Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentua

Lehendakariaren 22/2019 Foru Dekretua, abuztuaren 6koa

6. artikulua. Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentuaren eskumenen esparrua.

Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentuak beteko ditu Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak gai hauetan esleituak dituen eskumenak:

• Garapen ekonomiko eta enpresarialaren kudeaketa;

• Espezializazio Adimentsuaren Estrategiaren (S3) definizioa, eguneraketa, ezarpena, monitorizazioa eta jarraipena;

• Aipatutako estrategian definitutako sektore estrategikoen sustapena;

• Klusterren sustapena;

• Talentuaren plan estrategikoa;

• Industria jardueraren sustapena;

•Lehiakortasuna, ekintzailetza, kalitatea eta berrikuntza sustatzea enpresetan;

• Plangintza eta kontrol energetikoa;

• Industrien eta meategien kontrola; energia berriztagarrien sustapena;

• Nafarroako enpresak nazioartekotzeko sustapena;

• Lan harremanak, ekonomia soziala eta lan autonomoa sustatu eta antolatzea;

• Lan bitartekaritza;

• Nafarroako turismoaren sektorea antolatu eta sustatzea;

• Barne merkataritza eta artisautza antolatu eta sustatzea;

• Kontsumoa eta arbitrajea;

• Enpresa Korporazio Publikoaren koordinazioa, departamentu bakoitzari esleitutako enpresa publikoak errespetatuz;

 Indarra duten xedapenetan ematen zaizkion gainerako eskudantziak.

2019/08/07, Asteazkena