Erakundeei Dirulaguntzak

Atal honetan argitaratutako informazioa hauei buruzkoa da:

1.–DIRULAGUNTZAK

- Dirulaguntzen Plan Estrategikoa 2018-2020 eta haren jarduketa ildoak.
- Deialdien eta dirulaguntzak eta laguntzak ematearen Dirulaguntzen Datu Base Nazionala.
- Dirulaguntza, laguntza, beka edo sarien deialdiak.  Dauden dirulaguntzen ildoetarako sarbidea.
- Diru-laguntzen eta mezenasgo sozialen onuradunek gardentasunaren aldetik dituzten betebeharren jarraipena egitea; entitateek honako informazio publiko hau aurkeztu behar dute irailaren 11ko 59/2013 Foru Dekretua betetzeko, foru dekretu horrek arautzen baititu
Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargurako diru-laguntzen onuradunek dituzten gardentasun betebeharrak:
 
. Gobernu, administrazio eta zuzendaritza organoen osaera.
. Organo horiek osatzen dituzten kargudunen zerrenda.
. Entitateak aurreko urtean goi-kargudun bakoitzari ordaindutako ordainsari gordinak eta gainerako diru ordainak, kontzeptuz kontzeptu
. Kargudun bakoitzaren dedikazio araubidea gobernuko, administrazioko eta zuzendaritzako eginkizunetarako.
. Azken urteko kontuak.
 
2.- MEZENASGO SOZIALA

Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duen uztailaren 2ko 10/1996 Foru Legearen hamargarren xedapen gehigarriak ezartzen du mezenasgo sozialaren ondoriozko pizgarrien araubidera iristeko aurreikusitako prozedura.Araubide horren onuradun diren entitateek dirulaguntza publikoen entitate onuradunei ezarritako gardentasun egitekoak bete behar dituzte.

