Araudia egin aurreko jendeaurreko kontsulta

Lege edo erregelamendu baten proiektu edo aurreproiektu baten prestaketan jendearen parte-hartzea errazteko, hura egin aurretik jendaurreko kontsulta bat garatuko da, gune honen bitartez, etorkizuneko arauak uki ditzakeen subjektu eta erakunde adierazgarrienek iritzia eman dezaten alderdi hauei buruz:
a. Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak.
b. Onespenaren beharra eta egokiera.
c. Arauaren helburuak.
d. Balizko konponbide alternatiboak, erregulaziokoak eta erregulaziokoak ez direnak.

IZENBURUA Argitalpen data ordenatu behera Kontsultaren hasiera Kontsultaren amaiera Kontsultaren
Consulta pública previa sobre un proyecto de Orden Foral relativo a la cláusula social prevista en el artículo 20 de la Ley Foral 18/2016 2017-01-11 2017-01-12 2017-01-30 Itxita
Consulta pública previa sobre un proyecto de Orden Foral relativo a la evaluación, promoción y titulación del alumnado que cursa las enseñanzas de Bachillerato. 2017-01-20 2017-01-19 2017-01-27 Itxita
Consulta previa sobre la modificación de la Orden Foral que aprueba la concesión de ayudas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera 2017-01-26 2017-01-25 2017-02-06 Itxita
Consulta pública previa a la elaboración de un Anteproyecto de la Ley Foral de Accesibilidad Universal 2017-01-31 2017-01-31 2017-02-21 Itxita
Nafarroako administrazio publikoetan Nafarroako berezko hizkuntzen erabilera arautzen duen Foru Dekretua: aldez aurreko kontsulta. 2017-02-01 2017-02-01 2017-02-14 Itxita
Consulta previa a la elaboración de un proyecto por la que se regulan las ayudas destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos médicos sujetos a financiación pública prescritos por personal del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. 2017-02-02 2017-02-02 2017-03-02 Itxita
Consulta previa a la elaboración de la Ley Foral de Residuos 2017-02-07 2017-02-07 2017-02-24 Itxita
Consulta previa del Anteproyecto de Ley Foral de actividades con incidencia ambiental 2017-02-07 2017-02-07 2017-02-24 Itxita
Consulta pública previa a la elaboración de un Proyecto de Orden Foral relativa a la Selección de Directores de los centros integrados públicos de formación profesional dependientes del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra 2017-02-07 2017-02-07 2017-02-27 Itxita
Consulta pública previa a la elaboración de un Proyecto de Decreto Foral que modifica el Decreto Foral 37/2009. 2017-02-09 2017-02-09 2017-03-01 Itxita
Consulta pública previa a la elaboración de un Anteproyecto de la Ley Foral de Policías de Navarra. 2017-02-21 2017-02-21 2017-03-07 Itxita
Nafarroako herrien izendapen elebidun ofizialen erabilerari eta adierazpen grafikoari buruzko Foru Dekretuaren gaineko aldez aurreko kontsulta 2017-03-06 2017-02-28 2017-03-21 Itxita
Consulta previa sobre la modificación de la norma que aprueba las ayudas para la reconstitución del rebaño de ganado vacuno sacrificado por motivos de saneamiento 2017-03-08 2017-03-08 2017-04-04 Itxita
Foru Dekreturako proiektuaren gaineko aurretiko kontsulta publikoa, Nafarroako Foru Komunitatean ezarritako Lanbide Heziketako tituluetako curriculumak aldatzen dituen foru dekreturako proiektua prestatzeko prozedurari hasiera emateari buruzkoa 2017-03-08 2017-03-08 2017-03-28 Itxita
Foru agindu baten proiektua prestatzeko aldez aurreko kontsulta: Nafarroako Foru Komunitateko araubide bereziko kirol irakaskuntzak ezarri zituen Hezkuntzako kontseilariaren urriaren 21eko 93/2014 Foru Agindua aldatzeko 2017-03-09 2017-03-06 2017-03-24 Itxita
Consulta pública previa a la elaboración de un proyecto de Decreto Foral para modificar el Decreto Foral 11/2009 , de 9 de febrero,que regula el reglamento de vacaciones, licencias y permisos del personal funcionario. 2017-03-10 2017-03-10 2017-03-30 Itxita
