Erakundeei Dirulaguntzak

Atal honetan argitaratutako informazioa hauei buruzkoa da:

1.–DIRULAGUNTZAK

- Dirulaguntzen Plan Estrategikoa 2018-2020 eta haren jarduketa ildoak.
- Deialdien eta dirulaguntzak eta laguntzak ematearen Dirulaguntzen Datu Base Nazionala.
- Dirulaguntza, laguntza, beka edo sarien deialdiak.  Dauden dirulaguntzen ildoetarako sarbidea.
- Diru-laguntzen eta mezenasgo sozialen onuradunek gardentasunaren aldetik dituzten betebeharren jarraipena egitea; entitateek honako informazio publiko hau aurkeztu behar dute irailaren 11ko 59/2013 Foru Dekretua betetzeko, foru dekretu horrek arautzen baititu
Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargurako diru-laguntzen onuradunek dituzten gardentasun betebeharrak:
 
. Gobernu, administrazio eta zuzendaritza organoen osaera.
. Organo horiek osatzen dituzten kargudunen zerrenda.
. Entitateak aurreko urtean goi-kargudun bakoitzari ordaindutako ordainsari gordinak eta gainerako diru ordainak, kontzeptuz kontzeptu
. Kargudun bakoitzaren dedikazio araubidea gobernuko, administrazioko eta zuzendaritzako eginkizunetarako.
. Azken urteko kontuak.
 
2.- MEZENASGO SOZIALA

Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duen uztailaren 2ko 10/1996 Foru Legearen hamargarren xedapen gehigarriak ezartzen du mezenasgo sozialaren ondoriozko pizgarrien araubidera iristeko aurreikusitako prozedura.Araubide horren onuradun diren entitateek dirulaguntza publikoen entitate onuradunei ezarritako gardentasun egitekoak bete behar dituzte.

