Koronabirusa. Eragina eta egoera

Informazio eguneratua jasotzen du, bai infektatuen kopuruari, kasu aktiboei, ospitaleratzeari, zainketa intentsiboen unitateari, etxeko arretari, gaitzak eragindako osasun-profesionalei eta egindako testei buruzkoa, bai oinarrizko osasun-eremuetan banatutako infektatuen informazioari buruzkoa. Informazio hori guztia esteka hauetatik deskarga daiteke, berrerabiltzeko:
 

 

Gainera, honako hauei buruzko informazioa azaltzen da.

 
Datuak berriz bistaratzea: 2020ko maiatzaren 30etik aurrera, Osasun Sailak epidemiaren jarraipen estatistikoa aldatuko du, eta gune honetan aurkeztutako datuen bistaratzea irizpide berri horretara egokituko da.

Osasun eta Gizarte Eskubideetako sailek 2020ko ekainaren 30era arteko informazioa aurkeztu dute. Informazio hori eguneratzeko, sail horien irizpideak bete beharko dira.
 

COVID-19 izurritearen bilakaerak bere jarraipen estatistikoaren planteamenduan aldaketa bat ekarri du, eguneroko informazioa adierazle kopuru txikiagoan eta analisi kualitatibo eta kuantitatiboa asteroko ikuspegi batekin zabaltzean oinarritua; izan ere, denbora-unitate horrek, aste epidemiologikoak, joerei hobeto behatzeko aukera ematen baitu. Era berean, koherentziari eusteko aukera ematen du zenbait serie historikotan, Osasun Ministerioarekiko informazio-irizpideetan izandako aldaketen ondorioz; izan ere, Ministerioak eguneroko eta asteko informazioa aldatzen baitu bere webgunean (garrantzizko azken aldaketa atezera begirakoa izan zen, maiatzaren 11 artekoa), deseskalatze prozesuaren fase bakoitzeko monitorizazio-lehentasun berrien arabera. Egungo testuingurua kontuan izanik, arreta epidemiologikoa asistentzia-eremuan baino detekzio-eremuan finkatu da. Hori dela eta, ekainaren 30etik Aurrera, Nafarroako Gobernuak, bere informazio parametroen arabera, ondoko oinarrizko adierazleak ditu: kutsatutako kasu berriak, Ospitale-egoera eguneratua eta COVID-19agatik baieztatutako heriotzak. Azken parametro honetan, heriotzak aurretik egin bezala ematen dira, hau da, egun bakoitzean erregistratutako heriotza guztiak zenbatzen dira, diagnostikoaren data alde batera utzirik. Datu horiei, orain arte egin bezala, Oinarrizko Osasun Eremuen (OOE/ZBS) araberako ikuspegi geografikoarekin osatzen dira, kasu metatuekin, baita eguneko PCR proben eta testen kopurua ere.
Aurreko informazioa, asteartero, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak (NOPLOI/ISPLN) egiten eta argitaratzen duen zaintza epidemiologikoko buletineko koadro eta iruzkin guztiekin osatu eta indartuko da. Dokumentu honetan, informazio grafiko, kuantitatibo eta interpretazio espezializatuen berri ematen da, zehazki, ondoko gaiei buruz: COVID-19aren eragina, asteko konparaketak, kasu posible eta egiaztatuen datuak, oro har eta arloka (osasun eta gizarte-osasun arloko profesionalak, zahar-egoitzak...); heriotzak (egunerokoak ez diren aldi baterako iturri eta mailak dituztenak); biztanlerian emandako transmisio-mailak eta hilkortasun analisi globalak.

Jaitsi datuak XLS

Apirilaren 16ko SND/352/2020 Agindua indarrean sartu zenetik erregistratutako kasu asintomatiko baieztatuak. Agindu horrek aldatzen du martxoaren 15eko SND/234/2020 Agindua, COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren aurrean eusteko xedapenak eta neurriak hartzeari eta Osasun Ministerioari informazioa bidaltzeari buruzkoa.

Bistaratutako datuek, batzuetan, nolabaiteko atzerapena izan dezakete eguneratzean, datuak jaisteari dagokionez, orria eraikitzen ari baitira.

Jaitsi datuak XLS

Bistaratutako datuek, batzuetan, nolabaiteko atzerapena izan dezakete eguneratzean, datuak jaisteari dagokionez, orria eraikitze lanean ari baita.

Jaitsi datuak XLS

Egoitza-izaerako gizarte-zerbitzuetako zentroen egoerari buruzko informazioa, adinekoen egoitzei eta zentro soziosanitarioei buruzko neurriak hartzeari buruzko martxoaren 19ko SND/265/2020 Aginduan ezarritako kokapen- eta isolamendu-neurrien arabera, COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren aurrean, eta apirilaren 3ko SND/322/2020 Aginduaren eranskinaren arabera, zeinaren bidez aldatzen baitira SND/275/2020 Agindua, martxoaren 23koa, eta SND/295/2020 Agindua, martxoaren 26koa, eta neurri berriak ezartzen baitira gizarte- edo osasun-izaerako premiazko beharrei erantzuteko COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren egoeraren eremuan.

Bistaratutako datuek, batzuetan, nolabaiteko atzerapena izan dezakete eguneratzean, datuak jaisteari dagokionez, orria eraikitze lanean ari baita.

Jaitsi datuak XLS