Araudia egin aurreko jendeaurreko kontsulta

Lege edo erregelamendu baten proiektu edo aurreproiektu baten prestaketan jendearen parte-hartzea errazteko, hura egin aurretik jendaurreko kontsulta bat garatuko da, gune honen bitartez, etorkizuneko arauak uki ditzakeen subjektu eta erakunde adierazgarrienek iritzia eman dezaten alderdi hauei buruz:
a. Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak.
b. Onespenaren beharra eta egokiera.
c. Arauaren helburuak.
d. Balizko konponbide alternatiboak, erregulaziokoak eta erregulaziokoak ez direnak.

IZENBURUA Argitalpen data Kontsultaren hasiera Kontsultaren amaiera Kontsultaren
Aldez aurreko kontsulta publikoa, Nafarroako Justizia Kontseilua sortzen duen Foru Dekretuaren proiektuari buruzkoa 2020-08-04 2020-08-04 2020-08-25 Itxita
Kontsulta publikoa, Nafarroako Foru Zuzenbide Zibilaren Konpilazioa edo Foru Berria aldatu eta eguneratzeari buruzko apirilaren 4ko 21/2019 Foru Legea garatzen duen Foru Dekretu proiektua egin aurrekoa 2020-05-29 2020-06-01 2020-06-26 Itxita
Consulta Pública Previa a la elaboración de un proyecto de Decreto Foral por el que se regula la composición, organización y funcionamiento del Consejo Navarro de la Cultura y las Artes 2020-06-30 2020-03-12 2020-06-18 Itxita
Aldez aurreko kontsulta publikoa,IKKS 2020 Araua onartzen duen Foru Aginduaren proiektuari buruzkoa.Arau horrek arautzen ditu unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetan kalitatea kudeatzeko sistemak garatu, ezarri eta aitortzeko betekizunak 2020-01-23 2020-01-24 2020-02-13 Itxita
Consulta pública para la elaboración del proyecto de modificación del decreto foral por el que se modifica el decreto foral 297/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de sanidad mortuoria 2020-01-22 2020-01-30 2020-02-13 Itxita
Consulta pública previa sobre el plan regulador de la región ciprinícola de Navarra. 2020-01-14 2020-01-13 2020-02-02 Itxita
Consulta pública previa sobre el plan regulador de la región salmonícola de Navarra. 2020-01-13 2020-01-13 2020-02-02 Itxita
Consulta pública previa sobre control de especies cinegéticas que causan perjuicios importantes. 2020-01-13 2020-01-13 2020-02-02 Itxita
Aldez aurreko kontsulta publikoa foru agindu bat prestatzeko, Hezkuntza Departamentuaren zerbitzuan aldi baterako kontratuekin irakasle lanpostuetan aritu nahi duten izangaien zerrendak kudeatzeko arauak onesten dituena 2020-01-07 2020-01-07 2020-01-28 Itxita
Aldez aurreko Kontsulta publikoa, Nafarroako Foru Komunitatean familia gurasobakarrak egiaztatzeari buruzko otsailaren 7ko 5/2019 Foru Legea garatzeko proiektua prestatu aurrekoa 2019-11-04 2019-11-04 2019-11-25 Itxita
Consulta pública previa a la elaboración de un Proyecto de Decreto Foral para establecer los criterios de gestión, organización y distribución del fondo de residuos y la forma por la que se acreditará la consulta al Ente Público de Residuos de Navarra 2019-09-17 2019-09-17 2019-10-11 Itxita
Consulta pública previa a la elaboración de un Proyecto de Orden Foral para establecer el Calendario Oficial de Vacunaciones Infantiles de Navarra 2019-07-31 2019-07-31 2019-08-22 Itxita
Consulta previa para regular la admisión del alumnado en centros docentes públicos y privados concertados, garantizando el derecho a la educación y acceso en condiciones de igualdad y libertad de elección de centro por parte de padres, madres o tutores 2019-07-16 2019-07-17 2019-08-07 Itxita
Consulta pública previa relativa a la Orden Foral por la que se regula el uso de fitosanitarios a base de prosulfocarb en Navarra en el año 2019 2019-06-04 2019-06-04 2019-06-25 Itxita
Consulta pública previa a la elaboración de un Proyecto de Orden Foral para establecer el Calendario Oficial de Vacunaciones de Personas Adultas de Navarra 2019-05-10 2019-05-10 2019-05-31 Itxita
Foru dekretuaren proiektua garatzeko aldez aurreko kontsulta publikoa, Nafarroako Foru Komunitateko etxebizitzetan bizi ahal izateko gutxieneko baldintzak arautzen dituena 2019-05-07 2019-05-07 2019-05-28 Itxita
Consulta Pública Previa a la elaboración de un Proyecto de Decreto Foral para la creación de una red de atención temprana en la Comunidad Foral de Navarra 2019-04-24 2019-04-24 2019-05-16 Itxita
