Koronabirusa. Eragina eta egoera

Informazioa jasotzen du, bai infektatuen kopuruari, kasu aktiboei, ospitaleratzeari, zainketa intentsiboen unitateari, etxeko arretari, gaitzak eragindako osasun-profesionalei eta egindako testei buruzkoa, bai oinarrizko osasun-eremuetan banatutako infektatuen informazioari buruzkoa. Informazio hori guztia esteka hauetatik deskarga daiteke, berrerabiltzeko:
 
  • - COVID-19ari buruzko Datuen Katalogoa
  • - Osasun Eskualde Oinarrizkoak. Egunero gaurkotuak
- COVID-19ko positiboak, osasun eskualde oinarrizkoen arabera
- COVID-19ko positiboak udalerriaren arabera banatuta
- Mapak:

Gainera, honi buruzko informazioa agertzen da:

  • Astez asteko txosten epidemiologikoa. (Astero gaurkotua 2019ko abenduaren 30etik). Informazio grafikoa, informazio kuantitatiboa eta adituen interpretazioak ematen ditu honako hauei buruz: COVID-19aren intzidentzia astez asteko konparazioekin; kasu posibleen eta baieztatutako kasuen datuak oro har eta arloka (arlo sanitarioko eta soziosanitarioko langileak, egoitzak...); hildakoak (iturriekin, eta egunez eguneko datuez besteko dekalajeekin); biztanlerian dauden transmisio mailak eta hilkortasunaren gaineko analisi orokorrak..
  • - COVID-19ak eragindako krisia hasi zenetik tramitatutako aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteen egoera.
  • - Krisiaren eragin ekonomikoa departamentuetan.
  • - Langileen kontratazioan izandako eragina
 

TXERTAKETAK: txertoen banaketaren gaineko datuak, koronabirusaren ondoriozko osasun irizpideen arabera.

Erlaitzez osatutako taula honetan informazio hau jasotzen da:

  • - COVID-19aren bilakaeraren osasun datuak, bereizita maiatzaren 30era bitartekoak eta egun horretatik ekainaren 30era bitartekoak. Gaur egun, uztaileko egoera (Egungo egoera).
  • - Bilakaeraren datuak, osasun eskualde oinarrizkoen arabera emanak, egunero gaurkotuta. (OEO)
  • - Gizarte zerbitzuen zentroen datuak uztailaren 1etik aurrera (Gizarte zentroak), bereizita ekainaren 30era bitartekoak
  • - Aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteei buruzko informazioa (ERTEs).
 

Atal honetan argitaratutako informazioa informazioaren jabe diren sailen irizpideek arautzen dute.

Egoera epidemiologikoa udalerriz udalerri:

     - Udalerriak, 14 egunean metatutako intzidentzia 100.000 biztanleko 250 kasukoa edo gorakoa dutenak eta 7 egunean metatutako intzidentzia 100.000 biztanleko 125 kasukoa edo gorakoa dutenak. Bi baldintzak betetzen dituzten udalerriak.

 

 

 

">
Pandemiak 2020ko uztailetik izan duen bilakaerari buruzko datuak.
 
Uztaila aurreko pandemiaren bilakaerari buruzko datuak bi tartean  ematen dira:

1.- 2020/05/29tik 2020/06/29ra bitarteko datuak: XLS
2.- 2020/05/29a baino lehenagoko datuak: XLS

 
Bistaratutako datuek, batzuetan, nolabaiteko atzerapena izan dezakete eguneratzean, datuak jaisteari dagokionez, orria eraikitze lanean ari baita. Jaitsi datuak XLS

Bistaratutako datuek, batzuetan, nolabaiteko atzerapena izan dezakete eguneratzean, datuak jaisteari dagokionez, orria eraikitze lanean ari baita.  Jaitsi datuak XLS
 
Oinarrizko osasun eskualde bakoitzeko guztizko kopuruak, udalerriaren araberakoak, PCR probei bakarrik dagozkie
Adinekoen eta desgaituen gizarte-zerbitzuetako zentroen egoerari buruzko informazioa, 2020ko ekainaren 30az geroztik, COVID-19k eragindako osasun-krisiaren aurrean.
 
2020/06/30a baino lehenagoko datuak:
Egoitza-izaerako gizarte-zerbitzuetako zentroen egoerari buruzko informazioa, adinekoen egoitzei eta zentro soziosanitarioei buruzko neurriak hartzeari buruzko martxoaren 19ko SND/265/2020 Aginduan ezarritako kokapen- eta isolamendu-neurrien arabera, COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren aurrean, eta apirilaren 3ko SND/322/2020 Aginduaren eranskinaren arabera, zeinaren bidez aldatzen baitira SND/275/2020 Agindua, martxoaren 23koa, eta SND/295/2020 Agindua, martxoaren 26koa, eta neurri berriak ezartzen baitira gizarte- edo osasun-izaerako premiazko beharrei erantzuteko COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren egoeraren eremuan. XLS 

 

Bistaratutako datuek, batzuetan, nolabaiteko atzerapena izan dezakete eguneratzean, datuak jaisteari dagokionez, orria eraikitze lanean ari baita.  Jaitsi datuak XLS

13:00etan eguneratutako datuak, azken 24 orduetako bilakaerari dagozkionak
 
2021/09/08, Asteazkena

Los datos visualizados pueden tener a veces cierto retraso en su actualización, debido a la construcción de la página.