Estatistikak

Nafarroako Estatistika Institutua-NASTAT da informazio estatistikoa jasotzeaz arduratzen den administrazio unitatea; jasotzen du administrazio-jarduketen eta gobernuaren beraren erregistro administratiboen informazioa, edo beste erakunde batzuen eragiketa estatistikoena, eta bere webguneen bidez aurkezten du eskura dagoen estatistika ofizial guztia. Informazioa aurkezten da adierazle sorta baten bidez, eta adierazle horien ezaugarrietan honako hauek hartuko dira kontuan besteak beste: definizioa eta metodologia, homogeneotasuna denboran eta beste eremu geografiko batzuekin, eta eguneratzea. Bestetik, modua eman behar dute helburuak zenbateraino lortu diren neurtzeko eta beren eskumeneko sektoreari buruzko ikuspegi sintetikoa izateko.

Kontsulta dezakezu estatistikari buruzko informazioa, bai eta ekonomiari eta Nafarroako Ogasunari buruzkoa ere:

 
INFORMAZIO ESTATISTIKOA
 
 
  • NAFARROAKO ESTATISTIKA PLANA 2017-2020
Dietas y comisiones
  • Nafarroako Foru Komunitateko estatistika ofiziala
Dietas y comisiones
  • Informazio estatistikoa
Dietas y comisiones
  • Foru Komunitateko adierazleak
Dietas y comisiones
  • Nafarroa zifretan (enplegua, ekonomia, zientzia eta teknologia...)
Dietas y comisiones
   
INFORMAZIO EKONOMIKOA
 
 
  • Nafarroako datu ekonomikoak
Dietas y comisiones
  • Sektore ekonomikoak
Dietas y comisiones