2013ko ordainsariak

DESKRIBAPENA
Funtzionari nafarren ordainsariak [oinarrizko ordainsari pertsonalak (dagokion mailako hasierako soldata, graduari dagokion ordainsaria eta antzinatasun-saria) eta lanpostuaren ordainsari osagarriak (lanpostuko osagarria, zuzendari-postuaren osagarria, dedikazio esklusibokoa, bateraezintasunekoa, lanaldiaren luzapenekoa eta arrisku berezikoa)].
2013ko Nafarroako Aurrekontu Orokorrak onartuak ez izanda, 2012koak 2013ra luzatu dira
-->