Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako Departamentua

Lehendakariaren 22/2019 Foru Dekretua, abuztuaren 6koa

3. artikulua. Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuaren eskumenen esparrua.

Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako  Departamentuak beteko ditu Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak gai hauetan esleituak dituen eskumenak:

• Lurralde mailako proiektu estrategikoen definizioa, analisia, plangintza, garapena eta ebaluazioa;

• Lurralde antolamendua, paisaia eta hirigintza;

• Lurraldearen eta Jasangarritasunaren Garapen Agentziaren politiken sustapena;

• Etxebizitza eskuratzeko aukeren sustapena, eraikuntzen kalitatearen kontrola eta sustapena, eta etxebizitzak egiteko lurzoruaren merkatuan esku hartzea;

• Indarra duten xedapenetan ematen zaizkion gainerako eskudantziak.

2019/08/07, Asteazkena