Software Libre Kontaktua

Gune honek herritarren beharrei erantzuteko, zuen ekarpenekin eraiki nahiko genuke. Horrexegatik, gai honi dagokionez dauzkazuen iruzkinak inprimaki hau betez guri helaraztea interesgarria iruditzen zaigu.
Gure asmoa ez da gai teknikoei erantzuteko gune bat izatea, bai ordea erantzunak aurkitzen laguntzeko gune bat, baita esperientziak, jarduerak, jardunaldiak, toki, eduki eta aplikazioetarako estekak eta abar zabaltzeko, finean, Nafarroan software librearen erabilera eta sustapena hobetzen lagunduko duen edozein gai jasotzeko toki bat, eta horretarako zuen ideiak behar ditugu.