Planak eta Programak

Herritarrak deitzen dira politika publikoen plangintzan, diseinuan, garapenean eta ebaluazioan ezagutzatik abiatuta parte hartu eta lagundu dezaten eta inplika daitezen.

Atal honen bidez, herritarren parte-hartzea izan dezaketen plan eta programen proposamen guztiak ikus daitezke. Horietako bakoitzean, planteatutako proposamena ikusten ahalko da, baita prozeduraren behin betiko emaitza ere, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 13 eta 19. 2 p) artikuluetan xedatutakoaren arabera.

Halaber, proposamen bakoitzean zehazten da zein diren formatua, epea eta bidea herritarren parte-hartzea benetan gauzatzeko.

Departamentua:
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Aktiboa
Deskribapena:
Información pública previa a la declaración de las Zonas de Protección Acústica Especial y la aprobación de los Planes de Acción de Ruido, en el ámbito territorial del Mapa Estratégico de Ruido de la Aglomeración Urbana de la Comarca de Pamplona, correspondiente a la tercera fase de aplicación de la Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.
Parte-hartze prozesua:
Aktiboa
Departamentua:
Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Itxita
Deskribapena:
Nazioartean, COVID-19ak eragindako pandemia desafio instituzional, politiko, ekonomiko eta sozial handiena da II. Mundu Gerraz geroztik. Nafarroarentzat eta Espainiarentzat, berriz, handiena Gerra Zibiletik hona. Koronabirusa gure artean dagoela bizi beharko dugu luzaroan, eta, horrez gain, gure eredu sozial eta ekonomikoa jo du bete-betean, haren ezaugarriak aldatzeraino.  Gauzak horrela, beharrezkoa da botere publikoak egoerara egokitzea eta, gainera, oparotasunerako formula berrien sustatzaile ere bihurtzea. Aurrean dugun eredu berriak aurrekoarekin haustea ekarriko duten...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Herritarrekiko Harremanetako Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Aktiboa
Deskribapena:
Nafarroako Gobernuak bere gain hartu nahi du bizikidetzari dagokionez daukan erantzukizuna, lehentasunezko helburutzat baitauka kalitatezko bizikidetza bat lortzea. “Bizikidetza, berdintasuna, berrikuntza eta aurrerapena oinarri dituen legealdi baterako programa-akordioak” espresuki jasotzen du jarduera-proposamen hau: “Bizikidetzaren, Memoriaren eta Giza Eskubideen Plan Estrategiko bat garatzea, ahalik eta adostasun handiena bilduko duena eta gai horietan jarraitu beharreko ildo estrategikoak erakutsiko dituena”.   Nafarroako Gobernuaren xede irmoa da gure...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Aktiboa
Deskribapena:
SITNAren  2020-2023rako Plan Estrategikoak nahi du parametro hauen arabera bideratu Sistema: • Datu eta zerbitzu irekiak azpiegitura gisa. • Elkarreragingarritasuna unibertsalizazio eta sarbide berme gisa. • «Sistema» zerbitzu publiko gisa. • Gobernantza zuzenaren eta gardentasunaren ardatz eta euskarri izatea Nafarroako administrazio publikoetan. • Herritarrak izatea helburu, lehentasuna emanez larrialdi zerbitzuei, ekintzailetza babesteari eta lehiakortasuna hobetzeari. • ...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Landa Garapeneko, Toki Administrazioko eta Ingurumeneko Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Aktiboa
Deskribapena:
Presentación de la Estrategia marco integrada del agua de Navarra 2030.
