Erakundeei Dirulaguntzak

Atal honetan argitaratutako informazioa hauei buruzkoa da:

1.–DIRULAGUNTZAK

- Dirulaguntzen Plan Estrategikoa 2018-2020 eta haren jarduketa ildoak.
- Deialdien eta dirulaguntzak eta laguntzak ematearen Dirulaguntzen Datu Base Nazionala.
- Dirulaguntza, laguntza, beka edo sarien deialdiak.  Dauden dirulaguntzen ildoetarako sarbidea.
- Diru-laguntzen eta mezenasgo sozialen onuradunek gardentasunaren aldetik dituzten betebeharren jarraipena egitea; entitateek honako informazio publiko hau aurkeztu behar dute irailaren 11ko 59/2013 Foru Dekretua betetzeko, foru dekretu horrek arautzen baititu
Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargurako diru-laguntzen onuradunek dituzten gardentasun betebeharrak:
 
. Gobernu, administrazio eta zuzendaritza organoen osaera.
. Organo horiek osatzen dituzten kargudunen zerrenda.
. Entitateak aurreko urtean goi-kargudun bakoitzari ordaindutako ordainsari gordinak eta gainerako diru ordainak, kontzeptuz kontzeptu
. Kargudun bakoitzaren dedikazio araubidea gobernuko, administrazioko eta zuzendaritzako eginkizunetarako.
. Azken urteko kontuak.
 
2.- MEZENASGO SOZIALA

Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duen uztailaren 2ko 10/1996 Foru Legearen hamargarren xedapen gehigarriak ezartzen du mezenasgo sozialaren ondoriozko pizgarrien araubidera iristeko aurreikusitako prozedura.Araubide horren onuradun diren entitateek dirulaguntza publikoen entitate onuradunei ezarritako gardentasun egitekoak bete behar dituzte.

Dirulaguntza ASORNA Nafarroako Pertsona Gorren Elkartearendako, komunitatean prebentzio lana egiteko adikzioen gainean (2019).
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
2 842,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ATENA FUNDAZIOA. Diru-laguntza, Burlatako Joaquín Azcarate kaleko 3an lokalak egokitzeko 2018an egindako obrak finantzatzeko
Deialdia:
Diru-laguntza Izenduna
Zenbatekoa:
100 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza Aralar-Nafarroako Ludopaten Elkartearendako, komunitatean prebentzio lana egiteko adikzioen gainean (2019).
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
24 073,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención para la elaboración y ejecución de planes de activación comarcal 2019 a Mancomunidad Barranca Burunda (SAKANA)
Deialdia:
Convocatoria de 2019 de subvención para la elaboración y ejecución de planes de activación comarcal .
Zenbatekoa:
299 997,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Amedna/Neeze Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra-rendako 2019an, genero berdintasunaren eta lan-bizitza eta familia bateragarri egitearen arloko proiektuak gauzatzeko
Deialdia:
65E/2019 EBAZPENA, apirilaren 24koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
59 716,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención Confederación de Empresarios de Navarra- CEN para proyectos RSE 2019
Deialdia:
Resolución 34E/2019, de 12 de abril, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por la que se aprueba la convocatoria de subvención para proyectos en materia de responsabilidad social para el año 2019.
Zenbatekoa:
214 559,58
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Fundación Secretariado Gitano-rendako 2019an, genero berdintasunaren eta lan-bizitza eta familia bateragarri egitearen arloko proiektuak gauzatzeko
Deialdia:
65E/2019 EBAZPENA, apirilaren 24koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
4 999,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a Fundación Secretariado Gitano para proyectos en el área de Inclusión Social y de Promoción social de grupos más vulnerables para el año 2019
Deialdia:
ORDEN FORAL 20E/2019, de 19 de febrero
Zenbatekoa:
35 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Fundación Ilundain-rendako 2019an, genero berdintasunaren eta lan-bizitza eta familia bateragarri egitearen arloko proiektuak gauzatzeko
Deialdia:
65E/2019 EBAZPENA, apirilaren 24koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
5 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a Sonagar, S.G.R. como aportación a su Fondo de Provisiones Técnicas, con el fin de facilitar el acceso a la financiación de las pymes navarras. 2019
Deialdia:
Regulado por Convenio
Zenbatekoa:
130 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ANEL 2 - NAFARROAKO GIZARTE EKONOMIAKO ENPRESEN ELKARTEA, 2019 URTEA. Dirulaguntzak ekonomia sozialari buruzko sentsibilizazio eta sustapen ekintzak egiteko
Deialdia:
2297/2018 Ebazpena, abuztuaren 20koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, ekonomia sozialari buruzko sentsibilizazio eta sustapen ekintzak egiteko dirulaguntzak ematea arautzen duena
Zenbatekoa:
30 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ANEL 1 NAFARROAKO GIZARTE EKONOMIAKO ENPRESEN ELKARTEA, 2019 URTEA. Dirulaguntzak ekonomia sozialari buruzko sentsibilizazio eta sustapen ekintzak egiteko
Deialdia:
2297/2018 Ebazpena, abuztuaren 20koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, ekonomia sozialari buruzko sentsibilizazio eta sustapen ekintzak egiteko dirulaguntzak ematea arautzen duena
Zenbatekoa:
28 850,50
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Concesión de una subvención nominativa al Club Deportivo Kirol Bat Triatloi para financiar el evento denominado “Vuelta ciclista navarra de mujeres/Emakumeen Nafarroako Klasikoa”.
Deialdia:
Subvención nominativa
Zenbatekoa:
55 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ANEL – ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL DE NAVARRA. AÑO 2019. Subvención para la realización de acciones de sensibilización y promoción de la Economía Social (2) .
Deialdia:
Resolución 2297/2018, de 20 de agosto, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que se regula la concesión de subvenciones para la realización de acciones de sensibilización y promoción de la economía social.
Zenbatekoa:
30 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza ANTOX -Drogamenpekotasunen ikerketa, prebentzio eta errehabilitaziorako Nafarroako elkartearendako, komunitatean prebentzio lana egiteko adikzioen gainean (2019).
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
16 582,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza LA ROMANÍ Ijitoen Elkartearendako, komunitatean adikzioak prebenitzeko-2019
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
1 429,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza Secretariado Gitano Fundazioarendako, adikzioak komunitatean prebenitzeko-2019
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
20 571,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza Médicos del Mundo elkartearendako, komunitatean adikzioak prebenitzeko-2019
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
6 282,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Mezenasgo soziala 2019. Asociacion Navarra de Parkinson (ANAPAR)
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Mezenasgo soziala 2019. Fundación Diario De Navarra
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Mezenasgo soziala 2019. ONAY- Organización Navarra Ayuda entre los Pueblos.
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Mezenasgo soziala 2019. Manos Unidas
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Mezenasgo soziala 2019. Asociación Española con ACNUR
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Mezenasgo soziala 2019. Cáritas Diocesana de Pamplona-Tudela
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa
Mezenasgo soziala 2019. Real Casa de Misericordia de Tudela
Deialdia:
25/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzkoa. 10/1996 FORU LEGEA, uztailaren 2koa, Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duena. Hamargarren xedapen gehigarria.-Mezenasgo sozialerako zerga pizgarriak.
Aitorpenerako Arrazoia:
Mezenasgoa

Orriak