Hezkuntza Departamentua

Lehendakariaren 22/2019 Foru Dekretua, abuztuaren 6koa

8. artikulua. Hezkuntza Departamentuaren eskumenen esparrua.

Hezkuntza Departamentuak beteko ditu Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak gai hauetan esleituak dituen eskumenak: unibertsitateaz kanpoko irakaskuntza; eta indarra duten xedapenetan ematen zaizkion gainerako eskudantziak

2019/08/07, Asteazkena