Erakundeei Dirulaguntzak

Atal honetan argitaratutako informazioa hauei buruzkoa da:

1.–DIRULAGUNTZAK

- Dirulaguntzen Plan Estrategikoa 2018-2020 eta haren jarduketa ildoak.
- Deialdien eta dirulaguntzak eta laguntzak ematearen Dirulaguntzen Datu Base Nazionala.
- Dirulaguntza, laguntza, beka edo sarien deialdiak.  Dauden dirulaguntzen ildoetarako sarbidea.
- Diru-laguntzen eta mezenasgo sozialen onuradunek gardentasunaren aldetik dituzten betebeharren jarraipena egitea; entitateek honako informazio publiko hau aurkeztu behar dute irailaren 11ko 59/2013 Foru Dekretua betetzeko, foru dekretu horrek arautzen baititu
Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargurako diru-laguntzen onuradunek dituzten gardentasun betebeharrak:
 
. Gobernu, administrazio eta zuzendaritza organoen osaera.
. Organo horiek osatzen dituzten kargudunen zerrenda.
. Entitateak aurreko urtean goi-kargudun bakoitzari ordaindutako ordainsari gordinak eta gainerako diru ordainak, kontzeptuz kontzeptu
. Kargudun bakoitzaren dedikazio araubidea gobernuko, administrazioko eta zuzendaritzako eginkizunetarako.
. Azken urteko kontuak.
 
2.- MEZENASGO SOZIALA

Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duen uztailaren 2ko 10/1996 Foru Legearen hamargarren xedapen gehigarriak ezartzen du mezenasgo sozialaren ondoriozko pizgarrien araubidera iristeko aurreikusitako prozedura.Araubide horren onuradun diren entitateek dirulaguntza publikoen entitate onuradunei ezarritako gardentasun egitekoak bete behar dituzte.

