Eskubide Sozialetako Departamentua

Lehendakariaren 22/2019 Foru Dekretua, abuztuaren 6koa

9. artikulua. Eskubide Sozialetako  Departamentuaren eskumenen esparrua.

Eskubide Sozialetako Departamentuak beteko ditu Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak gai hauetan esleituak dituen eskumenak:

• Gizarte gaiak, familia, haur eta nerabeen arreta;

• Pertsonen autonomiaren sustapena;

• Hirugarren adinekoen eta desgaitasunak dituztenen beharretarako laguntza;

• Gizarteratze-lana;

• Garapenerako nazioarteko lankidetza eta ekintza humanitarioa;

• Enplegua sortzeko politika aktiboak sustatzea eta enplegua lortzeko informazioa, orientazioa, prestakuntza eta laguntza;

Bitartekaritza lana lan eskaintzaren eta lan eskariaren artean;

• Egoera sozialaren, aldaketa prozesuen eta problema sozialen azterketa;

 Indarra duten xedapenetan ematen zaizkion gainerako eskudantziak.

2019/08/07, Asteazkena