Aldez aurreko kontsulta publikoa, Nafarroako Foru Komunitateko interes-taldeen erregistro publikoa arautzen duen foru dekretuaren proiektuari buruzkoa