2011ko ortofotografia eta kartografia ofiziala

DESKRIBAPENA

Ortofotomapa hegazkinetik kamera fotogrametrikoarekin ateratako lurraldearen irudia da eta haren gainean neurtzeko moduan tratatzen da, hau da, lursailaren eskala errealeko irudia da.

Ortofotomapako serieek (1:5.000, 1:10.000 eta 1:25.000) irudikapen eskalari egiten diote erreferentzia, hau da, irudia ikusteko “zooma” edo lursaila ikusteko distantzia. Hori horrela, 1:5.000 eskalako ortofotomapan Osasunako estadioak 5 zentimetro koadro hartuko ditu eta 1:25.000 eskalan, berriz, 0,2 zentimetro koadro.

Sustapen Sailak Nafarroa guztiko ortofotomapak ditu eskala hauetan: 1:5.000, 1:10.000 eta 1:25.000. Informazio hori bi urtez behin eguneratzen da, urtero Nafarroaren erdia hegazkinez pasatzen eta ortozuzentzen baita. 1:1.000 eskalako ortofotografia ez da lurralde guztian egiten, Hiri Antolamenduko Plan Nagusiak idazteko kartografia eguneratzen duten hiriguneetan soilik egiten da.

-->