Erakundeei Dirulaguntzak

Atal honetan argitaratutako informazioa hauei buruzkoa da:

1.–DIRULAGUNTZAK

- Dirulaguntzen Plan Estrategikoa 2018-2020 eta haren jarduketa ildoak.
- Deialdien eta dirulaguntzak eta laguntzak ematearen Dirulaguntzen Datu Base Nazionala.
- Dirulaguntza, laguntza, beka edo sarien deialdiak.  Dauden dirulaguntzen ildoetarako sarbidea.
- Diru-laguntzen eta mezenasgo sozialen onuradunek gardentasunaren aldetik dituzten betebeharren jarraipena egitea; entitateek honako informazio publiko hau aurkeztu behar dute irailaren 11ko 59/2013 Foru Dekretua betetzeko, foru dekretu horrek arautzen baititu
Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargurako diru-laguntzen onuradunek dituzten gardentasun betebeharrak:
 
. Gobernu, administrazio eta zuzendaritza organoen osaera.
. Organo horiek osatzen dituzten kargudunen zerrenda.
. Entitateak aurreko urtean goi-kargudun bakoitzari ordaindutako ordainsari gordinak eta gainerako diru ordainak, kontzeptuz kontzeptu
. Kargudun bakoitzaren dedikazio araubidea gobernuko, administrazioko eta zuzendaritzako eginkizunetarako.
. Azken urteko kontuak.
 
2.- MEZENASGO SOZIALA

Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duen uztailaren 2ko 10/1996 Foru Legearen hamargarren xedapen gehigarriak ezartzen du mezenasgo sozialaren ondoriozko pizgarrien araubidera iristeko aurreikusitako prozedura.Araubide horren onuradun diren entitateek dirulaguntza publikoen entitate onuradunei ezarritako gardentasun egitekoak bete behar dituzte.