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Landa Garapeneko, Toki Administrazioko eta Ingurumeneko Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Aktiboa
Deskribapena:
La Infraestructura Verde nace bajo el marco de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social europeo y al Comité de las Regiones de 2013, donde Europa sienta las bases de la Infraestructura Verde. Su objetivo es RECONOCER Y PONER EN VALOR LOS BENEFICIOS QUE APORTA LA NATURALEZA y en los que la sociedad humana se apoya: alimentos, materiales, agua limpia, aire puro, regulación climática, prevención de inundaciones, polinización y lugares de recreo. Esos beneficios, denominados...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Eskubide Sozialetako Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Itxita
Deskribapena:
Eskubide Sozialetako Departamentuak Nafarroako Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoa (2019-2023) prestatzeko prozesua hasi du. “Nafarroako Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoa” plangintza parte-hartzaileko prozesu oparo baten bukaera da; bertan plan eta dokumentu estrategikoak sortu eta onetsi ahal izan dira (horietako batzuk oraindik prestatzen ari dira), zalantzarik gabe, gure gizarte zerbitzuen plangintza estrategikoari dagozkion edukiak jasotzen dituztenak: Nafarroako Foru Komunitatean familia, haurtzaroa eta nerabezaroa laguntzeko II. Plan Integrala 2017-2023 (PFIA...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Garapen Ekonomikorako Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Itxita
Deskribapena:
Con la aprobación del Plan Integral de Economía Social (2017-2020), en adelante PIES (17-20) por parte del Gobierno de Navarra, se incluye, dentro del Eje del Desarrollo Empresarial la actualización del Marco Estratégico para el Fomento de la Integración Cooperativa en el Sector Agroalimentario, con el fin de “mejorar la competitividad del sector, desde una perspectiva transversal con implicación de varios Departamentos mediante diversas líneas de apoyo”, teniendo en cuenta el hecho de que Navarra tiene una Entidad Asociativa...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Eskubide Sozialetako Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Aktiboa
Deskribapena:
El Plan de Vivienda es un plan a largo plazo: vigencia para 10 años, porque los instrumentos de políticas de vivienda (o alguno de ellos, al menos) son costosos en el tiempo. No obstante, está previsto realizar evaluaciones que sean susceptibles de introducir modificaciones a medio plazo (4-5 años)   El nuevo Plan de Vivienda cuenta con seis ejes principales, treinta y dos líneas de actuación y 139 acciones concretas a desarrollar en los próximos años.   Los ejes uno, dos y tres, van dirigidos a contar con un parque...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Garapen Ekonomikorako Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Itxita
Deskribapena:
Nafarroako Foru Komunitateak denbora luzea darama informazio geografikoa sortzen. Horri esker, produktuen katalogo zabala eta artxibo historiko handia ditu, baita esperientzia handia ere Informazio Geografikoa kudeatzeko eta argitaratzeko lanetan. Plangintzako tresna batzuk behar dira koherentziaz antolatu ahal izateko informazio geografikoa sortu eta zabaltzeari buruzko Foru Komunitateko politika. Tresna horiek inplikatutako eragile kartografiko guztiek adostuak behar dute izan eta ahalbidetu behar dute arlo honetako baliabideak eta inbertsioak ezin hobeki kudeatu daitezen....
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Osasun Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Itxita
Deskribapena:
El III Plan de prevención sobre drogas y adicciones no parte de cero, recoge las experiencias de los tres planes anteriores, e intenta abordar la situación actual y los cambios producidos en los consumos en Navarra desde un marco amplio legal y técnico de referencia, como la Estrategia Nacional de Adicciones del Plan nacional de drogas y las directrices del Observatorio Europeo.   Los consumos de alcohol, tabaco y cannabis en menores, con mayor prevalencia en las chicas, los consumos intensivos más compulsivos de alcohol en personas adultas y jóvenes...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Eskubide Sozialetako Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Itxita
Deskribapena:
