Araudia egin aurreko jendeaurreko kontsulta

Lege edo erregelamendu baten proiektu edo aurreproiektu baten prestaketan jendearen parte-hartzea errazteko, hura egin aurretik jendaurreko kontsulta bat garatuko da, gune honen bitartez, etorkizuneko arauak uki ditzakeen subjektu eta erakunde adierazgarrienek iritzia eman dezaten alderdi hauei buruz:
a. Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak.
b. Onespenaren beharra eta egokiera.
c. Arauaren helburuak.
d. Balizko konponbide alternatiboak, erregulaziokoak eta erregulaziokoak ez direnak.

IZENBURUA Argitalpen data Kontsultaren hasiera Kontsultaren amaiera Kontsultaren
Aldez aurreko kontsulta publikoa, Nafarroako Foru Komunitateko interes-taldeen erregistro publikoa arautzen duen foru dekretuaren proiektuari buruzkoa 2021-10-25 2021-10-25 2021-12-15 Aktiboa
Aldez aurreko kontsulta publikoa, ekainaren 21eko 235/1999 Foru Dekretua aldatzeko Foru Dekretuaren proiektua prestatzeko 2021-11-10 2021-11-10 2021-12-10 Aktiboa
Nafarroako Foru Komunitatean eskola-garraioa arautzen duen Foru Aginduaren proiektua egin aurreko kontsulta publikoa 2021-11-10 2021-11-11 2021-12-02 Aktiboa
Aldez aurreko kontsulta publikoa, Nafarroako Fundazioen Erregistroa eta haren eskumeneko prozedurak arautzen dituen Foru dekreturako proiektua prestatzeko 2021-11-04 2021-11-04 2021-11-24 Itxita
Kontsulta publikoa, foru aginduaren proiektua egin aurrekoa. Foru agindu horren bidez, irakasleek froga ditzaketen berariazko eskakizunak zehazten dira eta horiek egiaztatzeko prozedura ezartzen da 2021-10-28 2021-10-28 2021-11-18 Itxita
Aldez aurreko kontsulta publikoa, martxoaren 26ko 16/2019 Foru Legea aldatzeko Foru Legearen Aurreproiektuari buruzkoa 2021-10-26 2021-10-26 2021-11-16 Itxita
Bitartekaritzari eta Justizia Errestauratiboari buruzko Foru Legearen aurreproiektua egin aurreko jendaurreko kontsulta 2021-09-03 2021-09-03 2021-10-03 Itxita
Consulta pública previa sobre el proyecto de orden foral de regulación del procedimiento de determinación de las afecciones de actividades a implantar en terrenos agrarios 2021-08-26 2021-08-26 2021-09-16 Itxita
Consulta Pública Previa a la elaboración de un Proyecto de Orden Foral que establezca las bases de prevención, control y erradicación de la rinotraqueítis infecciosa bovina. 2021-08-10 2021-08-10 2021-08-30 Itxita
Kontsulta publikoa, foru-agindu hau aldatzeko den foru-aginduaren proiektua prestatu aurrekoa: 161/2001 Foru Agindua, apirilaren 25ekoa, arautzen dituena B mailako irakasle finkoen lanbide prestakuntza eta hobekuntza A mailako lanpostuetarako 2021-08-02 2021-07-30 2021-08-19 Itxita
Aldez aurreko kontsulta publikoa, Nafarroako Elkarteen Erregistroaren eskumena diren inskripzio-prozedurak arautuko dituen foru dekreturako proiektua prestatzeko. 2021-06-10 2021-06-11 2021-07-01 Itxita
Consulta pública previa sobre la propuesta de Ley de Calidad Agroalimentaria 2021-05-24 2021-05-24 2021-06-11 Itxita
Consulta pública previa sobre la regulación de la venta directa de productos agrarios. 2021-05-24 2021-05-24 2021-06-11 Itxita
Consulta pública previa sobre el uso de fitosanitarios a base de prosulfocarb para el año 2021 2021-05-14 2021-05-14 2021-06-04 Itxita
Consulta pública previa sobre la regulación del plan sanitario de las explotaciones que utilizan los pastos de Urbasa y Andía. 2021-04-30 2021-04-30 2021-05-21 Itxita
Consulta pública previa sobre la modificación de la Ley Foral de Sanidad Animal de Navarra 2021-04-22 2021-04-22 2021-05-12 Itxita
