Erakundeei Dirulaguntzak

Atal honetan argitaratutako informazioa hauei buruzkoa da:

1.–DIRULAGUNTZAK

- Dirulaguntzen Plan Estrategikoa 2018-2020 eta haren jarduketa ildoak.
- Deialdien eta dirulaguntzak eta laguntzak ematearen Dirulaguntzen Datu Base Nazionala.
- Dirulaguntza, laguntza, beka edo sarien deialdiak.  Dauden dirulaguntzen ildoetarako sarbidea.
- Diru-laguntzen eta mezenasgo sozialen onuradunek gardentasunaren aldetik dituzten betebeharren jarraipena egitea; entitateek honako informazio publiko hau aurkeztu behar dute irailaren 11ko 59/2013 Foru Dekretua betetzeko, foru dekretu horrek arautzen baititu
Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargurako diru-laguntzen onuradunek dituzten gardentasun betebeharrak:
 
. Gobernu, administrazio eta zuzendaritza organoen osaera.
. Organo horiek osatzen dituzten kargudunen zerrenda.
. Entitateak aurreko urtean goi-kargudun bakoitzari ordaindutako ordainsari gordinak eta gainerako diru ordainak, kontzeptuz kontzeptu
. Kargudun bakoitzaren dedikazio araubidea gobernuko, administrazioko eta zuzendaritzako eginkizunetarako.
. Azken urteko kontuak.
 
2.- MEZENASGO SOZIALA

Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duen uztailaren 2ko 10/1996 Foru Legearen hamargarren xedapen gehigarriak ezartzen du mezenasgo sozialaren ondoriozko pizgarrien araubidera iristeko aurreikusitako prozedura.Araubide horren onuradun diren entitateek dirulaguntza publikoen entitate onuradunei ezarritako gardentasun egitekoak bete behar dituzte.