El Departamento de Derechos Sociales ha iniciado el proceso de elaboración del Plan de Discapacidad de Navarra 2019-2022. Este nuevo plan pretende dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad y avanzar en un modelo de atención, preventivo e integral, orientado a mejorar la calidad de vida de las personas, promoviendo su autonomía personal y, también, a evitar o retrasar procesos que limitan una vida independiente. El plan deberá integrar todas las recomendaciones y consensos internacionales, en particular la Estrategia Europea sobre...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Itxita
Deskribapena:
Nafarroako Gobernuko Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako Departamentua, 2017an, zenbait lan egiten hasi zen honako helburu hauek zituen estrategia bat prestatzeko: kanpoko herritar nafarrekiko harremanak hobetzea eta Foru Komunitatetik kanpo bizi diren nafarren arteko lotura indartzea. Harreman hau biziagotzea oso onuragarria izan daiteke Nafarroa osoarentzat eta kanpoan bizi den komunitate nafarrarentzat.   Azterketaren fasea bukatu ondoren, zirriborroa prestatu da; hau da, oinarri batzuk idatzi dira, kanpoko herritar nafarrekin harremanak izateko estrategia bat...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Eskubide Sozialetako Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Itxita
Deskribapena:
El Plan Estratégico de Inclusión de Navarra 2018-2021 contempla entre sus líneas de acción implementar actuaciones de acción positiva en aquellas minorías en mayor situación de vulnerabilidad. En este sentido, se recoge el compromiso de facilitar la inclusión de la población gitana en Navarra, implementado un marco de actuación de carácter transversal.   Por ello, la apuesta es la combinación de actuaciones de carácter generalista, ya recogidas en el Plan Estratégico de Inclusi...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Itxita
Deskribapena:
LGTBI+ PERTSONEN BERDINTASUN SOZIALARI BURUZKO EKAINAREN 19KO 8/2017 FORU LEGEA onetsi zenean sumatzen hasia zen jada LGTBI+ politikak garatzera egiten zuen joera publikoa, eta onespen horrek dibertsitate sexual eta afektiboaren aintzatespen sozial eta politiko sakonagoa ekarri zuen ekitate eta begirune erabatekoan; izan ere legearen asmoa da ezartzea eta arautzea LGTBI+ pertsonen egiazko eta benetako berdintasuna eta eskubideak osoki bermatzeko printzipioak eta neurriak sexu-orientazioagatik, genero-adierazpenagatik eta sexu- edo-genero nortasungatik etor daitekeen bazterkeria ororen kontra...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Osasun Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Itxita
Deskribapena:
Nafarroako Osasun Mentalaren 2012-2016 Plan Estrategikoa  abenduaren 13ko 21/2010 Lege Foralaren ondorioz sortuko da, zeinak adierazten duen honen inguruko lanketa ezartzen dela lehentasun eta ardura nagusi bezala Osasun Mentalaren Kudeaketan. Osasun Mentalaren Plana lantzeko eta eguneratua mantentzeko arduraren aurrean eta abiapuntutzat Osasun Mentalaren Plan Estrategikoaren (2012-2016) betetzea ebaluazioa izanik, 2014-2020 Nafarroako Osasun Plana, halaber Osasunbidea Estrategia: Osasunarengatik Oinez, aurre egiten diogu Osasun Mentalaren Plan berria egiteko erronkari. 2019-2023...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Garapen Ekonomikorako Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Aktiboa
Deskribapena:
Plan honekin ingurugiro kalitatea mantendu da hobetu nahiean, Nafarroako baliabide naturalak babestuz eta hauen erabilera eraginkorra bultzatuz, jasangarritasun gehiago eskuratzeko Samos, Nafarroako Espezializazio adimentsuaren estrategiaren (S3) betebeharrean aintzinerako pausoak eman nahi dira.Eraginkortasun energetikoa (energia kontsumoaren murriztea) eta berotegi efektuan eragina duten erabateko gasen emisioen gutxitzea du helburu. Aldi berean estrategia honetan definitutako lehiakortasun faktoreak indartu nahi dira: azpiegiturak (energia, konexio ahalmena pertsona eta merkantzien...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Eskubide Sozialetako Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Aktiboa
Deskribapena:
Garapenaren aldeko lankidetzari buruzko martxoaren 9ko 5/2001 Foru Legeak ezartzen du Nafarroako Gobernuak onetsiko dituela garapenerako lankidetzaren lehentasunak eta helburuak definituko dituzten urte anitzeko plan zuzentzaileak. Agindu horren arabera onetsi ziren bi plan zuzentzaile (2007-2018 aldia hartu dutenak). Hori horrela, bidezkoa da programazio ziklo berri bat egitea, 2019-2022 aldia hartzeko. Nafarroako Gobernua, sentikorra denez historikoki eta egituraz pobreturiko herri eta herrialdeetako jenderik ahulenarekiko Nafarroako gizarteak adierazten duen elkartasunarekin,...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Eskubide Sozialetako Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Itxita