Aldez aurreko kontsulta publikoa Foru dekretuaren proiektua prestatzeko, zeinak arautuko baitu Nafarroako Bioetika Batzordea 2021-03-11 2021-03-12 2021-04-07 Itxita
Consulta pública previa sobre la modificación de la Orden Foral que regula el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas (SIGPAC) 2021-02-17 2021-02-17 2021-03-11 Itxita
Consulta pública previa sobre las normas de condicionalidad a cumplir por beneficiarios del sector vitivinícola 2021-02-17 2021-02-17 2021-03-11 Itxita
Aldez aurreko kontsulta, honako foru dekretu honen proiektuari buruzkoa: Nafarroako Suhiltzaileen Zerbitzuaren antolamendua, funtzionamendua eta barne araubidea arautzen dituen Foru Dekretua 2021-02-18 2021-02-18 2021-03-10 Itxita
Consulta pública previa a la creación del Reglamento que desarrolla la Ley Foral reguladora de las actividades con incidencia. 2021-02-15 2021-02-15 2021-03-06 Itxita
Aldez aurreko kontsulta publikoa, haur eta nerabeentzako laguntza eta babesari eta familia, adingabeen eskubideak eta berdintasuna sustatzeari buruzko foru legearen aurreproiektua prestatzeko 2020-12-29 2021-01-04 2021-03-01 Itxita
Consulta pública previa sobre la modificación de la Ley Foral 17/2005 de caza y pesca 2020-11-02 2020-11-03 2020-12-11 Itxita
Consulta pública previa sobre el proyecto de Decreto Foral que regula la indemnización a los municipios que dispongan de infraestructuras o instalaciones de gestión de residuos 2020-10-26 2020-10-27 2020-11-27 Itxita
Hezkuntza sistemaren lanbide heziketaren antolamendua eta garapena arautzen dituen maiatzaren 26ko 54/2008 Foru Dekretua aldatzen duen Foru Dekretuaren proiektua egin aurreko kontsulta publikoa 2020-11-04 2020-11-04 2020-11-24 Itxita
Consulta pública previa de la propuesta de elaboración del Decreto Foral por el que se desarrolla la Ley Foral 19/2019, de 4 de abril, de protección de los animales de compañía en Navarra 2020-09-08 2020-09-08 2020-10-01 Itxita
Aldez aurreko kontsulta publikoa, honako foru dekretu hau eguneratzeko proiektuari buruzkoa: Hezkuntza eta Kultura Departamentuaren mendekoa den Hezkuntza Bereziko Baliabideen Zentroa sortu zuen Foru Dekretua 2020-08-03 2020-08-03 2020-08-21 Itxita
Consulta pública previa sobre el uso de fitosanitarios a base de prosulfocarb para el año 2020 2020-07-29 2020-07-29 2020-08-18 Itxita
Consulta pública previa sobre el Decreto Foral que actualiza el catálogo de montes de utilidad pública de Navarra 2020-07-16 2020-07-16 2020-08-14 Itxita
Consulta pública previa sobre la elaboración de una nueva Ley Foral del Consejo Navarro de Medio Ambiente 2020-07-02 2020-07-02 2020-07-31 Itxita
Consulta pública previa sobre las nuevas unidades de trabajo agrario y renta agraria 2020-06-10 2020-06-10 2020-07-01 Itxita
Consulta pública previa que regula las ayudas a las actividades de formación profesional y adquisición de competencias para el periodo 2016-2020 2020-03-02 2020-03-02 2020-06-05 Itxita
Consulta pública previa sobre la modificación de la Orden Foral que regula las ayudas agroambientales y clima (medida 10) y agricultura ecológica (medida 11) 2020-02-12 2020-02-12 2020-03-03 Itxita
Consulta pública previa a la elaboración de un Proyecto de Decreto Foral sobre la creación de un órgano consultivo en materia forestal 2020-02-10 2020-02-10 2020-02-28 Itxita
Consulta pública previa sobre modificación de la Orden Foral 98/2015, de ayudas a la conservación de recursos genéticos ganaderos mediante el apoyo a las asociaciones de criadores de ganado 2020-02-03 2020-02-03 2020-02-25 Itxita

Orriak