Aldez aurreko kontsulta publikoa Foru dekretuaren proiektua prestatzeko, zeinak sexu- eta ugalketa-osasunaren arloko prestazio sanitarioen antolamendua ezartzen duen azaroaren 16ko 103/2016 Foru Dekretua aldatzen duena