Consulta Pública Previa a la elaboración de un Proyecto de Orden Foral que regule el Servicio de Atención Temprana dependiente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas en la Comunidad Foral de Navarra 2019-04-24 2019-04-24 2019-05-16 Itxita
Consulta pública previa a la elaboración de un Anteproyecto de Ley Foral por el que se regulan las Áreas de Promoción Económica de la Comunidad Foral de Navarra 2019-03-14 2019-03-14 2019-04-23 Itxita
Consulta pública previa a la elaboración de un proyecto de Decreto Foral para la modificación del Decreto Foral 47/2010, de derechos y deberes del alumnado y de la convivencia en los centros educativos no universitarios públicos y privados concertados 2019-03-21 2019-03-22 2019-04-17 Itxita
Aldez aurreko kontsulta publikoa, honako foru dekretu hau eguneratzeko proiektuari buruzkoa: Hezkuntza eta Kultura Departamentuaren mendekoa den Hezkuntza Bereziko Baliabideen Zentroa sortu zuen Foru Dekretua 2019-03-20 2019-03-20 2019-04-09 Itxita
Nafarroako Foru Komunitateko Ikus-entzunezko Komunikazio Zerbitzuei buruzko 5/2012 Foru Dekretua, urtarrilaren 25ekoa, aldatzeko proiektuaren inguruko aurretiko kontsulta publikoa 2019-03-04 2019-03-04 2019-03-25 Itxita
Kontsulta publikoa Foru agindu bat prestatzeko honako agindu hau aldatzeko:26E/2017 Foru Agindua, ekainaren 16koa, Garapen Ekonomikorako kontseilariak emana 2019-02-28 2019-02-28 2019-03-21 Itxita
Maiatzaren 30eko 43/2018 Foru Dekretuaren aldaketa prestatu aurreko kontsulta; Dekretu horren bidez bigarren jarduera arautzen da Nafarroako suhiltzaileen zerbitzuko suhiltzaile edo suhiltzaile-kabo lanpostuak betetzen dituzten langileentzat 2019-02-27 2019-02-27 2019-03-20 Itxita
Consulta previa a la aprobación de la “Normativa Técnica para la instalación de los lomos de asno (ralentizadores de velocidad) en las travesías de la Red de Carreteras de Navarra y las condiciones para su autorización” 2019-02-18 2019-02-18 2019-03-11 Itxita
Consulta pública previa a la elaboración de un proyecto de Orden Foral por la que se modifica la Orden Foral 216E/2018, de 5 de junio, del Consejero de Salud, por la que se crea el Observatorio de Muerte Digna de Navarra 2019-02-14 2019-02-14 2019-03-06 Itxita
Consulta pública previa a la elaboración de un proyecto de Decreto Foral por el que se crea el Registro de trabajadores expuestos a carcinógenos de Navarra (RETERCAR-Na) y se regula su funcionamiento 2019-02-04 2019-02-04 2019-03-04 Itxita
Hezkuntza-itunen zenbait alderdi arautzen dituen Foru Agindu Proiektua egiteko aldez aurreko kontsulta publikoa 2019-02-06 2019-02-06 2019-02-26 Itxita
Foru dekretuaren proiektua garatzeko aldez aurreko kontsulta publikoa, Nafarroako foruzaingoaren bigarren jardueraren erregelamendua onetsiko duena 2019-01-28 2019-01-28 2019-02-19 Itxita
Aldez aurreko kontsulta, 25/2013 Foru Dekretuaren aldaketari buruzkoa, horren bidez Nafarroako foruzaingoko kideek zerbitzuaren arrazoiak direla eta arropa erabili eta erosteagatik kalte-ordaina jasotzeko baldintzak, eta beste neurri batzuk arautzeko 2019-01-28 2019-01-28 2019-02-19 Itxita
Consulta pública previa a la elaboración de un Decreto Foral por el que se reordena la red de centros educativos públicos de la Comunidad Foral de Navarra 2019-01-25 2019-01-25 2019-02-14 Itxita
Consulta pública previa a la elaboración de un Proyecto de Decreto Foral por el que se regula la duración de los contratos del personal docente del Departamento de Educación 2018-12-26 2018-12-31 2019-01-22 Itxita
Euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeari eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuespenei buruzko Foru Dekretuaren gaineko aldez aurreko kontsulta 2018-11-27 2018-11-27 2018-12-21 Itxita
Consulta pública previa a la elaboración de un proyecto de Decreto Foral por el que se crea el Registro Sanitario de Actividades Alimentarias de Navarra (RSAAN) y se regula su funcionamiento 2018-10-17 2018-10-17 2018-11-12 Itxita
Nafarroako Zuzenbide Zibilari buruzko Konpilazioa edo Foru Berria aldatzeko Foru Legearen aurreproiektua prestatu aurrekoa 2018-09-20 2018-09-21 2018-10-15 Itxita

Orriak