Erakundeei Dirulaguntzak

Atal honetan argitaratutako informazioa hauei buruzkoa da:

1.–DIRULAGUNTZAK

- Dirulaguntzen Plan Estrategikoa 2018-2020 eta haren jarduketa ildoak.
- Deialdien eta dirulaguntzak eta laguntzak ematearen Dirulaguntzen Datu Base Nazionala.
- Dirulaguntza, laguntza, beka edo sarien deialdiak.  Dauden dirulaguntzen ildoetarako sarbidea.
- Diru-laguntzen eta mezenasgo sozialen onuradunek gardentasunaren aldetik dituzten betebeharren jarraipena egitea; entitateek honako informazio publiko hau aurkeztu behar dute irailaren 11ko 59/2013 Foru Dekretua betetzeko, foru dekretu horrek arautzen baititu
Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargurako diru-laguntzen onuradunek dituzten gardentasun betebeharrak:
 
. Gobernu, administrazio eta zuzendaritza organoen osaera.
. Organo horiek osatzen dituzten kargudunen zerrenda.
. Entitateak aurreko urtean goi-kargudun bakoitzari ordaindutako ordainsari gordinak eta gainerako diru ordainak, kontzeptuz kontzeptu
. Kargudun bakoitzaren dedikazio araubidea gobernuko, administrazioko eta zuzendaritzako eginkizunetarako.
. Azken urteko kontuak.
 
2.- MEZENASGO SOZIALA

Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duen uztailaren 2ko 10/1996 Foru Legearen hamargarren xedapen gehigarriak ezartzen du mezenasgo sozialaren ondoriozko pizgarrien araubidera iristeko aurreikusitako prozedura.Araubide horren onuradun diren entitateek dirulaguntza publikoen entitate onuradunei ezarritako gardentasun egitekoak bete behar dituzte.