Subvención a Centro Puente para la financiación de la Formación Profesional Básica en Organizaciones sin ánimo de lucro y Talleres Profesionales en Centros Concertados y Org. sin ánimo de lucro de Navarra para el curso 2019/2020
Deialdia:
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 30 de octubre de 2019, por el que se establecen los módulos de financiación de las enseñanzas de Formación Profesional Básica, y Talleres Profesionales, ofertadas por el Departamento de Educación, y se autoriza a la Directora General de Recursos Educativos a conceder de forma directa las subvenciones necesarias para la financiación de las enseñanzas de la Formación Profesional Básica y Talleres Profesionales en Centros Concertados y Organizaciones sin ánimo de lucro de la Comunidad Foral de Navarra, ofertadas por el Departamento de Educación, para el curso 2019/2020.
Zenbatekoa:
171 948,36
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a la Fundación Ciganda Ferrer para la financiación de dos profesionales cuidadores adicionales al concierto educativo, para el Colegio de Educación Especial El Molino para el curso 2019/2020
Deialdia:
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 31 de julio de 2019, por el que se autoriza a la Directora General de Universidades y Recursos Educativos a conceder de forma directa la subvención necesaria para la escolarización de dos alumnos en el Colegio de Educación Especial El Molino, para el curso 2019/2020
Zenbatekoa:
47 734,92
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a la Fundación Elkarte para la financiación de la Formación Profesional Básica en Organizaciones sin ánimo de lucro y Talleres Profesionales en Centros Concertados y Org. sin ánimo de lucro de Navarra para el curso 2019/2020
Deialdia:
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 30 de octubre de 2019, por el que se establecen los módulos de financiación de las enseñanzas de Formación Profesional Básica, y Talleres Profesionales, ofertadas por el Departamento de Educación, y se autoriza a la Directora General de Recursos Educativos a conceder de forma directa las subvenciones necesarias para la financiación de las enseñanzas de la Formación Profesional Básica y Talleres Profesionales en Centros Concertados y Organizaciones sin ánimo de lucro de la Comunidad Foral de Navarra, ofertadas por el Departamento de Educación, para el curso 2019/2020.
Zenbatekoa:
86 056,89
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a la Fundación El Castillo para la financiación de los Programas de Currículo Adaptado en organizaciones sin ánimo de lucro de la Comunidad Foral de Navarra, para el curso 2019/2020.
Deialdia:
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 30 de octubre de 2019, por el que se autoriza a la Directora General de Recursos Educativos a conceder de forma directa las subvenciones necesarias para la financiación de los Programas de Currículo Adaptado en Organizaciones sin ánimo de lucro de la Comunidad Foral de Navarra, para el curso 2019/2020, cuya implantación se autorizó por Resolución 345/2009, de 25 de junio, de la Directora General de Ordenación, Calidad e Innovación, y el personal formador para complementar la atención educativa de los jóvenes adolescentes del Centro de Observación y Acogida, y del Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales.
Zenbatekoa:
90 400,17
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a la Fundación El Castillo para la financiación de la Formación Profesional Básica en Organizaciones sin ánimo de lucro y Talleres Profesionales en Centros Concertados y Org. sin ánimo de lucro de Navarra para el curso 2019/2020
Deialdia:
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 30 de octubre de 2019, por el que se establecen los módulos de financiación de las enseñanzas de Formación Profesional Básica, y Talleres Profesionales, ofertadas por el Departamento de Educación, y se autoriza a la Directora General de Recursos Educativos a conceder de forma directa las subvenciones necesarias para la financiación de las enseñanzas de la Formación Profesional Básica y Talleres Profesionales en Centros Concertados y Organizaciones sin ánimo de lucro de la Comunidad Foral de Navarra, ofertadas por el Departamento de Educación, para el curso 2019/2020.
Zenbatekoa:
343 564,08
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a la Fundación Ilundain-Haritz Berri para la financiación de los Programas de Currículo Adaptado en organizaciones sin ánimo de lucro de la Comunidad Foral de Navarra, para el curso 2019/2020.
Deialdia:
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 30 de octubre de 2019, por el que se autoriza a la Directora General de Recursos Educativos a conceder de forma directa las subvenciones necesarias para la financiación de los Programas de Currículo Adaptado en Organizaciones sin ánimo de lucro de la Comunidad Foral de Navarra, para el curso 2019/2020, cuya implantación se autorizó por Resolución 345/2009, de 25 de junio, de la Directora General de Ordenación, Calidad e Innovación, y el personal formador para complementar la atención educativa de los jóvenes adolescentes del Centro de Observación y Acogida, y del Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales.