ACODIFNA. Dirulaguntzak, desgaitasunak dituzten pertsonen arloan ari diren gizarte ekimeneko entitateendako, 2019. urteko oporren programetarako
Deialdia:
33E/2019 Foru Agindua, Eskubide Sozialetako Departamentuko kontseilariak emana, desgaitasunak dituzten pertsonen arloan ari diren gizarte ekimeneko entitateei oporren programetarako diru-laguntzak emateko deialdia onesten duena 2019. urterako
Zenbatekoa:
10 172,54
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
2019ko dirulaguntzak sustapen eta heziketa afektibo-sexual komunitariorako, IHESaren Aurkako Nafarroako Herritarren Batzordearendako
Deialdia:
190/2.019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
38 471,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
2019ko dirulaguntzak sustapen eta heziketa afektibo-sexual komunitariorako, Sare elkartearendako
Deialdia:
190/2.019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
33 033,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
2019ko dirulaguntzak sustapen eta heziketa afektibo-sexual komunitariorako, Gozamenez/ Con mucho Gusto Federazioarendako
Deialdia:
190/2.019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
39 332,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Vianako pentsiodun, erretirodun eta alargunen elkartea-ri Dirulaguntza, Zahartzaro aktibo eta osasungarria sustatzeko programa komunitarioetarako dirulaguntzak, 2019
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
1 312,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Zaraitzu eta Nabaskozeko Almiradioko pentsiodun, erretirodun eta alargunen Virgen de las Nieves elkartea-ri Dirulaguntza, Zahartzaro aktibo eta osasungarria sustatzeko programa komunitarioetarako dirulaguntzak, 2019
Deialdia:
190/2019 Ebazpena, otsailaren 19koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana
Zenbatekoa:
6 139,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
3P Biopharmaceuticals SL.-ri dirulaguntza, 30 urtetik beherako gazte langabeen kontratazioa sustatzeko, praktikak egin ditzaten. 2019 (2)
Deialdia:
1496/2017 Ebazpena, maiatzaren 23koa, eta 47E/2018 Ebazpena, apirilaren 16koa, 30 urtetik beherako langabeen praktiketako kontratazioa sustatzeko dirulaguntzak arautzen dituena
Zenbatekoa:
26 100,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Alonso Hdez and Asociados Arquitect S.L. -ri dirulaguntza, 30 urtetik beherako gazte langabeen kontratazioa sustatzeko, praktikak egin ditzaten. 2019 (2)
Deialdia:
1496/2017 Ebazpena, maiatzaren 23koa, eta 47E/2018 Ebazpena, apirilaren 16koa, 30 urtetik beherako langabeen praktiketako kontratazioa sustatzeko dirulaguntzak arautzen dituena
Zenbatekoa:
5 100,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Permanent Magnets S.A. Dirulaguntzak, 30 urtetik beherako gazte langabeen kontratazioa sustatzeko, praktikak egin ditzaten
Deialdia:
1496/2017 Ebazpena, maiatzaren 23koa, eta 47E/2018 Ebazpena, apirilaren 16koa, 30 urtetik beherako langabeen praktiketako kontratazioa sustatzeko dirulaguntzak arautzen dituena.
Zenbatekoa:
5 100,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Tutti Pasta S.A. Dirulaguntzak, 30 urtetik beherako gazte langabeen kontratazioa sustatzeko, praktikak egin ditzaten
Deialdia:
1496/2017 Ebazpena, maiatzaren 23koa, eta 47E/2018 Ebazpena, apirilaren 16koa, 30 urtetik beherako langabeen praktiketako kontratazioa sustatzeko dirulaguntzak arautzen dituena.
Zenbatekoa:
5 100,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a la Asociación de Jubilados y Jubiladas de Esteribar para el desarrollo de programas comunitarios de prevención y promoción de la salud 2019
Deialdia:
Resolución 190/2019, de 19 de febrero, del Director General de Salud
Zenbatekoa:
2 220,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a la Fundación Elkarte para el desarrollo de programas comunitarios de prevención y promoción de la salud 2019
Deialdia:
Resolución 190/2019, de 19 de febrero, del Director General de Salud
Zenbatekoa:
966,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a la Asociación infanto juvenil Buztintxureando txuri para el desarrollo de programas comunitarios de prevención y promoción de la salud 2019
Deialdia:
Resolución 190/2019, de 19 de febrero, del Director General de Salud
Zenbatekoa:
5 067,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a la Asociación de familias y amigos en duelo Goizargi para el desarrollo de programas comunitarios de prevención y promoción de la salud 2019
Deialdia:
Resolución 190/2019, de 19 de febrero, del Director General de Salud
Zenbatekoa:
1 995,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de Leitza, Goizueta, Areso y Arano para el desarrollo de programas comunitarios de prevención y promoción de la salud 2019
Deialdia:
Resolución 190/2019, de 19 de febrero, del Director General de Salud
Zenbatekoa:
1 872,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención al Ayuntamiento de los Arcos para el desarrollo de programas comunitarios de prevención y promoción de la salud 2019
Deialdia:
Resolución 190/2019, de 19 de febrero, del Director General de Salud
Zenbatekoa:
525,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a la Asociación Navarra Social para el desarrollo de programas comunitarios de prevención y promoción de la salud 2019
Deialdia:
Resolución 190/2019, de 19 de febrero, del Director General de Salud
Zenbatekoa:
977,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Mateprincs, S.L.U.Dirulaguntzak, 30 urtetik beherako gazte langabeen kontratazioa sustatzeko, praktikak egin ditzaten
Deialdia:
1496/2017 Ebazpena, maiatzaren 23koa, eta 47E/2018 Ebazpena, apirilaren 16koa, 30 urtetik beherako langabeen praktiketako kontratazioa sustatzeko dirulaguntzak arautzen dituena.
Zenbatekoa:
5 100,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
UGT Navarra(r)entzako dirulaguntza, 2019an elkarrizketa sozialaren eta negoziazio kolektiboaren arloko prestakuntza planak egiteko
Deialdia:
3050E/2019 EBAZPENA, azaroaren 8koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2019an elkarrizketa sozialaren eta negoziazio kolektiboaren arloko prestakuntza planak egiteko dirulaguntzen deialdia onesten duena. 2019ko 229. NAO , azaroaren 20koa.
Zenbatekoa:
2 900,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Elkarkide S.L.2019 eta 2020.Dirulaguntzak, 30 urtetik beherako gazte langabeen kontratazioa sustatzeko, praktikak egin ditzaten
Deialdia:
1496/2017 Ebazpena, maiatzaren 23koa, eta 47E/2018 Ebazpena, apirilaren 16koa, 30 urtetik beherako langabeen praktiketako kontratazioa sustatzeko dirulaguntzak arautzen dituena.
Zenbatekoa:
5 100,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Urzante S.L. Dirulaguntzak, 30 urtetik beherako gazte langabeen kontratazioa sustatzeko, praktikak egin ditzaten (1)
Deialdia:
1496/2017 Ebazpena, maiatzaren 23koa, eta 47E/2018 Ebazpena, apirilaren 16koa, 30 urtetik beherako langabeen praktiketako kontratazioa sustatzeko dirulaguntzak arautzen dituena.
Zenbatekoa:
4 350,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
i3 Code Solutions S.L. Dirulaguntzak, 30 urtetik beherako gazte langabeen kontratazioa sustatzeko, praktikak egin ditzaten (1)
Deialdia:
1496/2017 Ebazpena, maiatzaren 23koa, eta 47E/2018 Ebazpena, apirilaren 16koa, 30 urtetik beherako langabeen praktiketako kontratazioa sustatzeko dirulaguntzak arautzen dituena.
Zenbatekoa:
20 716,20
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Volkswagen Navarra S.A.Dirulaguntzak, espezializazio adimentsuaren estrategian finkatutako lehentasunezko arlo ekonomikoetako batean aritzen diren enpresek 30 urtetik beherako gazte langabeak kontrata ditzaten sustatzeko
Deialdia:
2188/2017 Ebazpena, uztailaren 4koa, eta 52E/2018 Ebazpena, apirilaren 17koa, diru-laguntzen deialdi bat onesten duena espezializazio adimentsuaren estrategian finkatutako lehentasunezko arlo ekonomikoetako enpresetan 30 urtetik beherako gazte langabeen kontratazioa sustatzeko.
Zenbatekoa:
185 955,00
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Kamira Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social 2019 Urtea.Dirulaguntza Nafarroako lan elkartuko kooperatibetan eta lan sozietateetan inbertsioiak eginez sustatzeko.
Deialdia:
195E/2019 EBAZPENA, martzoaren 21ekoa, Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako lan elkartuko kooperatibetan eta lan sozietateetan enplegua sustatzeko eta lehiakortasuna hobetzeko egiten diren inbertsioetarako diru-laguntzak emateko arauak ezartzen dituena.
Zenbatekoa:
3 179,47
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza
Subvención a la Sociedad Agraria de Transpormación Santa Eufemia año 2019
Deialdia:
Orden Foral 163/2019, de 10 de diciembre, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
Zenbatekoa:
2 150,40
Aitorpenerako Arrazoia:
Diru-laguntza

Orriak