Dirulaguntza ADEMAN - NAFARROAKO EGURRAREN ENPRESABURUEN ELKARTEAri, 2020an Nafarroako enpresa txiki eta ertainetan lanbide-profilak garatzeko eta txertatzeko, bai eta enpresa sentsibilizazioko ekintzak egiteko ere.
Deialdia:
3422E/2019 Ebazpena, azaroaren 18koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena. 2019ko 243. NAO, abenduaren 12koa.
Zenbatekoa:
34 790,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
CD Orvina KE-ri diru-laguntza, 2020an, Espainiako eta autonomia erkidegoen arteko lehiaketa ez-profesionaletan parte hartzeko
Deialdia:
39E/2019 FORU AGINDUA, uztailaren 5ekoa, Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilariak emana.
Zenbatekoa:
20 712,14
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Waterpolo 98 02 CD-ri diru-laguntza, 2020an, Espainiako eta autonomia erkidegoen arteko lehiaketa ez-profesionaletan parte hartzeko
Deialdia:
39E/2019 FORU AGINDUA, uztailaren 5ekoa, Kultura, Kirol eta Gazteriako kontseilariak emana.
Zenbatekoa:
65 363,56
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza ASOCIACIÓN CULTURAL EU-RO-DI entitatearendako, lehentasunez langabeei zuzendutako prestakuntza eta enplegu programa integratuak gauzatzeko 2020. urtean.
Deialdia:
2600E/2019 EBAZPENA, urriaren 11koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez “Lehentasunez langabeei zuzendutako prestakuntza eta enplegu programa integratuak” dirulaguntzaren deialdia onesten baita. 2019ko 217. NAO, azaroaren 4koa
Zenbatekoa:
296 265,64
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
“Irantzuko lurrak” turismo elkartea-ri dirulaguntza, turismo elkarteek, toki entitateek eta turismo partzuergoek turismo arloan 2019an egindako garapen eta marketin jarduketetarako
Deialdia:
129E/2019 Ebazpena, apirilaren 3koa, Turismo eta Merkataritzako zuzendari nagusiak emana, 2019an turismo elkarteek, toki entitateek eta turismo partzuergoek Turismoko Plan Estrategikoaren ondorioz turismo arloan egiten dituzten garapen eta marketin jardueretarako dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena.
Zenbatekoa:
34 965,67
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Nafarroako Jatetxeen Elkartea-ri dirulaguntza, turismo elkarteek, toki entitateek eta turismo partzuergoek turismo arloan 2019an egindako garapen eta marketin jarduketetarako
Deialdia:
129E/2019 Ebazpena, apirilaren 3koa, Turismo eta Merkataritzako zuzendari nagusiak emana, 2019an turismo elkarteek, toki entitateek eta turismo partzuergoek Turismoko Plan Estrategikoaren ondorioz turismo arloan egiten dituzten garapen eta marketin jardueretarako dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena.
Zenbatekoa:
22 580,14
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Lizarraldeko garapen turistikoaren aldeko enpresaburuen elkartea-ri dirulaguntza, turismo elkarteek, toki entitateek eta turismo partzuergoek turismo arloan 2019an egindako garapen eta marketin jarduketetarako
Deialdia:
129E/2019 Ebazpena, apirilaren 3koa, Turismo eta Merkataritzako zuzendari nagusiak emana, 2019an turismo elkarteek, toki entitateek eta turismo partzuergoek Turismoko Plan Estrategikoaren ondorioz turismo arloan egiten dituzten garapen eta marketin jardueretarako dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena.
Zenbatekoa:
6 000,15
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Asociación de Jubilados, Pensionistas y Viudas Ega (Estella)-ri dirulaguntza, adinekoen arloko gizarte ekimeneko entitate gisa, 2019. urtean elkartegintza sustatzeko, eta autonomia eta boluntariotza sustatzeko programak garatzeko
Deialdia:
32E/2019 FORU AGINDUA, martxoaren 29koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana. Horren bidez, adinekoen arloan elkartegintza sustatzeko, autonomia bultzatzeko eta mendekotasuna prebenitzeko programak garatu eta boluntarioak izateko dirulaguntzen 2019ko deialdia onesten da
Zenbatekoa:
15 900,52
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza Nafarroako Gurutze Gorriarendako, lehentasunez langabeei zuzendutako prestakuntza eta enplegu programa integratuak gauzatzeko 2020. urtean.
Deialdia:
2600E/2019 EBAZPENA, urriaren 11koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez “Lehentasunez langabeei zuzendutako prestakuntza eta enplegu programa integratuak” dirulaguntzaren deialdia onesten baita. 2019ko 217. NAO, azaroaren 4koa
Zenbatekoa:
179 600,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Erretiratu eta pentsiodunen “Ega” elkartea-ri diru-laguntza, 2019an zahartze aktiboa eta osasungarria sustatzeko erkidegoko programak garatzeko
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
1 829,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Cruz Roja Española-ri diru-laguntza, 2019an zahartze aktiboa eta osasungarria sustatzeko erkidegoko programak garatzeko
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
1 069,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Mendi eta Eskalada Kirolen Napar Federakundeari diru-laguntza ematea, babes zibilaren arloan berariazko jarduera eta kualifikazioa duten boluntarioen entitateen 2019ko funtzionamendu-gastuak laguntzeko
Deialdia:
44/2019 EBAZPENA, otsalairen 20koa, Barneko zuzendari nagusiak emana, diru-laguntzen deialdi bat onesten duena babes zibilaren arloan jarduera berariazkoa eta kualifikazioa duten boluntarioen elkarteentzat, 2019. urtean haien funtzionamenduan laguntzeko.
Zenbatekoa:
5 309,43
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Nafarroako Erreskate-zakurren Taldeari diru-laguntza ematea, babes zibilaren arloan berariazko jarduera eta kualifikazioa duten boluntarioen entitateen 2019ko funtzionamendu-gastuak laguntzeko