Zenbatekoa:
308 957,12
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a la Fundación Ilundain-Haritz Berri para la financiación de la Formación Profesional Básica en Organizaciones sin ánimo de lucro y Talleres Profesionales en Centros Concertados y Org. sin ánimo de lucro de Navarra para el curso 2019/2020
Deialdia:
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 30 de octubre de 2019, por el que se establecen los módulos de financiación de las enseñanzas de Formación Profesional Básica, y Talleres Profesionales, ofertadas por el Departamento de Educación, y se autoriza a la Directora General de Recursos Educativos a conceder de forma directa las subvenciones necesarias para la financiación de las enseñanzas de la Formación Profesional Básica y Talleres Profesionales en Centros Concertados y Organizaciones sin ánimo de lucro de la Comunidad Foral de Navarra, ofertadas por el Departamento de Educación, para el curso 2019/2020.
Zenbatekoa:
425 766,22
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a la Fundación Laboral de la Construcción para la financiación de la Formación Profesional Básica en Organizaciones sin ánimo de lucro y Talleres Profesionales en Centros Concertados y Org. sin ánimo de lucro de Navarra para el curso 2019/2020
Deialdia:
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 30 de octubre de 2019, por el que se establecen los módulos de financiación de las enseñanzas de Formación Profesional Básica, y Talleres Profesionales, ofertadas por el Departamento de Educación, y se autoriza a la Directora General de Recursos Educativos a conceder de forma directa las subvenciones necesarias para la financiación de las enseñanzas de la Formación Profesional Básica y Talleres Profesionales en Centros Concertados y Organizaciones sin ánimo de lucro de la Comunidad Foral de Navarra, ofertadas por el Departamento de Educación, para el curso 2019/2020.
Zenbatekoa:
172 113,78
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a la Fundación Taller Escuela Etxabakoitz para la financiación de los Programas de Currículo Adaptado en organizaciones sin ánimo de lucro de la Comunidad Foral de Navarra, para el curso 2019/2020.
Deialdia:
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 30 de octubre de 2019, por el que se autoriza a la Directora General de Recursos Educativos a conceder de forma directa las subvenciones necesarias para la financiación de los Programas de Currículo Adaptado en Organizaciones sin ánimo de lucro de la Comunidad Foral de Navarra, para el curso 2019/2020, cuya implantación se autorizó por Resolución 345/2009, de 25 de junio, de la Directora General de Ordenación, Calidad e Innovación, y el personal formador para complementar la atención educativa de los jóvenes adolescentes del Centro de Observación y Acogida, y del Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales.
Zenbatekoa:
180 800,34
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a la Fundación Taller Escuela Etxabakoitz para la financiación de la Formación Profesional Básica en Organizaciones sin ánimo de lucro y Talleres Profesionales en Centros Concertados y Org. sin ánimo de lucro de Navarra para el curso 2019/2020
Deialdia:
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 30 de octubre de 2019, por el que se establecen los módulos de financiación de las enseñanzas de Formación Profesional Básica, y Talleres Profesionales, ofertadas por el Departamento de Educación, y se autoriza a la Directora General de Recursos Educativos a conceder de forma directa las subvenciones necesarias para la financiación de las enseñanzas de la Formación Profesional Básica y Talleres Profesionales en Centros Concertados y Organizaciones sin ánimo de lucro de la Comunidad Foral de Navarra, ofertadas por el Departamento de Educación, para el curso 2019/2020.
Zenbatekoa:
342 292,74
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención al Seminario Padres Reparadores para la financiación de las enseñanzas impartidas en los Seminarios Menores Diocesanos de la Iglesia Católica en la Comunidad Foral de Navarra, para el curso 2019/2020.
Deialdia:
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 24 de julio de 2019, por el que se autoriza a la Directora General de Universidades y Recursos Educativos a conceder de forma directa una subvención para la financiación de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato en los Seminarios Menores Diocesanos y Religiosos de la Iglesia Católica, en la Comunidad Foral de Navarra, para el curso 2019/2020.
Zenbatekoa:
521 078,34
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención al Seminario Sagrado Corazón de Alsasua para la financiación de las enseñanzas impartidas en los Seminarios Menores Diocesanos de la Iglesia Católica en la Comunidad Foral de Navarra, para el curso 2019/2020.
Deialdia:
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 24 de julio de 2019, por el que se autoriza a la Directora General de Universidades y Recursos Educativos a conceder de forma directa una subvención para la financiación de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato en los Seminarios Menores Diocesanos y Religiosos de la Iglesia Católica, en la Comunidad Foral de Navarra, para el curso 2019/2020.