Consulta pública previa a la elaboración de un proyecto de Decreto Foral para modificar el Decreto Foral 27/2011 , de 4 de abril, que regula la reducción de la jornada del personal funcionario de las Administraciones Públicas de Navarra 2017-03-10 2017-03-10 2017-03-30 Itxita
Produktu grafiko elkarreragileari Laguntzeko arte plastikoetako eta diseinuko teknikari tituloaren egitura eta curriculuma arautuko duen Foru Dekretuaren aldez aurreko kontsulta 2017-03-10 2017-03-10 2017-03-31 Itxita
Instalazio Elektroteknitoetako eta Mekanikako oinarrizko tituloaren egitura eta curriculuma arautuko duen Foru Dekretuaren aldez aurreko kontsulta 2017-03-10 2017-03-10 2017-03-31 Itxita
Ikus-entzutekoen eta Ikuskizunen Errealizazioko goi mailako teknikari tituloaren egitura eta curriculuma arautuko duen Foru Dekretuaren aldez aurreko kontsulta 2017-03-10 2017-03-10 2017-03-31 Itxita
Arte Plastikoetako eta Disenu teknikaria “Ebanisteria artistikoa” espezialitate tituloaren egitura eta curriculuma arautuko duen Foru Dekretuaren aldez aurreko kontsulta 2017-03-10 2017-03-10 2017-03-31 Itxita
Aldez aurreko kontsulta publikoa, BEZaren erregistro liburuak Nafarroako Zerga Ogasunaren zerbitzu telematikoen bidez eramateko sistema berria arautzen duen foru dekretuaren proiektua prestatu aitzin 2017-03-13 2017-03-07 2017-03-25 Itxita
Nafarroako zezen ikuskizunak arautzen dituen Foru Dekretu proiektua prestatu aurreko aldez aurreko kontsulta 2017-03-14 2017-03-02 2017-03-22 Itxita
Ikus-entzutezko arte grafikoetako Arte Plastikoetako eta Disenuko goi mailako teknikari tituloaren egitura eta curriculuma arautuko duen Foru Dekretuaren aldez aurreko kontsulta 2017-03-23 2017-03-17 2017-04-07 Itxita
Consulta pública previa a la elaboración de un proyecto de Orden Foral por la que se establece el régimen de la subvención a las organizaciones sindicales para el ejercicio de sus actividades ordinarias según representatividad en Navarra 2017-03-28 2017-03-29 2017-04-11 Itxita
Consulta pública previa a la elaboración de un proyecto de Orden Foral por la que se regulan las ayudas a la promoción municipal de polígonos industriales e inmuebles de actividades económicas 2017-03-28 2017-03-28 2017-04-21 Itxita
Consulta pública previa a la elaboración de un proyecto de Orden Foral por el que se regula la organización y funcionamiento del transporte escolar y ayudas individualizadas de comedor 2017-03-30 2017-03-30 2017-04-25 Itxita
Consulta previa sobre el proyecto de Orden Foral que regulará las ayudas a las explotaciones por la inmovilización del ganado o vacio sanitario obligatorio 2017-04-03 2017-04-03 2017-04-18 Itxita
Consulta previa sobre las ayudas a las actividades de formación profesional y adquisición de competencias en materia agraria 2017-04-07 2017-04-07 2017-04-22 Itxita
Consulta previa sobre la modificación de la Orden Foral que regula la producción de patata de siembra 2017-04-10 2017-04-07 2017-04-24 Itxita
Aldez aurreko kontsulta publikoa, foru dekretu baten proiektua prestatzeko prozedura abiaraztearren, Nafarroako Foru Komunitatean ezarritako Arte Plastikoetako eta Diseinuko zenbait tituluren curriculumak aldatzeko 2017-04-11 2017-04-11 2017-05-05 Itxita
Consulta pública previa a la elaboración de un proyecto de Decreto Foral de Renta Garantizada 2017-05-25 2017-05-25 2017-06-14 Itxita
Consulta pública previa a la elaboración de un proyecto de Orden Foral por la que se modifica la Orden Foral 130/1998, de 12 de agosto, que regula los baremos de méritos que se aplicarán en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo 2017-05-30 2017-05-30 2017-06-19 Itxita
Consulta previa sobre la regulación del almacenamiento conjunto de semillas y vegetales no destinados a multiplicación 2017-05-30 2017-05-30 2017-06-15 Itxita
Nafarroako Zientzia eta Teknologiari buruzko Foru Legearen aurreproiektuaren aldez aurreko kontsulta 2017-05-31 2017-05-23 2017-06-23 Itxita

Orriak