Deialdia:
44/2019 Ebazpena, otsailaren 20koa, Barneko zuzendari nagusiak emana, diru-laguntzen deialdi bat onesten duena babes zibilaren arloan jarduera berariazkoa eta kualifikazioa duten boluntarioen elkarteentzat, 2019. urtean haien funtzionamenduan laguntzeko.
Zenbatekoa:
26 176,27
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza COCEMFE NAFARROA entitatearendako, lehentasunez langabeei zuzendutako prestakuntza eta enplegu programa integratuak gauzatzeko 2020. urtean.
Deialdia:
2600E/2019 EBAZPENA, urriaren 11koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez “Lehentasunez langabeei zuzendutako prestakuntza eta enplegu programa integratuak” dirulaguntzaren deialdia onesten baita. 2019ko 217. NAO, azaroaren 4koa
Zenbatekoa:
67 736,36
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Sartagudako Babes Zibileko Boluntarioen Elkarteari diru-laguntza ematea, babes zibileko boluntarioen toki erakundeen 2019ko funtzionamendu-gastuak laguntzeko
Deialdia:
43/2019 Ebazpena, otsailaren 20koa, Barneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita diru-laguntzen deialdi bat babes zibileko boluntarioen udal taldea duten Nafarroako udalentzat eta babes zibileko boluntarioen toki elkarteentzat, haien funtzionamenduan laguntzeko 2019. urtean. Bi kasuetan, ezinbestekoa da babes zibilaren arloan lankidetzan aritzeko hitzarmena sinatua izatea Nafarroako Gobernuarekin
Zenbatekoa:
13 934,74
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza LIZARRAKO UDALArendako, lehentasunez langabeei zuzendutako prestakuntza eta enplegu programa integratuak gauzatzeko 2020. urtean.
Deialdia:
2600E/2019 EBAZPENA, urriaren 11koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez “Lehentasunez langabeei zuzendutako prestakuntza eta enplegu programa integratuak” dirulaguntzaren deialdia onesten baita. 2019ko 217. NAO, azaroaren 4koa
Zenbatekoa:
105 716,20
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Cruz Roja Española-rendako Nafarroako Foru Komunitatean jarduketak egiteko Gizarteratzearen eta Ekonomia Sozialaren Programa Eragilearen esparruaren barruan (EGF 2014-2020)
Deialdia:
1645/2017 Ebazpena, ekainaren 2koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
150 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Secretariado Gitano Fundazioa-rendako Nafarroako Foru Komunitatean jarduketak egiteko Gizarteratzearen eta Ekonomia Sozialaren Programa Eragilearen esparruaren barruan (EGF 2014-2020)
Deialdia:
1645/2017 Ebazpena, ekainaren 2koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena.
Zenbatekoa:
139 968,38
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Fundación PROCLADE Yanapay. Convocatoria del año 2019 de subvenciones para la realización de proyectos de Educación para el Desarrollo y Acciones de Sensibilización. 3 cantones de la Provincia Los Ríos
Deialdia:
Orden Foral 24E/2019, de 27 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales.
Zenbatekoa:
88 641,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Servicio Tercer Mundo. SETEM Navarra. Convocatoria del año 2019 de subvenciones para la realización de proyectos de Educación para el Desarrollo y Acciones de Sensibilización. Mujeres trabajadoras del textil
Deialdia:
Orden Foral 24E/2019, de 27 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales.
Zenbatekoa:
90 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Servicio Tercer Mundo. SETEM Navarra. Convocatoria del año 2019 de subvenciones para la realización de proyectos de Educación para el Desarrollo y Acciones de Sensibilización. Santiago del Estero
Deialdia:
Orden Foral 24E/2019, de 27 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales.
Zenbatekoa:
87 210,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza GOSEAREN AURKAKO EKINTZA FUNDAZIOArendako, lehentasunez langabeei zuzendutako prestakuntza eta enplegu programa integratuak gauzatzeko 2020. urtean.
Deialdia:
2600E/2019 EBAZPENA, urriaren 11koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez “Lehentasunez langabeei zuzendutako prestakuntza eta enplegu programa integratuak” dirulaguntzaren deialdia onesten baita. 2019ko 217. NAO, azaroaren 4koa
Zenbatekoa:
316 086,60
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Fundación PROCLADE Yanapay. Convocatoria del año 2019 de subvenciones para la realización de proyectos de Educación para el Desarrollo y Acciones de Sensibilización. Micaela Bastidas
Deialdia:
Orden Foral 24E/2019, de 27 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales.
Zenbatekoa:
90 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
EUNATE-ri diru-laguntza, desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte-ekimeneko erakunde gisa, 2019. urterako, programen modalitatean
Deialdia:
26E/2019 Foru Agindua, martxoaren 11koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2019. urtean diru-laguntzak emateko deialdia onesten duena.
Zenbatekoa:
41 576,21
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ANA-ri diru-laguntza, desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte-ekimeneko erakunde gisa, 2019. urterako, programen modalitatean
Deialdia:
26E/2019 Foru Agindua, martxoaren 11koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, desgaitasuna duten pertsonen arloko gizarte ekimeneko entitateei 2019. urtean diru-laguntzak emateko deialdia onesten duena.
Zenbatekoa:
86 135,59
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza

Orriak