Osasunaren sustapen eta prebentzio programa komunitarioetarako 2019ko dirulaguntzak honako honentzat: ANTOX
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
3 182,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ARPN.Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako diru-laguntzak, 2019. urterako, elkartegintzaren sustapenaren modalitatean
Deialdia:
26E/2019 Foru Agindua, martxoaren 11koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasunak dituzten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2019. urtean dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena
Zenbatekoa:
50 327,76
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ANPHEB. Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako diru-laguntzak, 2019. urterako, elkartegintzaren sustapenaren modalitatean
Deialdia:
26E/2019 Foru Agindua, martxoaren 11koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasunak dituzten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2019. urtean dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena
Zenbatekoa:
26 365,20
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ANFAS . Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako diru-laguntzak, 2019. urterako, elkartegintzaren sustapenaren modalitatean
Deialdia:
26E/2019 Foru Agindua, martxoaren 11koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasunak dituzten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2019. urtean dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena.
Zenbatekoa:
125 536,51
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ANELA . Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako diru-laguntzak, 2019. urterako, elkartegintzaren sustapenaren modalitatean
Deialdia:
Orden Foral 26E/2019, de 11 de marzo, del Consejero del Departamento de Derechos Sociales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades de iniciativa social del área de personas con discapacidad para el año 2019
Zenbatekoa:
10 800,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
AFAN . Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako diru-laguntzak, 2019. urterako, elkartegintzaren sustapenaren modalitatean
Deialdia:
26E/2019 Foru Agindua, martxoaren 11koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasunak dituzten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2019. urtean dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena.
Zenbatekoa:
50 684,40
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ANASAPS. Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako diru-laguntzak, 2019. urterako, elkartegintzaren sustapenaren modalitatean
Deialdia:
26E/2019 Foru Agindua, martxoaren 11koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasunak dituzten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2019. urtean dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena.
Zenbatekoa:
99 027,58
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ANAPAR . Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako diru-laguntzak, 2019. urterako, elkartegintzaren sustapenaren modalitatean
Deialdia:
26E/2019 Foru Agindua, martxoaren 11koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasunak dituzten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2019. urtean dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena
Zenbatekoa:
45 225,84
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
AMIMET. Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako diru-laguntzak, 2019. urterako, elkartegintzaren sustapenaren modalitatean
Deialdia:
26E/2019 Foru Agindua, martxoaren 11koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasunak dituzten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2019. urtean dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena
Zenbatekoa:
55 333,16
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ADEMNA . Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako diru-laguntzak, 2019. urterako, elkartegintzaren sustapenaren modalitatean.
Deialdia:
26E/2019 Foru Agindua, martxoaren 11koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasunak dituzten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2019. urtean dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena
Zenbatekoa:
73 544,04
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
YES ENGLISH, S.L. 2019ko dirulaguntza, 30 urtetik beherako gazte langabeen kontratazioa sustatzeko, praktikak egin ditzaten
Deialdia:
1496/2017 Ebazpena, maiatzaren 23koa, eta 47E/2018 Ebazpena, apirilaren 16koa, 30 urtetik beherako langabeen praktiketako kontratazioa sustatzeko dirulaguntzak arautzen dituena.
Zenbatekoa:
13 732,13
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
3P Biopharmaceuticals SL. Dirulaguntzak, 30 urtetik beherako gazte langabeen kontratazioa sustatzeko, praktikak egin ditzaten
Deialdia:
1496/2017 Ebazpena, maiatzaren 23koa, eta 47E/2018 Ebazpena, apirilaren 16koa, 30 urtetik beherako langabeen praktiketako kontratazioa sustatzeko dirulaguntzak arautzen dituena.
Zenbatekoa:
77 370,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a VOLKSWAGEN NAVARRA, S.A. para “Programas de formación dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas y vinculados a la Estrategia de Especialización Inteligente” para 2019.
Deialdia:
Resolución 2188/2017, de 4 de julio y Resolución 52E/2018, de 17 de abril, por la que se regula la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación de personas jóvenes desempleadas menores de 30 años, en empresas de las áreas económicas prioritarias determinadas por la estrategia de especialización inteligente.
Zenbatekoa:
730 780,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Cluster TIC de Navarra (ATANA). Klusterretan elkarlanean egindako ekintzetarako dirulaguntzen 2019ko deialdia
Deialdia:
31E/2019 EBAZPENA, apirilaren 9koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
21 797,75
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Asociación Clúster de Automoción de Navarra (ACAN). Klusterretan elkarlanean egindako ekintzetarako dirulaguntzen 2019ko deialdia
Deialdia:
31E/2019 EBAZPENA, apirilaren 9koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
56 630,20
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Cluster Audiovisual de Navarra (CLAVNA). Klusterretan elkarlanean egindako ekintzetarako dirulaguntzen 2019ko deialdia
Deialdia:
31E/2019 EBAZPENA, apirilaren 9koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
60 284,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
AGRALCO, S.COOP 2019. Laneko ekipoak eta lantokiak egokitzeko inbertsioetarako dirulaguntza
Deialdia:
35E/2019 Ebazpena, apirilaren 12koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana.
Zenbatekoa:
16 700,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
LASEME 2019. Gardentasuna, gizarte erantzukizunaren arloko proiektuetarako 2019. urterako diru-laguntza dela eta
Deialdia:
34E/2019 EBAZPENA, apirilaren 12koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana.
Zenbatekoa:
25 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
AMEDNA/NEEZE 2019. Gardentasuna, gizarte erantzukizunaren arloko proiektuetarako 2019. urterako diru-laguntza dela eta
Deialdia:
34E/2019 EBAZPENA, apirilaren 12koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana.
Zenbatekoa:
6 982,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Osasunaren sustapen eta prebentzio programa komunitarioetarako 2019ko dirulaguntzak honako honentzat: Iruñeko Ermitagaña ikastetxeko gurasoen elkartea
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
11 807,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
TRANSITÁNDONOS 2019. Gardentasuna, gizarte erantzukizunaren arloko proiektuetarako 2019. urterako diru-laguntza dela eta
Deialdia:
34E/2019 EBAZPENA, apirilaren 12koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana.
Zenbatekoa:
23 235,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
FUNDACIÓN ELKARTE 2019. Gardentasuna, gizarte erantzukizuna sustatzeko 2019
Deialdia:
39E/2019 EBAZPENA, apirilaren 15ekoa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana.
Zenbatekoa:
500,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ADACEN 2019. Gardentasuna, gizarte erantzukizuna sustatzeko 2019 urterako diru-laguntza dela eta
Deialdia:
39E/2019 EBAZPENA, apirilaren 15ekoa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
1 125,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ADACEN. Desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateendako diru-laguntzak, 2019. urterako, elkartegintzaren sustapenaren modalitatean
Deialdia:
26E/2019 Foru Agindua, martxoaren 11koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasunak dituzten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2019. urtean dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena
Zenbatekoa:
72 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Osasunaren sustapen eta prebentzio programa komunitarioetarako 2019ko dirulaguntzak honako honentzat: Nafarroako Marketin Kluba
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
1 705,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza

Orriak