Deskribapena:
Nafarroako Gizarteratze Plan Estrategikoa tresna da, gizarteratzerako eta kohesio sozialerako ekintzak eta neurriak jasotzen dituena. Konpromiso sendo baten isla da, gizarte-bazterketa egoeran edo horretarako arriskuan dauden Nafarroako herritarren eskubideen ikuspegian oinarrituta baitago.   Plan honek jarduera ildoak markatzen ditu gizarteratzerako eskubidea gauzatzeko, Gizarteratzeko eta errenta bermaturako eskubideak arautzen dituen azaroaren 11ko 15/2016 Foru Legean jasota baitago. Halaber, zehazten dira eskubide hau bermatzeko zerbitzuak, programak, baliabide ekonomikoak eta...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Osasun Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Itxita
Deskribapena:
La OMS define a la Atención Primaria como “la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. La Atención Primaria forma parte integrante tanto del sistema nacional de salud,...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Osasun Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Aktiboa
Deskribapena:
El sistema sanitario clásicamente se ha ordenado en función de los servicios que se prestan a la ciudadanía. El elemento ordenador principal ha sido el quehacer profesional y la secuencia de especialidades que atienden a cada perfil de pacientes en función de su grado de complejidad u otras variables. Esta situación ha generado una percepción en ocasiones de falta de organización, bolsas de ineficiencia o de una organización al servicio de sus profesionales más que al servicio de sus pacientes. En los últimos años...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Landa Garapeneko, Toki Administrazioko eta Ingurumeneko Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Itxita
Deskribapena:
2019-2030 Hiri-erabilerako Uraren Ziklo Integralaren Plan Zuzentzaileak, Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentuak sustatu eta zuzendutakoak, Uraren 2000ko Esparru Zuzentarauaren printzipioak hartzen ditu eta Foru Komunitatearen tresna nagusia izango da klima-aldaketaren aurkako eta ur-arloko ekonomia zirkularraren aldeko borrokarako. Halaber, Nafarroak 2030erako duen urari buruzko esparru-estrategia integratu berriaren pilareetako bat da.  NILSAko webgunean ere eskuragarri dago 2019-2030 Hiri-erabilerako Uraren Ziklo Integralaren Plan...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Itxita
Deskribapena:
¿Se cumplen los Derechos Humanos de las Mujeres?, ¿Cuál es el nivel de interiorización del derecho a la participación social y política de las mujeres en el imaginario individual y colectivo? ¿Existe la igualdad real entre mujeres y hombres en el acceso, permanencia y liderazgo  en  la participación social y política? En el siglo XXI, se avanza en el desarrollo de los procesos participativos, se priorizan políticamente los procesos de participación ciudadana, pero si no llevan perspectiva de género...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Hezkuntza Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Itxita
Deskribapena:
Hezkuntza funtsezko faktorea da gizartearen zein norberaren garapenerako. Eskola inklusiboa da gaurko gizartearen erronkei hobekien erantzuten diena: ikasle guztiendako kalitateko hezkuntza zuzena, hesirik eta bazterketarik sortzen ez duten erantzun anitzak ematen dakiena. Eskola honek ikaslea jarri behar du ikas- eta irakas-prozesuaren ardatz, haren esperientzia abiaburu hartu behar du, ikaspen berriak bereganatu eta gizartean pertsona autonomo, kritiko eta solidario gisa parte hartzeko beharrezkoak diren gaitasun berriak garatzeko. Gaurko eskolak bere egin eta euskarri gisa hartu...
Parte-hartze prozesua:
Itxita
Departamentua:
Eskubide Sozialetako Departamentua
Gobernu proposamenaren egoera:
Itxita
Deskribapena:
La puesta en marcha del II Plan Integral de Apoyo a la Familia, la Infancia y la Adolescencia en Navarra,  obedece a uno de  los objetivos prioritarios establecidos en el Plan Estratégico de Servicios Sociales de Navarra 2008-2012. Así mismo, obedece al cumplimiento de uno de los objetivos igualmente estratégicos establecido en el Acuerdo Programático (Políticas Sociales/ Atención Sectorial) para el Gobierno de Navarra 2015-2019. Finalmente, responde a la necesidad de establecer una nueva estrategia de actuación que de respuesta de...
Parte-hartze prozesua:
Itxita

Orriak