Kultura eta Kirol Departamentua

Lehendakariaren 22/2019 Foru Dekretua, abuztuaren 6koa

14. artikulua. Lurralde Kohesiorako Departamentuaren eskumenen esparrua.

Kultura eta Kirol Departamentuak beteko ditu Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak gai hauetan esleituak dituen eskumenak:

• Kultur ondarea babestu eta handitzea;

• Herritarrek kulturarako sarbidea izateko erraztasunak ematea;

• Arte sormena eta zabalkuntza bultzatu eta sustatzea;

• Kirola sustatzea bizi kalitatea hobetzeko oinarrizko ardatz gisa;

• Kirol azpiegiturak arautu eta hobetzea;

• Indarra duten xedapenetan ematen zaizkion gainerako eskudantziak.

2019/08/07, Asteazkena