Dirulaguntza YES ENGLISH SLrendako, 2019-2020an gauzatzeko batik bat lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak
Deialdia:
278E/2018 EBAZPENA, abuztuaren 27koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baitira batik bat lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak 2019-2020an gauzatzeko diru-laguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak. 2018ko 178. NAO, irailaren 13koa
Zenbatekoa:
44 082,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención al CPAEN-NNPEK como autoridad de control de la producción ecológica en la Comunidad Foral de Navarra, año 2019
Deialdia:
Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra – Nafarroako Nekazaritzako Produkzio Ekologikoaren Kontseilua (CPAEN-NNPEK)
Zenbatekoa:
200 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
FEAPS Navarra. Subvenciones a entidades de iniciativa social del área de personas con discapacidad para el año 2019, en la modalidad de fomento del asociacionismo.
Deialdia:
Orden Foral 26E/2019, de 11 de marzo, del Consejero del Departamento de Derechos Sociales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades de iniciativa social del área de personas con discapacidad para el año 2019
Zenbatekoa:
36 903,60
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza GESINOR SERVICIO DE PREVENCIÓN SLLrendako, 2019-2020an gauzatzeko batik bat lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak.
Deialdia:
278E/2018 EBAZPENA, abuztuaren 27koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baitira batik bat lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak 2019-2020an gauzatzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak. 2018ko 178. NAO, irailaren 13koa
Zenbatekoa:
32 640,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza FORTEC, FORMACIÓN Y TECNOLOGÍA SLrendako, 2019-2020an gauzatzeko batik bat lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak
Deialdia:
278E/2018 EBAZPENA, abuztuaren 27koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baitira batik bat lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak 2019-2020an gauzatzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak. 2018ko 178. NAO, irailaren 13koa
Zenbatekoa:
65 526,06
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza NRED SOLUCIONES FORMATIVAS SLrendako, 2019-2020an gauzatzeko batik bat lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak.
Deialdia:
278E/2018 EBAZPENA, abuztuaren 27koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baitira batik bat lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak 2019-2020an gauzatzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak. 2019ko 178. NAO, irailaren 13koa
Zenbatekoa:
64 518,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza GAZTELAN FUNDAZIOArendako, 2019-2020an gauzatzeko batik bat lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak
Deialdia:
278E/2018 EBAZPENA, abuztuaren 27koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baitira batik bat lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak 2019-2020an gauzatzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak. 2018ko 178. NAO, irailaren 13koa
Zenbatekoa:
38 146,72
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza Cintruenigoko Udalarendako, zahartzaro aktibo eta osasungarria sustatzeko 2019ko programa komunitarioetarako
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
2 147,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Osasunaren sustapen eta prebentzio programa komunitarioetarako 2019ko dirulaguntzak Uharte eta Esteribarko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearendako
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
3 097,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Atena fundazioa. 2019ko dirulaguntzak zahartzaro aktibo eta osasungarria sustatzeko programa komunitarioetarako.
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
1 889,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza FC FORMACIÓN CONTINUA SLrendako, 2019-2020an gauzatzeko batik bat lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak
Deialdia:
278E/2018 EBAZPENA, abuztuaren 27koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baitira batik bat lanean ari direnei zuzendutako prestakuntza programak 2019-2020an gauzatzeko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak. 2018ko 178. NAO, irailaren 13koa
Zenbatekoa:
49 030,80
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza Sikaven o Drom elkartearendako, komunitatean prebentzio lana egiteko adikzioen gainean (2019).
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
7 471,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza Atención a las Adicciones de Tudela y Ribera Fundazioarendako, komunitatean prebentzio lana egiteko adikzioen gainean (2019).
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
21 788,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza ASORNA Nafarroako Pertsona Gorren Elkartearendako, komunitatean prebentzio lana egiteko adikzioen gainean (2019).
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
2 842,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ATENA FUNDAZIOA. Diru-laguntza, Burlatako Joaquín Azcarate kaleko 3an lokalak egokitzeko 2018an egindako obrak finantzatzeko
Deialdia:
Diru-laguntza Izenduna
Zenbatekoa:
100 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Dirulaguntza Aralar-Nafarroako Ludopaten Elkartearendako, komunitatean prebentzio lana egiteko adikzioen gainean (2019).
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
24 073,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención para la elaboración y ejecución de planes de activación comarcal 2019 a Mancomunidad Barranca Burunda (SAKANA)
Deialdia:
Convocatoria de 2019 de subvención para la elaboración y ejecución de planes de activación comarcal .
Zenbatekoa:
299 997,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Amedna/Neeze Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra-rendako 2019an, genero berdintasunaren eta lan-bizitza eta familia bateragarri egitearen arloko proiektuak gauzatzeko
Deialdia:
65E/2019 EBAZPENA, apirilaren 24koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
59 716,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención Confederación de Empresarios de Navarra- CEN para proyectos RSE 2019
Deialdia:
Resolución 34E/2019, de 12 de abril, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por la que se aprueba la convocatoria de subvención para proyectos en materia de responsabilidad social para el año 2019.
Zenbatekoa:
214 559,58
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Fundación Secretariado Gitano-rendako 2019an, genero berdintasunaren eta lan-bizitza eta familia bateragarri egitearen arloko proiektuak gauzatzeko
Deialdia:
65E/2019 EBAZPENA, apirilaren 24koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
4 999,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a Fundación Secretariado Gitano para proyectos en el área de Inclusión Social y de Promoción social de grupos más vulnerables para el año 2019
Deialdia:
ORDEN FORAL 20E/2019, de 19 de febrero
Zenbatekoa:
35 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Fundación Ilundain-rendako 2019an, genero berdintasunaren eta lan-bizitza eta familia bateragarri egitearen arloko proiektuak gauzatzeko
Deialdia:
65E/2019 EBAZPENA, apirilaren 24koa, Politika Ekonomiko eta Enpresarialaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
5 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a Sonagar, S.G.R. como aportación a su Fondo de Provisiones Técnicas, con el fin de facilitar el acceso a la financiación de las pymes navarras. 2019
Deialdia:
Regulado por Convenio
Zenbatekoa:
130 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ANEL 2 - NAFARROAKO GIZARTE EKONOMIAKO ENPRESEN ELKARTEA, 2019 URTEA. Dirulaguntzak ekonomia sozialari buruzko sentsibilizazio eta sustapen ekintzak egiteko
Deialdia:
2297/2018 Ebazpena, abuztuaren 20koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, ekonomia sozialari buruzko sentsibilizazio eta sustapen ekintzak egiteko dirulaguntzak ematea arautzen duena
Zenbatekoa:
30 000,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
ANEL 1 NAFARROAKO GIZARTE EKONOMIAKO ENPRESEN ELKARTEA, 2019 URTEA. Dirulaguntzak ekonomia sozialari buruzko sentsibilizazio eta sustapen ekintzak egiteko
Deialdia:
2297/2018 Ebazpena, abuztuaren 20koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, ekonomia sozialari buruzko sentsibilizazio eta sustapen ekintzak egiteko dirulaguntzak ematea arautzen duena
Zenbatekoa:
28 850,50
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza

Orriak