DIRULAGUNTZA NAFARROAKO KIROL FEDERAZIOENDAKO, 2019RAKO. Nafarroako Automobilismo Federazioa
Deialdia:
43/2018 Foru Agindua, ekainaren 28koa, Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilariarena (144. NAO, uztailaren 26koa).
Zenbatekoa:
62 342,40
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
DIRULAGUNTZA NAFARROAKO KIROL FEDERAZIOENDAKO, 2019RAKO. Nafarroako Xake Federakundea
Deialdia:
43/2018 Foru Agindua, ekainaren 28koa, Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilariarena (144. NAO, uztailaren 26koa).
Zenbatekoa:
56 522,90
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
MARÍA JESÚS CARRETERO SLrendako dirulaguntza, batez ere langabeei zuzendutako prestakuntza programak gauzatzeko 2019-2020an.
Deialdia:
RESOLUCIÓN 481E/2018, de 19 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria y las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la ejecución en 2019-2020 de programas de formación dirigidos prioritariamente a las personas desempleadas. BOLETÍN Nº 202, de 18 de octubre de 2018
Zenbatekoa:
117 315,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
GABINETE DE RECOLOCACIÓN INDUSTRIAL SLrendako dirulaguntza, batez ere langabeei zuzendutako prestakuntza programak gauzatzeko 2019-2020an.
Deialdia:
481E/2018 EBAZPENA, irailaren 19koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, batez ere langabeei zuzendutako prestakuntza programak 2019-2020an gauzatzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena. 2018ko 202. NAO, urriaren 18koa
Zenbatekoa:
192 776,54
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Concesión de una subvención nominativa al Club Ciclista Estella para financiar en 2019 el denominado XXI Gran Premio Indurain de Ciclismo
Deialdia:
Siendo una subvención nominativa su concesión no se publica en el BON.
Zenbatekoa:
40 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención 2017 a Bioeder Technology, S.L. para la financiación de inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas
Deialdia:
Resolución 1016/2017 de 9 de octubre, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por la que se aprueba la convocatoria de 2017 de ayudas a la inversión en industrias agroalimentarias.
Zenbatekoa:
5 835,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención 2017 a Suministros Agroebro, S.L. para la financiación de inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas
Deialdia:
Resolución 1016/2017 de 9 de octubre, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por la que se aprueba la convocatoria de 2017 de ayudas a la inversión en industrias agroalimentarias.
Zenbatekoa:
46 148,46
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención 2017 a Agrupación Alcoholera de Bodegas Cooperativas para la financiación de inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas
Deialdia:
Resolución 1016/2017 de 9 de octubre, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por la que se aprueba la convocatoria de 2017 de ayudas a la inversión en industrias agroalimentarias.
Zenbatekoa:
601 184,97
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención 2017 a Isanatur Spain SL para la financiación de inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas
Deialdia:
Resolución 1016/2017 de 9 de octubre, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por la que se aprueba la convocatoria de 2017 de ayudas a la inversión en industrias agroalimentarias.
Zenbatekoa:
14 997,16
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Lankidetza-hitzarmena, Hezkuntza Departamentua eta Tinko Euskara Elkartearen artean. 2019
Deialdia:
Hitzarmena
Zenbatekoa:
30 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Concesión de subvención al club deportivo Basket Navarra Club en 2019 por la participación en competiciones oficiales de carácter nacional e interautonómico, no profesional.
Deialdia:
Convocatoria aprobada mediante Orden Foral 29E/2018, de 24 de julio, de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud y publicada en el BOLETÍN Nº 168 - 30 de agosto de 2018
Zenbatekoa:
75 202,27
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Concesión de subvención al club deportivo CD BETI ONAK en 2019 por la participación en competiciones oficiales de carácter nacional e interautonómico, no profesional.
Deialdia:
Convocatoria aprobada mediante Orden Foral 29E/2018, de 24 de julio, de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud y publicada en el BOLETÍN Nº 168 - 30 de agosto de 2018
Zenbatekoa:
35 265,73
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
2018ko Erdialdea Garatzeko Partzuergoarendako dirulaguntza.Turismoko garapen eta marketineko jarduerak
Deialdia:
268E/2018 Ebazpena, maiatzaren 2koa, Turismo eta Merkataritzako zuzendari nagusiak emana, 2018an turismo elkarteek, toki entitateek eta turismo partzuergoek turismo arloan egiten dituzten garapen eta marketin jardueretarako diru-laguntzak emateko deialdia onesten duena.
Zenbatekoa:
88 835,14
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
2018ko Nafarroako Erriberaren Garapen Estrategietarako Partzuergoarendako dirulaguntza.Turismoko garapen eta marketineko jarduerak
Deialdia:
268E/2018 Ebazpena, maiatzaren 2koa, Turismo eta Merkataritzako zuzendari nagusiak emana, 2018an turismo elkarteek, toki entitateek eta turismo partzuergoek turismo arloan egiten dituzten garapen eta marketin jardueretarako diru-laguntzak emateko deialdia onesten duena.
Zenbatekoa:
84 559,85
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
2018ko Reckrea Nafarroako landa-hotelen elkartearendako dirulaguntza.Turismoko garapen eta marketineko jarduerak
Deialdia:
268E/2018 Ebazpena, maiatzaren 2koa, Turismo eta Merkataritzako zuzendari nagusiak emana, 2018an turismo elkarteek, toki entitateek eta turismo partzuergoek turismo arloan egiten dituzten garapen eta marketin jardueretarako diru-laguntzak emateko deialdia onesten duena.
Zenbatekoa:
3 892,38
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
2018ko Lizarrako ostalaritza elkartearendako dirulaguntza.Turismoko garapen eta marketineko jarduerak
Deialdia:
268E/2018 Ebazpena, maiatzaren 2koa, Turismo eta Merkataritzako zuzendari nagusiak emana, 2018an turismo elkarteek, toki entitateek eta turismo partzuergoek turismo arloan egiten dituzten garapen eta marketin jardueretarako diru-laguntzak emateko deialdia onesten duena
Zenbatekoa:
22 648,67
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
2018ko Nafarroako turismo elkarte eta erakundeen federazioarendako dirulaguntza.Turismoko garapen eta marketineko jarduerak
Deialdia:
268E/2018 Ebazpena, maiatzaren 2koa, Turismo eta Merkataritzako zuzendari nagusiak emana, 2018an turismo elkarteek, toki entitateek eta turismo partzuergoek turismo arloan egiten dituzten garapen eta marketin jardueretarako diru-laguntzak emateko deialdia onesten duena.
Zenbatekoa:
8 722,08
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
2018ko Lizarraldeko Turismo Partzuergoarendako dirulaguntza.Turismoko garapen eta marketineko jarduerak
Deialdia:
268E/2018 Ebazpena, maiatzaren 2koa, Turismo eta Merkataritzako zuzendari nagusiak emana, 2018an turismo elkarteek, toki entitateek eta turismo partzuergoek turismo arloan egiten dituzten garapen eta marketin jardueretarako diru-laguntzak emateko deialdia onesten duena.
Zenbatekoa:
102 519,04
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
2018ko Plazaola Turismo Partzuergoarendako dirulaguntza.Turismoko garapen eta marketineko jarduerak
Deialdia:
268E/2018 Ebazpena, maiatzaren 2koa, Turismo eta Merkataritzako zuzendari nagusiak emana, 2018an turismo elkarteek, toki entitateek eta turismo partzuergoek turismo arloan egiten dituzten garapen eta marketin jardueretarako diru-laguntzak emateko deialdia onesten duena.
Zenbatekoa:
26 874,29
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
2018ko Baztan-Bidasoa turismo elkargoarendako dirulaguntza.Turismoko garapen eta marketineko jarduerak
Deialdia:
R268E-2018 de 2 de mayo, de la Directora General de Turismo y Comercio, por la que se aprueba la “Convocatoria de subvenciones para acciones de desarrollo y de marketing turístico realizadas por asociaciones turísticas, entes locales y consorcios turísticos durante el año 2018.
Zenbatekoa:
14 110,81
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
2018ko Lagun Artea Nafarroako Aterpetxeen elkartearendako dirulaguntza.Turismoko garapen eta marketineko jarduerak
Deialdia:
268E/2018 Ebazpena, maiatzaren 2koa, Turismo eta Merkataritzako zuzendari nagusiak emana, 2018an turismo elkarteek, toki entitateek eta turismo partzuergoek turismo arloan egiten dituzten garapen eta marketin jardueretarako diru-laguntzak emateko deialdia onesten duena.
Zenbatekoa:
3 428,01
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza

Orriak