo y Acciones de Sensibilización. Provincia obispo Santistevan en Santa Cruz
Deialdia:
Orden Foral 24E/2019, de 27 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales.
Zenbatekoa:
90 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
NAFARROAKO MERKATARITZA, INDUSTRIA ETA ZERBITZU GANBERArendako dirulaguntza, batez ere langabeei zuzendutako prestakuntza programak gauzatzeko 2019-2020an.
Deialdia:
481E/2018 EBAZPENA, irailaren 19koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, batez ere langabeei zuzendutako prestakuntza programak 2019-2020an gauzatzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena. 2018ko 202. NAO, urriaren 18koa
Zenbatekoa:
34 533,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
NAFARROAKO MERKATARITZA, INDUSTRIA ETA ZERBITZU GANBERArendako dirulaguntza, bereziki lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak gauzatzeko 2019-2020an.
Deialdia:
278E/2018 EBAZPENA, abuztuaren 27koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, bereziki lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak 2019-2020an gauzatzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena. 2018ko 178. NAO, irailaren 13koa
Zenbatekoa:
224 369,28
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza

Orriak