Zenbatekoa:
300 250,20
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Solidaridad para el Desarrollo y la Paz, SODePAZ. Convocatoria del año 2019 de subvenciones para la realización de proyectos de Educación para el Desarrollo y Acciones de Sensibilización. Margón.
Deialdia:
Orden Foral 24E/2019, de 27 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales.
Zenbatekoa:
88 831,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Floristería Torrens SLrentzako dirulaguntza, 2019an txikizkako merkataritza-enpresen lehiakortasuna hobetzeko eta merkataritzan ekintzailetza sustatzeko
Deialdia:
65E/2019 EBAZPENA, otsailaren 25ekoa, Turismo eta Merkataritzako zuzendari nagusiak emana, txikizkako merkataritza-enpresen lehiakortasuna hobetzeko eta merkataritzan ekintzailetza sustatzeko dirulaguntzen 2019ko deialdia onesten duena.
Zenbatekoa:
17 909,64
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
RODOIA 2000, SLrendako dirulaguntza, batez ere langabeei zuzendutako prestakuntza programak gauzatzeko 2019-2020an.
Deialdia:
481E/2018 EBAZPENA, irailaren 19koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, batez ere langabeei zuzendutako prestakuntza programak 2019-2020an gauzatzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten dituena.
Zenbatekoa:
296 845,50
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
NAFARROAKO GIZARTE EKONOMIAKO ENPRESEN ANEL ELKARTEArentzako dirulaguntza, Nafarroako ETEetan 2020an lanbide profilak garatzeko eta txertatzeko, eta enpresa sentsibilizazioko ekintzak gauzatzeko
Deialdia:
3422E/2019 Ebazpena, azaroaren 18koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana
Zenbatekoa:
35 750,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Nafarroako Industriaren Elkartearentzako dirulaguntza, Nafarroako ETEetan 2020an lanbide profilak garatzeko eta txertatzeko, eta enpresa sentsibilizazioko ekintzak gauzatzeko
Deialdia:
3422E/2019 Ebazpena, azaroaren 18koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana
Zenbatekoa:
45 850,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
NAFARROAKO MARKETIN KLUBArentzako dirulaguntza, Nafarroako ETEetan 2020an lanbide profilak garatzeko eta txertatzeko, eta enpresa sentsibilizazioko ekintzak gauzatzeko
Deialdia:
3422E/2019 Ebazpena, azaroaren 18koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana
Zenbatekoa:
50 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Nafarroako Industria Fundazioarentzako dirulaguntza, Nafarroako ETEetan 2020an lanbide profilak garatzeko eta txertatzeko, eta enpresa sentsibilizazioko ekintzak gauzatzeko
Deialdia:
3422E/2019 Ebazpena, azaroaren 18koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana
Zenbatekoa:
45 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
NAFARROAKO OSTALARITZA ETA TURISMO ELKARTEArentzako dirulaguntza, Nafarroako ETEetan 2020an lanbide profilak garatzeko eta txertatzeko, eta enpresa sentsibilizazioko ekintzak gauzatzeko
Deialdia:
3422E/2019 Ebazpena, azaroaren 18koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana
Zenbatekoa:
15 650,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza POSTHAC ELKARTEA – ENPLEGUAREN ALDEKO GIZARTE ENTITATEArendako, lehentasunez langabeei zuzendutako prestakuntza eta enplegu programa integratuak gauzatzeko 2020. urtean
Deialdia:
2600E/2019 EBAZPENA, urriaren 11koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez “Lehentasunez langabeei zuzendutako prestakuntza eta enplegu programa integratuak” dirulaguntzaren deialdia onesten baita
Zenbatekoa:
919 878,44
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza ELKARTE FUNDAZIOArendako, lehentasunez langabeei zuzendutako prestakuntza eta enplegu programa integratuak gauzatzeko 2020. urtean
Deialdia:
2600E/2019 EBAZPENA, urriaren 11koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez “Lehentasunez langabeei zuzendutako prestakuntza eta enplegu programa integratuak” dirulaguntzaren deialdia onesten baita
Zenbatekoa:
471 671,40
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ALBOAN Fundazioarentzako diru-laguntza, 2019an Garapenerako Hezkuntzaren eta Sentsibilizazio Ekintzen proiektuak egiteko
Deialdia:
24E/2019 Foru Agindua, otsailaren 27koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana
Zenbatekoa:
88 964,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Fabre Fundazioarentzako diru-laguntza, 2019an Garapenerako Hezkuntzaren eta Sentsibilizazio Ekintzen proiektuak egiteko
Deialdia:
24E/2019 Foru Agindua, otsailaren 27koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana
Zenbatekoa:
180 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
FUNERNAVARRA, S. MICROCOOP. 2019. URTEA. Dirulaguntza Nafarroako lan elkartuko kooperatibetan eta lan sozietateetan inbertsioiak eginez sustatzeko
Deialdia:
858/2015 EBAZPENA, maiatzaren 4koa, Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako lan elkartuko kooperatibetan eta lan sozietateetan enplegua sustatzeko eta lehiakortasuna hobetzeko egiten diren inbertsioetarako diru-laguntzak emateko arauak ezartzen dituena
Zenbatekoa:
10 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza

Orriak